Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Intercitylog ska effektivisera transporterna

Genom att samtransportera återvinningsmaterial och gods som fraktas till och från kontorsbyggnader i Stockholm hoppas staden kunna minska antalet tunga fordon och samtidigt bidra till energieffektivisering.

Uppdaterad: 2018-01-23 Publicerad: 2017-07-09

Text: Susanna Sköld Bild: Intercitylog

Projektet kallas Intercitylog och har delfinansierats av Energimyndighetens program för att bidra till energieffektivisering i transportsektorn. Syftet är att visa att det går att samordna transporter för att minska antalet tunga fordon i staden och samtidigt bidra till en bättre miljö genom mindre trängsel, utsläpp och buller.

Fakta

Intercitylog

I projektet medverkar även Stockholm stad, iTid, Bring, KTH och Sustainable Innovation. Logistiklösningen genomförs av Ragn-Sells. Energimyndigheten har varit med och delfinansierat projektet som kommer att pågå från augusti 2015 till december 2017.

I projektet har ett dieselfordon som fraktar gods och ett som fraktar återvunnet material ersättas av ett mindre elfordon. Genom optimeringen av rutterna och samordning av de två tidigare transporterna uppskattas energieffektiviseringspotentialen bli mellan 65-70 procent.

Elfordonen ersätter alltså både sopbilar och tunga distributionslastbilar som har möjlighet att samfrakta godset, istället för att det ska hanteras i två separata flöden.

Dessa fordon kan även köra ner i garage med låg takhöjd när de hämta och lämnar i fastigheter och därmed undviks dubbelparkering och smidigare hantering av gods och avfall.

– Sidoeffekter är noll utsläpp i staden från dessa fordon, i princip noll buller genom ett lätt och långsamtgående fordon som är eldrivet samt ökad framkomlighet. Dessa fordon kan även köra ner i garage med låg takhöjd när de hämtar/lämnar i fastigheter och därmed undviks dubbelparkering och smidigare hantering av gods och avfall, säger Roland Elander, chef för affärsutveckling på Sustainable Innovation.

Avgörande för att projektets stora energibesparing har även varit att man tagit fram nya, flexibla lastbärare som kan transportera både gods och avfall. Det gör att rutterna kan minskas samtidigt som transporterna blir mer fullastade.

Här kan du se ett filmklipp på hur det fungerar:

Rekommenderat

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport
2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.
Transport

Stor potential att minska utsläpp med elvägar

Transport
Elvägar kan minska beroendet av fossila bränslen och Sverige ligger i framkant. Två tekniker för direktöverföring av el till tunga lastbilar har med framgång testats på allmänna vägar utanför Sandviken och vid ...
Transport

Eldrift i bergtäkten minskar utsläppen

Förnybart
Volvo CE:s demonstration med eldrivna och självkörande maskiner vid bergtäkten Vikan i Göteborg har visat att fossila bränslen nästan helt kan elimineras.
Transport

Mejeritransporter kör med full gas mot framtiden

Biogas
Det är inte bara elmotorn som ska göra transportsektorn hållbar. Flytande biogas spås bli en viktig pusselbit, inte minst gällande tunga transporter. Här är ett företag som går i bräschen.
Transport

Vinnande företag som förändrar vardagsresandet

Mobilitet
Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge har avgjorts. Tre starka vinnare som stack ut med sina idéer om att förändra vardagsresandet har utsetts. En av dessa är svenska ÅF Infrastructure.
Transport

Aitikbanan i drift: ”Ett väldigt lyckat projekt”

Elfordon
Kylan och energiförsörjningen har varit stora utmaningar för det unika projektet i i Aitikgruvan som ser ut att bli en succé för klimatet. ”Hela Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer att minska rejält tack ...
Transport

”Det är som att vara med i Truman Show”

Fordonsforskning
Hans Eric Melin från Circular Energy Storage hävdar att forskningen om återvinning av litiumjonbatterier har kommit betydligt längre i övriga världen än vad som förmedlas i Sverige och resten av Europa.
Transport

Smarta takluftriktaren ska sänka lastbilsutsläppen

Transport
Linköpingsföretaget Rumblestrip vill göra transportbranschen – och samhället – en tjänst. Deras intelligenta takluftriktare skulle kunna leda till stora bränslebesparingar – och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.