Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Ökat stöd för solceller

Stödet till solceller höjs med 170 miljoner kronor och elfordonspremien utvidgas till att även gälla utombordsmotorer. Det är några av nyheterna i regeringens vårproposition.

 

Uppdaterad: 2018-04-17 Publicerad: 2018-04-17

Text: Johan Wickström Bild: Shutterstock

Stödet till solceller har höjts successivt under de senaste åren och från den 1 januari har privatpersoner möjlighet att få stöd med 30 procent när de investerar i egen solel. I vårpropositionen, som regeringen lämnade den 16 april, föreslås att anslaget till stödet höjs med ytterligare 170 miljoner kronor. Det totala solcellsstödet för 2018 är därmed uppe i 1085 miljoner kronor, vilket nästan en tjugodubbling jämfört med 2014.

Under tidigare år har det byggts upp en kö då intresset för stödet var större än de budgeterade medlen. Men tack vare de ökade medlen har denna kötid minskat radikalt. En del av pengarna ska också gå till länsstyrelsernas arbete med att hantera stödet för att därmed minska flaskhalsarna i systemet.

I vårbudgeten föreslår regeringen även att den nya elfordonspremien som infördes den 1 februari i år även inkluderar eldrivna utombordsmotorer. Samtidigt fylls premien på med 45 miljoner kronor.

Regeringen ökar även stödet till metangasreducering med 270 miljoner kronor under 2018, det vill säga projekt i lantbruket, där man konverterar metangas från gödsel till el, värme eller fordonsgas.

 

 

Rekommenderat

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande
Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Senaste

Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart

Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att …