Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Högt tryck i EU-politiken på energiområdet

Under hela 2017 har det pågått ett intensivt arbete på miljö- och energidepartementet för att förverkliga energiöverenskommelsen.  Överenskommelsen gör att det nu går att arbeta med en större helhetssyn än tidigare, sade statssekreterare Emil Högberg under ett besök på Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-11-28

Text: Elisabeth Linder Bild: Jessicka Strandell & Alf Kronvall, norden.org

– Just nu råder ett ovanligt högt tryck på EU-politiken, så jag arbetar en hel del med olika EU-frågor. Det handlar om allt från hållbarhetskriterier för biodrivmedel i förnybartdirektivet till elmarknadsfrågor, sa Emil Högberg, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, när han besökte Energimyndigheten i slutet av november.

Statssekreterare Emil Högberg.

Emil Högberg förklarade också att det internationella arbetet tar allt mer plats i kalendern. På nordisk nivå tar Sverige snart över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet efter Norge, och har då för avsikt att fortsätta vässa det nordiska samarbetet.

I den nationella politiken ska budgetpropositionen beslutas i riksdagen inom kort, med många satsningar på energiområdet. Exempelvis ska det upprättas ett nytt program för energieffektivisering i industrin, en bonus till kommuner som bygger ny vindkraft ska inrättas och stöd till solel samt satsningar på civilt försvar inom energiförsörjningen, ska öka.

När det gäller transportpolitik är det många myndigheter och aktörer inblandade, och det handlar om både infrastrukturfrågor, elektrifiering och nya drivmedel.

– Det är viktigt att vi blir bra på att samordna oss på transportområdet. Att sex myndigheter samlade sig till en gemensam rapport med en lång rad förslag och åtgärder i samband med SOFT-uppdraget (Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet) ser vi som ett föredöme, sa Emil Högberg.

Rekommenderat

Klimat

Nyupptäckta hinder för att införa koldioxidlagring

Forskning
Klimatutmaningen är enorm och det räcker sannolikt inte att bara minska utsläppen av koldioxid. För att uppnå målet i Parisavtalet behöver världen enligt FN:s klimatpanel IPCC även fånga in och lagra koldioxid.

Senaste

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.