Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Här får du koll på energistatistiken

Nu finns den årliga statistiksamlingen ”Energiläget i siffror 2017” att läsa på energimyndigheten.se. Martina Högberg, chef på enheten för energisystem på Energimyndigheten, pekar på några av de viktigaste trenderna.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-10-18

Text: Redaktionen Bild: Shutterstock

Vad är det i årets statistik som är extra intressant?

– Vi producerar mer el än någonsin med exporter till bland annat Norden, Tyskland och Polen. År 2015 var ett år med elexportrekord. Det beror på att vi producerar mer och mer el i Sverige samtidigt som användningen går ner.

Martina Högberg, chef på enheten för energisystem.

Det stora trendbrottet syns i transportsektorn där det säljs rekordmånga bilar. Vad har det för påverkan?

– Ökningen av antalet fordon kommer till viss del motverka den minskning av energianvändningen i sektorn som förväntats tack vare mer energieffektiva bilar. Den totala energianvändningen har ökat jämfört med förra årets. Men vi är ändå fortfarande i ett läge där energianvändningen i transportsektorn är lägre än toppåret 2007.

Samtidigt ökar försäljningen av biodiesel. Vad innebär det?

– Biodiesel ökar kraftigt, i synnerhet HVO, och ett skäl är att den är konkurrenskraftig eftersom den är helt befriad från energiskatt. Till skillnad från t.ex. FAME finns inget tak på hur mycket HVO som går att blanda in i fossil diesel. Men sen ökar också användningen av ren HVO. Vad gäller biodrivmedelsutvecklingen i stort kan man se en trend att etanolen minskar medan biodieseln ökar och där är det HVO som står för ökningen.

Energiläget tar också upp utvecklingen i världen, vad kan du se för trender?

– Där blir det tydligt att Sverige har ett energisystem som ändå är annorlunda från resten av världen, där kol, olja och gas dominerar. Dessutom ökar energitillförseln i många delar av världen, medan den minskar här. Sen tycker jag det är intressant att produceras mer och mer el i Sverige samtidigt som vi använder mindre och mindre själva.

Rekommenderat

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring
Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.