Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Industrin laddar för gröna batterier

Batterier har en nyckelroll i omställningen av transportsektorn. Men för att tekniken ska bli ännu mer miljövänlig krävs bättre återvinning. Läs del tre av artiklarna från Energirelaterad fordonskonferens i Göteborg.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-11-24

Text: Johan Wickström Bild: IVL, Shutterstock

Utvecklingen av elbilar går mycket fort. Batteripriserna har de senaste sex åren minskat med 80 procent samtidigt som kapaciteten har ökat markant. En elmotor är i grunden mycket effektivare än alla typer av förbränningsmotorer. Dock finns det en kunskapsbrist när det gäller de koldioxidutsläpp som direkt och indirekt uppkommer vid tillverkning och återvinning av batterier.

Lisbeth Dahllöf, forskare på IVL.

Det är bakgrunden till den studie som Lisbeth Dahllöf, forskare på IVL, genomförde våren 2017 med stöd från bland annat Energimyndigheten. Här undersökte hon de klimatutsläpp som batteritillverkningen leder till.

– Genom att ställa samman en rad olika forskningsstudier kom vi fram till att livscykelutsläppen för batterier ligger på mellan 150–200 kilo koldioxid per kWh batterikapacitet. Den stora delen kommer från själva sammansättningen av batteriet och där betyder den lokala elmixen mycket, sade Lisbeth Dahllöf på Energirelaterad fordonskonferens i Göteborg i oktober.<

Det betyder att utsläppen kan skilja stort beroende på var batterierna tillverkas.

– Att använda ren el i produktionen gör stor skillnad. Tillverkas batterierna i Sverige kan utsläppen halveras jämfört med till exempel Tyskland. En annan slutsats är att koldioxidutsläppen ökar nästan linjärt med batteriernas kapacitet, med utgångspunkt från dagens batterikemi.

– Det finns en stor potential att minska utsläppen ganska lätt. Man bör till exempel inte använda större batterier än nödvändigt. Dessutom måste återvinningen bli mycket bättre, även om vi har ett batteridirektiv redan idag. Och möjligheterna att ge batterierna ett andra liv, i till exempel fastigheter, bör ses över, konstaterade Lisbeth Dahllöf.

En av aktörerna kring batteriåtervinning är Stena Recycling. Christer Forsgren, teknisk direktör på företaget, tog vid efter Lisbeth Dahllöf och gick igenom de olika momenten i batteriteråtervinningen: från urladdning och fragmentering till sortering och upparbetning.

– Designen på batterierna är en utmaning. Det är tunna folier med aluminium och koppar om vartannat. Vi återvinner flera av grundämnena, där kobolt står för mer än hälften av värdet, förklarande Christer Forsgren. Men i framtiden behöver designen på batterierna förbättras ytterligare, menade han.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna återvinna mer och även kunna använda batterierna i second hand. På sikt behöver vi även återvinna litiumet. En aktör som funderar en hel del på batteridesign är företetaget Northvolt, som nyligen presenterade sina planer på att bygga en ny batterifabrik i Skellefteå.

Marie Strannegård, Head of recycling på Northvolt, berättade om framtidsplanerna där bland annat Energimyndigheten varit med och stöttat företaget.

– Vår tanke är att bygga världens grönaste batteri, sa Marie Strannegård och lyfte fram de tre grundpunkterna i företagets strategi för att uppnå sina mål:

  • att använda beprövad teknik med nya innovativa produktionsprocesser
  • att integrera så många produktionsled som möjligt – från katod- till anodmaterial
  • och att använda den nordiska elmixen i produktionen.

Men är då inte risken att utvecklingen springer ifrån företaget – nya lösningar kan komma upp under resans gång?

– De första produktionslinorna kommer att ha den kemi som vi bestämt från början. Sedan jobbar vi parallellt med att utveckla andra och tredje generationens batterier för att bli mer flexibla. Vi fokuserar även på återvinningsaspekter så att vi kan få tillbaka råvarorna in i produktionen igen, avslutade Marie Strannegård.

Batterieftermiddagen avslutades med en paneldebatt där även några av de stora fordonsföretagen var på plats. Både Scania och Volvo Group jobbar intensivt med att hålla koll på de nya riktlinjerna kring hållbarhet och återvinning, och gör egna studier kring frågorna. Men i slutändan handlar det också om ekonomiska överväganden.

– Den viktigaste frågan för oss är hur länge vi kan använda batteriet. Skulle man kunna dubbla livslängden, frågade sig till exempel Staffan Lundgren på Volvo Group.

Rekommenderat

Forskning

Högaktuell konferens om energirelaterad transportforskning

Transportforskning
Måndagen den 11 mars är sista dagen att anmäla sig till Energimyndighetens nationella konferens Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg den 1-2 april. – Vi väntar närmare 300 besökare. Årets upplaga är högaktuell med ...
Transport

Svensk-franska synergier till grön batteriproduktion

Gröna batterier
För att klara omställningen i transportsektorn krävs det gröna batterier. Här kan Europa gå i täten med Sverige i framkant. Batteriproduktion är också en av delarna i det svensk-franska samarbetet för innovation ...
Transport

Podtaxin siktar in sig på företags-marknaden

Elmopeder
Uppstickaren i Stockholms taxivärld – Bzzt – med sina trehjuliga små podar i Stockholm city utvecklar sin verksamhet under hösten. Nu satsar Bzzt på att få fler företag på kundlistan.
Transport

Nu rullar eldrivna ledbussar i Göteborg

Electricity
Nu växlar projektet ElectriCity i Göteborg upp ytterligare en växel. Från och med den 25 juni kommer två nya ledbussar att testas på en del av linje 16.
Transport

Europa kraftsamlar för att ta täten i batteriracet

Batterier
Europa ska ta täten i den globala batteriproduktionen. Nu samordnar industrier runt om i EU sina insatser genom hela värdekedjan – från gruva till återvinning. I potten: en årlig marknad på 250 ...

Senaste

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.