Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Intercitylog ska effektivisera transporterna

Genom att samtransportera återvinningsmaterial och gods som fraktas till och från kontorsbyggnader i Stockholm hoppas staden kunna minska antalet tunga fordon och samtidigt bidra till energieffektivisering.

Uppdaterad: 2018-01-23 Publicerad: 2017-07-09

Text: Susanna Sköld Bild: Intercitylog

Projektet kallas Intercitylog och har delfinansierats av Energimyndighetens program för att bidra till energieffektivisering i transportsektorn. Syftet är att visa att det går att samordna transporter för att minska antalet tunga fordon i staden och samtidigt bidra till en bättre miljö genom mindre trängsel, utsläpp och buller.

Fakta

Intercitylog

I projektet medverkar även Stockholm stad, iTid, Bring, KTH och Sustainable Innovation. Logistiklösningen genomförs av Ragn-Sells. Energimyndigheten har varit med och delfinansierat projektet som kommer att pågå från augusti 2015 till december 2017.

I projektet har ett dieselfordon som fraktar gods och ett som fraktar återvunnet material ersättas av ett mindre elfordon. Genom optimeringen av rutterna och samordning av de två tidigare transporterna uppskattas energieffektiviseringspotentialen bli mellan 65-70 procent.

Elfordonen ersätter alltså både sopbilar och tunga distributionslastbilar som har möjlighet att samfrakta godset, istället för att det ska hanteras i två separata flöden.

Dessa fordon kan även köra ner i garage med låg takhöjd när de hämta och lämnar i fastigheter och därmed undviks dubbelparkering och smidigare hantering av gods och avfall.

– Sidoeffekter är noll utsläpp i staden från dessa fordon, i princip noll buller genom ett lätt och långsamtgående fordon som är eldrivet samt ökad framkomlighet. Dessa fordon kan även köra ner i garage med låg takhöjd när de hämtar/lämnar i fastigheter och därmed undviks dubbelparkering och smidigare hantering av gods och avfall, säger Roland Elander, chef för affärsutveckling på Sustainable Innovation.

Avgörande för att projektets stora energibesparing har även varit att man tagit fram nya, flexibla lastbärare som kan transportera både gods och avfall. Det gör att rutterna kan minskas samtidigt som transporterna blir mer fullastade.

Här kan du se ett filmklipp på hur det fungerar:

Rekommenderat

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.