Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Internationella perspektiv på effektutmaningen

Omställningen av elmarknaderna påverkar alla länder mer eller ­mindre. Men det finns olika sätt att hantera utmaningen, visar en ny studie från Ingenjörsvetenskapsakademin.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-10-15

Text: Monica Edblad Bild: Shutterstock

Elmarknaderna är under stor omställning i takt med att alltmer förnybar och variabel elkraft kommer in i systemet, framförallt sol- och vindkraft. Eftersom produktionen i dessa anläggningar inte kan planeras börjar många länder bli osäkra på om effekten ska räcka när efterfrågan är hög och produktionen är låg.

I en ny studie från Ingenjörsvetenskaps­akademins projekt Vägval el, ”Elmarknader – en internationell utblick”, har man undersökt utvecklingen på elmarknaden i sex utvalda regioner och länder med fokus på Nordamerika: regionen PJM (från början Pennsylvania, New Jersey och Maryland, men som idag innefattar tretton delstater), Georgia, Texas, Kalifornien, Ontario och Storbritannien.

– Regionerna skiljer sig naturligtvis mycket åt vad gäller naturtillgångar och geografiska förutsättningar. I Texas har man exempelvis lyckats minska kolkraften genom tillgång till billig gas och vindkraft. Kalifornien har satsat mycket på solenergi men kämpar fortfarande med att matcha förbrukningsmönstret med produktionen, säger Harald Klomp, energikonsult och författare till studien.

I studien framkommer att USA fortfarande i huvudsak har reglerade elmarknader, vilket skiljer sig jämfört med Norden. Texas är ett av undantagen och är också den mest renodlade energy-only-marknaden i USA, liknande den i Norden. Elpriser baseras där på marginalkostnaden för den sista kilowattimmen producerad el. Storbritannien och PJM har förutom energy-only också kapacitetsmarknader där producenter utöver ersättning för producerad el också får ersättning för ­tillgänglig kapacitet.

Eftersom produktionen av variabel förnybar el är väderberoende är de rörliga kostnaderna för dessa kraftslag praktiskt taget noll. Om det dessutom finns subventioner för förnybar energi kan elpriset bli negativt. Det innebär att producenter av el i energy-only modellen skulle behöva betala elkunder för att ta emot elen.

Vilka lärdomar kan vi i Sverige dra från studien?

– En av de mest intressanta aspekterna är hur elhandlarna, som sitter emellan producenter och konsumenter, fått en viktigare roll i Texas. De svenska elhandlarna skulle kunna få ta ett större ansvar och incitament för att påverka konsumenternas förbrukning och öka flexibiliteten i produktionen, säger Harald Klomp.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.