Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Intercitylog ska effektivisera transporterna

Genom att samtransportera återvinningsmaterial och gods som fraktas till och från kontorsbyggnader i Stockholm hoppas staden kunna minska antalet tunga fordon och samtidigt bidra till energieffektivisering.

Uppdaterad: 2018-01-23 Publicerad: 2017-07-09

Text: Susanna Sköld Bild: Intercitylog

Projektet kallas Intercitylog och har delfinansierats av Energimyndighetens program för att bidra till energieffektivisering i transportsektorn. Syftet är att visa att det går att samordna transporter för att minska antalet tunga fordon i staden och samtidigt bidra till en bättre miljö genom mindre trängsel, utsläpp och buller.

Fakta

Intercitylog

I projektet medverkar även Stockholm stad, iTid, Bring, KTH och Sustainable Innovation. Logistiklösningen genomförs av Ragn-Sells. Energimyndigheten har varit med och delfinansierat projektet som kommer att pågå från augusti 2015 till december 2017.

I projektet har ett dieselfordon som fraktar gods och ett som fraktar återvunnet material ersättas av ett mindre elfordon. Genom optimeringen av rutterna och samordning av de två tidigare transporterna uppskattas energieffektiviseringspotentialen bli mellan 65-70 procent.

Elfordonen ersätter alltså både sopbilar och tunga distributionslastbilar som har möjlighet att samfrakta godset, istället för att det ska hanteras i två separata flöden.

Dessa fordon kan även köra ner i garage med låg takhöjd när de hämta och lämnar i fastigheter och därmed undviks dubbelparkering och smidigare hantering av gods och avfall.

– Sidoeffekter är noll utsläpp i staden från dessa fordon, i princip noll buller genom ett lätt och långsamtgående fordon som är eldrivet samt ökad framkomlighet. Dessa fordon kan även köra ner i garage med låg takhöjd när de hämtar/lämnar i fastigheter och därmed undviks dubbelparkering och smidigare hantering av gods och avfall, säger Roland Elander, chef för affärsutveckling på Sustainable Innovation.

Avgörande för att projektets stora energibesparing har även varit att man tagit fram nya, flexibla lastbärare som kan transportera både gods och avfall. Det gör att rutterna kan minskas samtidigt som transporterna blir mer fullastade.

Här kan du se ett filmklipp på hur det fungerar:

Rekommenderat

Forskning

Verktyg gör det möjligt att planera hållbarhet

Hållbarhetsverktyg
Att nya bostadsområden påverkar miljön är självklart, men hur och var de byggs gör skillnad. För att få bättre klarhet utvecklar Göteborgsregionen nu ett hållbarhetsverktyg.
Forskning

Högaktuell konferens om energirelaterad transportforskning

Transportforskning
Måndagen den 11 mars är sista dagen att anmäla sig till Energimyndighetens nationella konferens Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg den 1-2 april. – Vi väntar närmare 300 besökare. Årets upplaga är högaktuell med ...
Transport

Svensk-franska synergier till grön batteriproduktion

Gröna batterier
För att klara omställningen i transportsektorn krävs det gröna batterier. Här kan Europa gå i täten med Sverige i framkant. Batteriproduktion är också en av delarna i det svensk-franska samarbetet för innovation ...
Transport

Podtaxin siktar in sig på företags-marknaden

Elmopeder
Uppstickaren i Stockholms taxivärld – Bzzt – med sina trehjuliga små podar i Stockholm city utvecklar sin verksamhet under hösten. Nu satsar Bzzt på att få fler företag på kundlistan.
Transport

Nu rullar eldrivna ledbussar i Göteborg

Electricity
Nu växlar projektet ElectriCity i Göteborg upp ytterligare en växel. Från och med den 25 juni kommer två nya ledbussar att testas på en del av linje 16.
Transport

Europa kraftsamlar för att ta täten i batteriracet

Batterier
Europa ska ta täten i den globala batteriproduktionen. Nu samordnar industrier runt om i EU sina insatser genom hela värdekedjan – från gruva till återvinning. I potten: en årlig marknad på 250 ...

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.