Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

I homogena grupper växer sällan nya idéer

Årets Kraftkvinna Saira Alladin, regionchef på Sweco Energuide, Power Systems, har mött många fördomar längs sin karriär. Men det har aldrig stoppat henne från att hela tiden ta sig an nya utmaningar. Nu vill hon inspirera fler kvinnor att söka sig till energibranschen och vara med och leda i den spännande framtid som väntar branschen.

Uppdaterad: 2018-12-19 Publicerad: 2018-12-11

Text: Ida Adehill König Bild: Patrik Lundin, Ewa Malmsten Nordell

Under tiden som Saira Alladin studerade elektroteknik på Högskolan Väst i Trollhättan så hann hon med att jobba både som elektriker på Saab och som elmontör på Vattenfall. Jobbet innebar att åka runt i hela västra Sverige och underhålla transformatorstationer, och det var här hon fick upp ögonen ordentligt för energibranschen.

Efter examen erbjöds hon möjlighet till fortsatt anställning på Vattenfall i Trollhättan. Men hon fick höra att det var större utvecklingsmöjligheter på ABB på den tiden, så då föll valet där och Saira Alladin flyttade till Västerås för ett internationellt jobb inom ställverksdesign på ABB.

Det här var 2001 och efter att ha mellanlandat både med den egna firman Alladin Consulting och ÅF, med infrastrukturprojekt som Citytunneln och Uppsala bangård, landade Saira på Sweco där hon nu varit i 12 år.

– På Sweco fick jag chansen att äga min egen affär, på samma sätt som att driva eget företag, och det passade mig, säger Saira Alladin.

På Sweco fick jag chansen att äga min egen affär och det passade mig.

2011 fick Saira Alladin ett erbjudande om att bli gruppchef inom transformatorstationer. Under fem år byggde hon upp den verksamheten från grunden med en bra omsättningstillväxt och bra marginaler.

– Efter det var jag redo att ta nya tag och få nya utmaningar, säger hon.

Nästa steg blev att ta tjänsten som regionchef inom kraftsystem. En tjänst som innebar ett ansvar för cirka 150 medarbetare och 10 gruppchefer med ett upptagningsområde från Malmö i söder till Luleå i norr. Inom kraftsystem ingår bland annat exportprojekt där byar och städer i Afrika elektrifieras.

Saira Alladin har varit medlem i Kraftkvinnorna sedan de startade och var nominerad redan förra året. Då slutade hon på en topp-tre placering, men i år tog hon det hela vägen till en förstaplats.

– Det var jätteroligt att bli nominerad igen och det kom verkligen som en överraskning! I år var vi 63 nominerade och jag trodde inte jag skulle gå vidare när konkurrensen var så tuff, säger hon. När de läste upp nomineringen förstod jag först inte att det var jag, det lät så fint det de sa.

För Saira har utmärkelsen Årets Kraftkvinna inneburit en stor förändring.

– Efter 18 år i energibranschen möter jag fortfarande många fördomar och har ofta kommit på mig själv med att förklara för folk hur mycket erfarenhet jag faktiskt har. Både vad gäller teknik och ledarskap, säger Saira Alladin. Med utmärkelsen får jag den respekt jag förtjänar utan att kämpa för det på samma sätt.

Det faktum att det är en mansdominerad bransch är något Saira Alladin har reflekterat över. Och här tror hon att Kraftkvinnorna och deras arbete med att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen har en stor del i förändringsprocessen mot en mer jämställd bransch.

– Om vi kan lyfta kvinnor med hjälp av den här utmärkelsen öppnar det upp i hela branschen. Vi har ju kompetensbrist i energibranschen och jag hoppas att det här kan inkludera fler som vill söka sig hit, säger hon.

Om vi kan lyfta kvinnor med hjälp av den här utmärkelsen öppnar det upp i hela branschen.

– Vi har ett behov av kompetens, samtidigt som innovation och nytänk växer, för en hållbar samhällsutveckling. Vi måste ta tillvara all den kompetens och innovationskraft som finns i form av olikheter. I homogena grupper växer ju sällan nya idéer. Näringslivet återspeglar inte samhället vi lever i vilket gör att vi går miste om det breda perspektivet som finns, säger Saira Alladin.

När det gäller energibranschen i stort tycker Saira Alladin att framtiden är spännande. Just nu har vi det bra i Sverige med ett stabilt elnät och fossilfri elproduktion. Framåt pratas det om kärnkraftens existens och hur kraftsystemet kommer att behöva anpassas till en mer decentraliserad produktion med förnybar energi. Även elektrifiering av transportsektorn är ett hett ämne och effekt blir en större utmaning.

Rekommenderat

Forskning

Gotland – pilot för förnybart energisystem

Pilotprojekt
Gotland kan komma att användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Som ett led i detta har Vattenfall, på uppdrag av Energimyndigheten, genomfört en förstudie om hur mer ...
Forskning

Så ska Sverige få mer biobränsle i flyget

Biobränsle
Sveriges inrikesflyg ska bli fossilfritt på sikt. Därför får Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att stötta forskning och innovationer inom området. Bra initiativ, men det behövs mer för att marknaden ska omvandlas, ...
Forskning

”Energipolitiken styrs av manliga normer”

Energiomställningen
Vi kan lära oss mycket av energiomställningen under 1970- och 80-talen. Det menar forskaren Martin Hultman på Chalmers som undersökt hur genusaspekter kan påverka energipolitiken.
Forskning

Design som får dig att tänka hållbart

Interaktionsdesign
Kan man med design få människor att tänka hållbart? Loove Broms forskar i det som kallas interaktionsdesign och han har med olika projekt visat hur det går att synliggöra energianvändningen i samhället.
Forskning

Nu ska humanisterna lockas till energiforskningen

Humaniora
Energiomvandlingen handlar inte bara om teknik. Våra sätt att tänka och agera liksom insikter i hur näringsliv och politik fungerar kommer alltmer i centrum när samhället förändras. Därför avsätter Energimyndigheten 35 miljoner ...
Forskning

Siktar på solcellernas drömgräns

Solceller
Verkningsgraden på solceller ökar successivt. På Ångströmslaboratoriet i Uppsala satsar Marika Edoff och hennes kolleger på att nå maxgränsen 33 procent i sina tunnfilmssolceller.
Forskning

På jakt efter nya affärslösningar

HUB2017
I ena ringhörnan: etablerade storföretag i jakt på nya lösningar och idéer. I den andra: innovativa startupföretag som söker kapital och marknader. Följ med till draknästet – ett omvänt seminarium på Hub2017 ...
Forskning

Sura gubbar minskar energianvändningen

Nudging
Det krävs inte alltid så mycket för att folk ska bli mer miljövänliga. En knuff i rätt riktning genom en enkel informationslösning, till exempel en sur gubbe, kan vara en väldigt effektiv ...

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.