Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Hon har testat hushållsprodukter i 40 år – med energin i fokus

I 40 år har Helena Nilsson testat tvättmaskiner och andra hushållsprodukter. Först hos Konsumentverket och sedan för Energimyndighetens Testlab, alltid med ett tydligt fokus på energi.
– Tvätt- och diskmaskinerna har hela tiden blivit effektivare, både när det gäller elanvändning och vattenförbrukning. Men de gör ändå sitt jobb.

Uppdaterad: 2020-09-18 Publicerad: 2020-09-18

Text: Per Westergård Bild: Per Westergård

När Helena Nilsson började sin bana som en konsumenternas vapendragare för 40 år sedan låg 1970-talets energikris fortfarande som en fond för allt vad hon gjorde, och skulle komma att göra. Att visa på vilka maskiner som är mest energieffektiva är och har alltid varit ett viktigt uppdrag.

Först bedrevs testningen i Konsumentverkets regi, och de viktigaste produkterna att syna var tvätt- och diskmaskiner.

– Vi inte bara testade produkterna, utifrån de resultat vi fick fram kom vi även med förslag på hur de skulle kunna förbättras. Numera används våra resultat som underlag för att göra inspel på EU-nivå.

Helena Nilsson, Testlab. Foto: Energimyndigheten

År 2006 flyttades verksamheten till Energimyndigheten, och laboratoriet är fortfarande hjärtat i testverksamheten. Målet är att skapa tester som rimmar med hur maskiner används till vardags.

Att testa en tvättmaskin, eller något annat, kan låta ganska enkelt. Men för att resultatet ska ha något värde gäller det att metoderna som används är mätbara och internationellt standardiserade. För att köra dessa standarder tillverkar Testlab hårt vatten trots att de flesta hushåll i Sverige har mjukt vatten. Lika viktigt är att maskinerna inte bara utvärderas utifrån ett energiperspektiv – hanterbarhet och sköljförmåga är bara ett par av alla de parametrar som måste vägas in.

Att konstruera en tvättmaskin som klarar av att skölja bort både kemikalier och partiklar efter avslutat tvättprogram är en av maskintillverkarnas största utmaningar. Lika svårt kan det vara för den som ska testa resultatet, och de metoder som finns tillgängliga för sköljeffekt idag är inte riktigt tillförlitliga.

Men Helena Nilsson har stora förhoppningar att en ny metod, som förhoppningsvis snart kommer att bli internationell standard, kommer att ge mer korrekta besked.

– Den lägre vattenförbrukningen är en av anledningarna till att dagens maskiner är mer energieffektiva. Förklaringen till det är enkel: mindre vatten betyder att en mindre mängd ska värmas. Nackdelen är att det samtidigt gör maskinerna mer känsliga, framförallt om man bor i ett område med kalkrikt vatten ökar risken för att kalk- och tvättmedelsrester i maskinen.

Energieffektivitet i all ära, men hur är det med kvaliteten på dagens maskiner. Blir tvätten verkligen ren?

– Vi har ända sedan jag började med tester använt metoder där definitionen för att maskiner tvättar rent är samma som på 1980-talet. Skillnaden är bara att kraven är tuffare idag. För att en tvättmaskin överhuvudtaget ska få säljas måste den tvätta rent, när maskinen använder det mest energieffektiva eko-programmet.

Här gäller det dock att se upp, den energimärkning som ska hjälpa konsumenter att hitta den bästa tänkbara maskinen visar bara hur mycket energi den drar när den använder sitt mest energioptimerade program. Väljer man något annat, kanske för att de är snabbare, kan energianvändningen sticka iväg till det dubbla.

Under åren har Helena Nilsson varit med och testat en lång rad olika produkter – allt från leksaker, medan verksamheten fortfarande fanns kvar under Konsumentverkets hatt – till vattenkokare. Idag är hennes huvuduppgift testning av vattenkranar.

Fakta

Testlabs nya strategi

När Energimyndighetens Testlab testar produkter handlar det inte om att utse en vinnare, utan om att se till att utvecklingen går i en mer resurseffektiv riktning. Allt för att konsumenter ska kunna känna sig trygga med de produkter som de köper.

”På senare år har vi gått från att enbart titta bara på hur mycket energi en produkt förbrukar när den används till att granska hur resurseffektiv en produkt är under hela dess livslängd”, säger Pernilla Lantz (bilden), kvalitetsansvarig på Testlab.

Energimyndigheten har nu tagit fram en helt ny produktstrategi. Det långsiktiga målet med produktstrategin är att alla produkter som används är resurseffektiva och används på ett resurseffektivt sätt. För att uppnå detta måste man tänka cirkulärekonomiskt och arbeta med hela kedjan från forskning och utveckling till spridning och användning. Det betyder samtidigt att Testlab nu har ett bredare fokus på att de testade produkterna ingår i ett större sammanhang.

– Här undersöker vi hur de fungerar i förhållande till deras vattenförbrukning. Och det är en viktig faktor eftersom en effektiv blandare kan minska energiförbrukningen med upp till 40 procent.

Generellt tycker Helena Nilsson att många av dagens konsumentprodukter har kommit en bra bit på vägen när det gäller resurseffektivitet. Men det finns fortfarande en hel del kvar att göra innan hon är nöjd, för de 40-talet olika produktområden som Energimyndigheten har tillsynsansvar för.

Att ha fått vara med och påverka utvecklingen inom testområdet under 40 år har varit intressant, menar Helena.

– Mest spännande har det varit att utveckla metoder för hur en ny produktgrupp ska testas. För att göra det har vi samarbetat nära med de olika branscherna och standardiseringen i Sverige, Europa och globalt.

Mest imponerad är hon över att Sverige, trots att vi är ett så litet land, har kunnat påverkautvecklingen inom området så mycket.

– Testlab är idag en välrenommerad verksamhet. Det har gjort att vi har fått med oss andra länder och det gör att jag med stolthet kan säga att vi har bidragit till att konsumenter idag har tillgång till bättre produkter.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …