Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Högaktuell konferens om energirelaterad transportforskning

Måndagen den 11 mars är sista dagen att anmäla sig till Energimyndighetens nationella konferens Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg den 1-2 april.
– Vi väntar närmare 300 besökare. Årets upplaga är högaktuell med ett hundratal forskningspresentationer om projekt inom de mest angelägna teknikområdena, säger Peter Kasche, Energimyndighetens projektledare för konferensen.

 

Uppdaterad: 2019-03-07 Publicerad: 2019-03-07

Text: William Möller Bild: Boliden

Energimyndigheten finansierar forskning för mellan 200-300 miljoner kronor per år inom transportområdet. Resultaten från några av de senaste satsningarna presenteras nu under konferensen Energirelaterad fordonsforskning, som i år arrangeras på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Peter Kasche, Energimyndighetens projektledare för konferensen

Konferensen har utvecklats till en årlig mötesplats för forskare, företag och myndigheter som vill ta del av de senaste forskningsprojekten.

– Besökarna får en unik inblick i de mest aktuella teknikområdena inom svensk fordonsforskning och fordonsutveckling. Det är en möjlighet att knyta viktiga kontakter samtidigt som man får en bra bild av hur transportsektorn och fordonsindustrin kan utvecklas på ett hållbart sätt, säger Peter Kasche.

Årets konferens kretsar mycket kring elektrifiering, mobilitet, nya bränslen uppkopplade och autonoma fordon och innefattar allt från batteriutveckling och realtidssystem till sensorteknik. Även forskningsprojekt kring icke-tekniska aspekter som kan minska utsläppen i transportsektorn presenteras.

Fakta

Ämnen under årets konferens

 • styrmedel
 • scenarier återvinning
 • transportstrategier
 • förnybara drivmedel
 • livscykelanalys
 • mobilitet
 • elfordon
 • hybrider
 • batterier
 • förbränningsmotorer
 • aerodynamik
 • emissionsreduktion

Några av sessionerna:

 • Energimyndigheten forskningsstrategi
 • Scenarier och omvärldsbevakning
 • Exempel på elektrifiering inom olika transportslag
 • Batteriproduktion, återvinning och LCA

– Rykande färskt är till exempel en presentation om Bolidens nya arktiska elvägar i Aitikgruvan. Besökarna får också ta del av nya rön kring stadsterminaler för fordonsomlastning som kan få stor påverkan för speditions- och logistiksektorn. Dessutom presenteras ny forskning om ”optimala fordonsbränslen” – en fråga som är väldigt aktuell i samhällsdebatten, säger Peter Kasche.

För den som vill besöka konferensen är det hög tid att anmäla sig. Sista anmälningsdag är på måndag den 11 mars.

 

Senaste

Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt

I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.

Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning

Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.