Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Innovationstävling för framtidens hållbara transporttjänster

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar. Vi måste även förändra våra invanda beteenden när det kommer till hur vi transporterar oss. Innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge efterlyser hållbara transporttjänster som gör det enklare att välja bort bilen.

Uppdaterad: 2019-02-19 Publicerad: 2019-01-31

Text: Jakob Svärd Bild: iStock

Energimyndighetens nationella projekt Hållbar mobilitet som tjänst samlar ett nätverk av transportköpare och -leverantörer som vill investera i lösningar för grönare privatresor. Som ett led i det arbetet arrangerar myndigheten i samarbete med bland andra Swedish Incubators & Science Parks den internationella innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge. Genom den får tre vinnare dela på 1,5 miljoner kronor och hjälp att introducera sina idéer på den svenska marknaden.

– Har man en egen bil idag ligger det väldigt nära till hands att välja det alternativet, särskilt när man ändå lägger så mycket tid och pengar på att sköta den. Projektet Hållbar mobilitet som tjänst syftar till att försöka hjälpa oss att komma ifrån det där tänket genom att stimulera utvecklingen av nya hållbara lösningar och affärsmodeller, säger Peter Kasche, handläggare på Energimyndigheten.

Ett exempel på en sådan lösning skulle kunna vara att koppla ihop ett utbud av fossilfria färdsätt till en heltäckande tjänst som gör det både klimatsmart och smidigt att ta sig från dörr till dörr. Redan idag existerar det embryon till en sådan helhetslösning – men marknaden för dem är ännu inte tillräckligt stor.

Peter Kasche, handläggare på Energimyndigheten

Det hoppas Energimyndigheten och deras samarbetspartners att bidragen i innovationstävlingen snart ska ändra på.

– Företaget Ubigo i Stockholm använder en sådan lösning. Genom deras tjänst får man tillgång till både cykel- och bilpooler samt kollektivtrafik i en och samma app. Det är dock först när vi får breda mobilitetstjänster som inte bara fungerar lokalt, utan även i större skala, som de blir tillräckligt enkla att använda. Tanken med vår tävling är att utbudet av sådana här tjänster ska bli större och dessutom så grönt som möjligt, säger Peter Kasche.

Registreringen för Sustainable Mobility Challenge stänger klockan 08.00 den 26 februari. De tävlande lösningarna bedöms bland annat utifrån deras potential att påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor. Hittills har intresset för tävlingen varit stort.

– Ungefär 200 intressenter har registrerat sig på sajten. 30–40 deltagare har redan påbörjat sina ansökningar, säger Peter Kasche.

För att locka till sig stora, internationella deltagare har Energimyndigheten tillsatt en erkänd jurygrupp som ska bedöma tävlingsbidragen. Bland medlemmarna märks bland andra Xiaomei Tan från stiftelsen Global Environment Facility, Marjan Mohsenin från tankesmedjan Singularity University och e-handelsveteranen Pär Svärdson från Apotea.

– Flera profiler inom både privat och offentlig sektor har velat vara med i juryn. Många vill vara först med att involvera sig i det här nya, spännande området för att se vart det tar vägen. Det som sker inom ramarna för en innovationstävling ligger per definition i framkant. Vår jury får ta del av de senaste lösningarna först av alla, säger Peter Kasche.

I anslutning till tävlingen öppnar Energimyndigheten en utlysning under vilken både deltagare i tävlingen och utomstående innovatörer kan ansöka om stöd för att testa sina hållbara mobilitetslösningars gångbarhet.

– Den är helt öppen och kommer att stänga i slutet av juni månad. Vår förhoppning är att några av tävlingens deltagare går ihop med Hållbar mobilitet som tjänst-nätverkets transportköpare och ansöker om ett sådant här demonstrationsstöd. Eller att de skapar något helt eget utan stöd.

Rekommenderat

Förnybart

Lysande utsikter för klimatsmart solcellstillverkning

Innovation
Svenska Midsummer säljer tillverkningsutrustning för tunnfilmssolceller och integrerad solcellsteknik för tak. Konceptet bygger på en ny teknik med ett klimatsmart och flexibelt alternativ till kiselceller.
Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt
Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.
Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart
Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att ...
Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.
Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning
Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.
Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.