Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Johanna vill stoppa bilnormen

Sätt ett slutår för fossilslukande bilar. Gröna Bilisters ordförande. Johanna Grant efterlyser en tydligare målstyrning i politiken.

Uppdaterad: 2017-12-27 Publicerad: 2016-10-30

Text: Johan Wickström Bild: Melker Dahlstrand

På föreningen Gröna Bilisters hemsida finns runt 250 tester av olika bilar. Men ordför­anden Johanna Grant äger ingen egen bil.

–Det här med bilar är så starkt inpräntat i den svenska folksjälen. Visst behöver vi bilar i vårt avlånga land, men numera har vi i Gröna Bilister framför allt ett fokus på hållbar mobilitet. Det vill säga att kunna ta sig från en plats till en annan på ett enkelt, snabbt och klimatsmart sätt, säger hon när vi träffas i hennes kontorslokaler i Gamla Stan i Stockholm.

Här arbetar hon till vardags som klimatstrateg på ZeroMission, där hon bland annat hjälper företag och organisationer att klimatkompensera sin verksamhet. Ordförandeposten i Gröna Bilister är ett ideellt uppdrag vid sidan av.

Sedan drygt tjugo år har Gröna Bilister varit en stark röst i debatten när det gäller att främja utvecklingen av effektivare bilar och renare bränslen. Men under senare år har uppdraget breddats och handlar mer om mobilitet i stort och med mycket fokus på beteendefrågor.

– I växande städer kommer bilen med fler problem än utsläpp, framför allt är den ineffektiv och tar dyrbar plats. Städer behöver helt enkelt fler mobilister, inte fler bilister.

 

– Städer behöver helt enkelt fler mobilister, inte fler bilister, säger Johanna Grant.

Men svensken i gemen gillar sin bil, och försäljningen går stadigt uppåt, visar nya siffror.

– Ja, det är en ganska dyster utveckling. Det är julafton för nybilsförsäljningen, alldeles för billigt med fossila bränslen och det går trögt för fossilfria bilar. Samtidigt har vi bara drygt tio år kvar i en fossil ekonomi. Det går inte ihop, säger Johanna Grant.

Sju av åtta riksdagspartier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, vilket i praktiken innebär 80 procents minskning av koldioxidutsläppen till 2030 räknat från 2010. Miljömålsberedningen är inne på en liknande linje. För tre år sen lades en drygt tusensidig statlig utredningslunta på regeringens bord som gav besked om hur målet skulle kunna uppnås. Men Johanna Grant tycker att det går alldeles för långsamt.

Det måste vara lätt att göra rätt.

– Det behövs mer målstyrning i politiken. Vi kanske måste lagstifta om 2030-målet och sätta ett slutår för fossil­slukande bilar. Klimatfrågan kräver ett paradigmskifte i hur vi planerar våra samhällen och då kan det krävas obekväma, men nödvändiga politiska beslut.

Samtidigt måste det bli tydligare kostnader för den som kör med fossila bränslen i kombination med tillgängliga alternativ, menar Johanna Grant.

– Ett effektivt bonus-malus-system där rena bilar subventioneras på bekostnad av de fossila fordonen är en viktig pusselbit, men det måste utformas rätt för att skapa incitament till omställning. Där är vi inte än.

Men efter att ha radat upp alla utmaningar och problem så vänder Johanna Grant fram en annan sida av myntet.

– Det är mycket som är positivt också. Allt fler väljer bilpooler, delningsekonomin är på frammarsch, en elbilsboom är att vänta, lastcyklar och elcyklar ökar, digitaliseringen skapar nya möjligheter. Vi lever i en innovativ tid, konstaterar hon.

– Tesla har ju ändrat bilden av en elbil och det är kul. Samtidigt kommer det nya bränslen från cellulosa och restprodukter. Nu gäller det att det införs styrmedel som stödjer de nya drivmedlen också.

Själv lever Johanna Grant som hon lär. Åker kollektivt med SL-kort från förorten Bromma, cyklar och är medlem i en bilpool. Hon tycker att alternativen till bil måste göras mer attraktiva.

Fakta

Johanna Grant

Bor: Bromma.

Utbildning: Internationell master i miljö­vetenskap, Linköpings universitet.

Intressen: Rör mig allra helst i naturen, cyklandes, paddlandes eller i springskorna.

Energitips: Sprid ut elanvändningen under dagen, genom att till exempel sätta igång disk- och tvättmaskin på udda tider.

– Det räcker inte att bygga nya cykelvägar och endast informera om dem. Det krävs mer marknadsföring à la ”Zlatan-Volvo-reklam” för att främja andra färdsätt. Marknadsföring som väcker känslor och som leder till hållbara val.

Viktiga åtgärder är även att ändra förmånsbeskattning och reseavdraget för att främja cykling till jobbet framför bil, menar Johanna Grant.

– Spinningcykeln på gymmet är avdragsgill, men om en anställd får en cykel av sin arbetsgivare för pendling förmånsbeskattas den. Överlag finns stora möjligheter för arbetsgivare att stimulera  de anställda att bli mobilister, till exempel genom att ha en elbilspool, elcyklar och kollektivtrafikkort i receptionen.

Men det är ju ändå ganska lätt att välja mellan alternativa färdsätt i städer – hur ska landsbygds­befolkningen klara sig där avstånden är längre och alternativen färre?

– Visst, det krävs andra lösningar på landsbygden. Här behövs bilen i större utsträckning och det handlar främst om att skapa förutsättningar för att göra den ren och att främja samåkningslösningar.

– Tekniken kan skifta i olika landsdelar – i norr, där mackdöden gör sig påmind, kanske en elbil som kan laddas hemma är den smartaste lösningen, och på skånska landsbygden en gasbil. Det huvudsakliga är att vi måste lämna det fossila hjulspåret, och då måste det vara lätt att göra rätt på landsbygd, liksom i stad.

Även om tekniken eller bränslet finns så gäller det att folk börjar göra rätt val. Det är en av anledningarna till att Gröna Bilister i tre år kört kampanjen ”Jag vill veta” – där man driver frågan om att klimat- och ursprungsmärka alla drivmedel.

Och nu ser det ut som att politikerna nappat på denna idé. Några dagar innan denna intervju gick miljöminister Karolina Skog ut och sa att regeringen förbereder ett lagförslag kring att märka alla drivmedel på macken.

– Det är väldigt positivt. När jag tankar ska jag som konsument kunna se var drivmedlet kommer från och vilka miljöeffekter det har. Det ska vara lätt att göra rätt även vid pumpen, säger Johanna Grant innan vi går ut i Gamla stans gränder för fotografering.

I början tyckte hon att uppmärksamheten som ordförande var lite jobbig, liksom debatterna. Men nu har hon börjat vänja sig och uppskattar medie­närvaron alltmer. Och Gröna Bilister möts av respekt i branschen.

– Vi är en av de få helt oberoende aktörerna utan politiska eller ekonomiska intressen vilket gör oss unika och starka. Samtidigt är vår strategi att sam­arbeta med andra inom akademin, företag och kommuner. På så sätt får vi väldigt bra utväxling på våra aktiviteter, trots små resurser.

Och den årliga topplistan över miljöbästa bilar granskas noggrant av branschaktörerna.

För den som står i begrepp att köpa bil är det helt klart en bra början att starta här.

I årets undersökning finns 35 bilar som är fossil­oberoende. 2016 års vinnare blev Nissan Leaf. Juryn lyfter bland annat fram bilens räckvidd, som är 25 mil.

”Ska du längre” – fortsätter juryn i sin motivering – ”ta tåget och kombinera med hyrbil eller taxi.”

Rekommenderat

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt
Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.