Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Här får du koll på energistatistiken

Nu finns den årliga statistiksamlingen ”Energiläget i siffror 2017” att läsa på energimyndigheten.se. Martina Högberg, chef på enheten för energisystem på Energimyndigheten, pekar på några av de viktigaste trenderna.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-10-18

Text: Redaktionen Bild: Shutterstock

Vad är det i årets statistik som är extra intressant?

– Vi producerar mer el än någonsin med exporter till bland annat Norden, Tyskland och Polen. År 2015 var ett år med elexportrekord. Det beror på att vi producerar mer och mer el i Sverige samtidigt som användningen går ner.

Martina Högberg, chef på enheten för energisystem.

Det stora trendbrottet syns i transportsektorn där det säljs rekordmånga bilar. Vad har det för påverkan?

– Ökningen av antalet fordon kommer till viss del motverka den minskning av energianvändningen i sektorn som förväntats tack vare mer energieffektiva bilar. Den totala energianvändningen har ökat jämfört med förra årets. Men vi är ändå fortfarande i ett läge där energianvändningen i transportsektorn är lägre än toppåret 2007.

Samtidigt ökar försäljningen av biodiesel. Vad innebär det?

– Biodiesel ökar kraftigt, i synnerhet HVO, och ett skäl är att den är konkurrenskraftig eftersom den är helt befriad från energiskatt. Till skillnad från t.ex. FAME finns inget tak på hur mycket HVO som går att blanda in i fossil diesel. Men sen ökar också användningen av ren HVO. Vad gäller biodrivmedelsutvecklingen i stort kan man se en trend att etanolen minskar medan biodieseln ökar och där är det HVO som står för ökningen.

Energiläget tar också upp utvecklingen i världen, vad kan du se för trender?

– Där blir det tydligt att Sverige har ett energisystem som ändå är annorlunda från resten av världen, där kol, olja och gas dominerar. Dessutom ökar energitillförseln i många delar av världen, medan den minskar här. Sen tycker jag det är intressant att produceras mer och mer el i Sverige samtidigt som vi använder mindre och mindre själva.

Rekommenderat

Klimat

Nyupptäckta hinder för att införa koldioxidlagring

Forskning
Klimatutmaningen är enorm och det räcker sannolikt inte att bara minska utsläppen av koldioxid. För att uppnå målet i Parisavtalet behöver världen enligt FN:s klimatpanel IPCC även fånga in och lagra koldioxid.

Senaste

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.