Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Kan smartare energipolitik göra produktion av palmolja hållbart?

Hälften av världens produktion av palmolja sker i Indonesien. Råvaran som är hårt kritiserad väcker också förhoppningar om ekonomisk utveckling och tryggad inhemsk energiförsörjning. Fumi Maeda Harahap kan komma att påverka produktionen av bioenergi i världens fjärde folkrikaste land.

Uppdaterad: 2019-03-26 Publicerad: 2019-03-21

Text: Ingrid Bexell Hultén Bild: iStock

Hur ska vi motverka att produktion av bioenergi skapar oönskade effekter i form av hotad livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och sänkt vattenkvalitet? När Fumi Harahap, doktorand vid Energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, lägger fram sin avhandling nästa år, kan vi få svaren.

Hennes forskning handlar nämligen om hur policy och riktlinjer kan utformas för att främja en hållbar produktion av bioenergi som inte konkurrerar med till exempel livsmedelsproduktion.

Indonesien, som är Fumi Harahaps hemland, är världens fjärde största land sett till folkmängd. Det står för mer än hälften av världens produktion av palmolja – en produkt som kritiserats hårt, framförallt för att mycket skog skövlats för odlingarna.

Den indonesiska regeringen hoppas dock att bioenergi – till stor del baserad på just palmolja – ska bidra till socioekonomisk utveckling av landet där många lever i fattigdom och även säkra den inhemska energiproduktionen.

Indonesien är ett av de högst prioriterade länder som Energimyndigheten samarbetar med inom sitt uppdrag att verka för ett hållbart energisystem i Sverige och internationellt. Samarbetet mellan länderna gav Fumi Harahap möjlighet till en doktorandplats på Energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan.

Fumi Harahap, doktorand vid Energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan

– Jag besökte Stockholm första gången 2013 och föll direkt. Att börja som doktorand här var därför att få en dröm uppfylld, berättar Fumi Harahap. Jag upplever Sverige som ett land med hög teknisk utveckling – särskilt inom hållbarhet – och svenskarna som ett naturälskande och jämställt folk. Tidigt stiftade jag bekantskap med ordet lagom. Jag tycker att det är ett positivt ord som beskriver mycket av det som jag uppfattar är svenskt.

Fumi Harahap menar att ny teknik kan möjliggöra effektivare bioenergiproduktion genom att bland annat ta vara på restprodukter från såväl palmolja som annan industriell verksamhet. Det kan minska motsättningarna mellan livsmedels- och bioenergiproduktion och förhindra att nya landområden tas i anspråk.

– Min forskning ska hjälpa beslutsfattare att skapa policy som tar tillvara tekniska landvinningar. Det är lätt att ha åsikter. Genom min forskning kan de utforma en strategi för energiproduktion som grundar sig på vetenskap, snarare än särintressen och tyckande, säger Fumi Harahap.

Då Fumi spenderade två år i Tyskland innan hon kom till Sverige blev det inte en så stor kulturkrock. Den kom snarare i att gå från sex år i näringslivet till akademin.

– Jag var van att arbeta tillsammans i team och med täta leveranser. Som doktorand är jag mer ensam och det kan stressa mig att resultatet ska växa fram under lång tid.

Även om jämställdhet intresserar Fumi Harahap har hon inte upplevt att hon blivit annorlunda behandlad för att hon är kvinna – varken här eller på tidigare arbetsplatser.

– Jag kanske inte ser sådant, skrattar hon, eller också är det för att det varit miljöer som präglats av mångfald och att vi inte arbetat ”ute i fält”, där det är mer homogent manligt.

Samarbetet mellan Sverige och Indonesien bidrar starkt till att hennes forskning kan få genomslag.

Hon är imponerad av att Sverige erbjuder forskarstuderande anställning.

– Det uppmuntrar högre utbildning på ett sätt som jag inte sett i andra länder och jag tror verkligen att det är viktigt för hållbar utveckling att såväl kvinnor som män utbildar sig. Här i Sverige finns det också stora möjligheter att bedriva interdisciplinära studier och eftersom teknik och samhälle möts inom min forskning passar det bra, fortsätter Fumi Harahap.

Hon hoppas att hennes forskning kommer att få avtryck i indonesisk energipolitik. Den indonesiska ambassadören i Sverige har intresserat sig för hennes resultat och hon har även kontakter högt upp i statliga myndigheter i hemlandet.

– Förhoppningsvis kan min forskning bidra till en policy som ökar effektiviteten, minskar konkurrensen med livsmedelsproduktion och inte innebär att mer land behöver exploateras.

– Det ger mig en plattform för att kommunicera mina resultat med beslutsfattare. Att det är en indonesier som gör det kan också få betydelse. Med Indonesiens koloniala historia kan det vara lättare att bli lyssnad på när man själv är indonesier, jämfört om det kommit en utländsk forskare till Indonesien med samma budskap, säger Fumi Harahap.

Rekommenderat

Forskning

I homogena grupper växer sällan nya idéer

Årets kraftkvinna
Årets Kraftkvinna Saira Alladin, regionchef på Sweco Energuide, Power Systems, har mött många fördomar längs sin karriär. Men det har aldrig stoppat henne från att hela tiden ta sig an nya utmaningar.
Forskning

Gotland – pilot för förnybart energisystem

Pilotprojekt
Gotland kan komma att användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Som ett led i detta har Vattenfall, på uppdrag av Energimyndigheten, genomfört en förstudie om hur mer ...
Forskning

Så ska Sverige få mer biobränsle i flyget

Biobränsle
Sveriges inrikesflyg ska bli fossilfritt på sikt. Därför får Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att stötta forskning och innovationer inom området. Bra initiativ, men det behövs mer för att marknaden ska omvandlas, ...
Forskning

”Energipolitiken styrs av manliga normer”

Energiomställningen
Vi kan lära oss mycket av energiomställningen under 1970- och 80-talen. Det menar forskaren Martin Hultman på Chalmers som undersökt hur genusaspekter kan påverka energipolitiken.
Forskning

Design som får dig att tänka hållbart

Interaktionsdesign
Kan man med design få människor att tänka hållbart? Loove Broms forskar i det som kallas interaktionsdesign och han har med olika projekt visat hur det går att synliggöra energianvändningen i samhället.
Forskning

Nu ska humanisterna lockas till energiforskningen

Humaniora
Energiomvandlingen handlar inte bara om teknik. Våra sätt att tänka och agera liksom insikter i hur näringsliv och politik fungerar kommer alltmer i centrum när samhället förändras. Därför avsätter Energimyndigheten 35 miljoner ...
Forskning

Siktar på solcellernas drömgräns

Solceller
Verkningsgraden på solceller ökar successivt. På Ångströmslaboratoriet i Uppsala satsar Marika Edoff och hennes kolleger på att nå maxgränsen 33 procent i sina tunnfilmssolceller.
Forskning

På jakt efter nya affärslösningar

HUB2017
I ena ringhörnan: etablerade storföretag i jakt på nya lösningar och idéer. I den andra: innovativa startupföretag som söker kapital och marknader. Följ med till draknästet – ett omvänt seminarium på Hub2017 ...

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.