Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Internationella perspektiv på effektutmaningen

Omställningen av elmarknaderna påverkar alla länder mer eller ­mindre. Men det finns olika sätt att hantera utmaningen, visar en ny studie från Ingenjörsvetenskapsakademin.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-10-15

Text: Monica Edblad Bild: Shutterstock

Elmarknaderna är under stor omställning i takt med att alltmer förnybar och variabel elkraft kommer in i systemet, framförallt sol- och vindkraft. Eftersom produktionen i dessa anläggningar inte kan planeras börjar många länder bli osäkra på om effekten ska räcka när efterfrågan är hög och produktionen är låg.

I en ny studie från Ingenjörsvetenskaps­akademins projekt Vägval el, ”Elmarknader – en internationell utblick”, har man undersökt utvecklingen på elmarknaden i sex utvalda regioner och länder med fokus på Nordamerika: regionen PJM (från början Pennsylvania, New Jersey och Maryland, men som idag innefattar tretton delstater), Georgia, Texas, Kalifornien, Ontario och Storbritannien.

– Regionerna skiljer sig naturligtvis mycket åt vad gäller naturtillgångar och geografiska förutsättningar. I Texas har man exempelvis lyckats minska kolkraften genom tillgång till billig gas och vindkraft. Kalifornien har satsat mycket på solenergi men kämpar fortfarande med att matcha förbrukningsmönstret med produktionen, säger Harald Klomp, energikonsult och författare till studien.

I studien framkommer att USA fortfarande i huvudsak har reglerade elmarknader, vilket skiljer sig jämfört med Norden. Texas är ett av undantagen och är också den mest renodlade energy-only-marknaden i USA, liknande den i Norden. Elpriser baseras där på marginalkostnaden för den sista kilowattimmen producerad el. Storbritannien och PJM har förutom energy-only också kapacitetsmarknader där producenter utöver ersättning för producerad el också får ersättning för ­tillgänglig kapacitet.

Eftersom produktionen av variabel förnybar el är väderberoende är de rörliga kostnaderna för dessa kraftslag praktiskt taget noll. Om det dessutom finns subventioner för förnybar energi kan elpriset bli negativt. Det innebär att producenter av el i energy-only modellen skulle behöva betala elkunder för att ta emot elen.

Vilka lärdomar kan vi i Sverige dra från studien?

– En av de mest intressanta aspekterna är hur elhandlarna, som sitter emellan producenter och konsumenter, fått en viktigare roll i Texas. De svenska elhandlarna skulle kunna få ta ett större ansvar och incitament för att påverka konsumenternas förbrukning och öka flexibiliteten i produktionen, säger Harald Klomp.

Rekommenderat

Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Förnybart

Företaget som gör biogas av massaresterna

Biogas
Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal ...
Förnybart

Solelen växer stadigt i Sverige

Solel
Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.
Förnybart

Förnybar energi i fokus under robot-OS

First Global Challenge
Fyll på en spelplan med förnybar energi med hjälp av robotar. Så såg uppgiften ut för de ungdomar som deltog i det inofficiella OS i robotbygge i Mexico City i augusti.
Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.