Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Giraffen som ger el i forskarbyn

I Science Village i Lund är det inte bara de blivande forskningsanläggningarna som väcker uppseende. Här finns också en träkonstruktion med solceller som sticker ut.

Uppdaterad: 2017-12-22 Publicerad: 2017-02-15

Text: Johan Wickström Bild: Kraftringen

Giraffen 2.0 har 24 solcellspaneler i olika vinklar och en vindturbin (3,5 kW) på toppen. Anläggningen har installerats av energibolaget Kraftringen och försörjer forskningsanläggningarnas besökscentrum Möllegården med el, totalt cirka 14 000 kWh per år.

– Giraffen är en rolig installation som genom sin spektakulära form bidrar till intresset för att besöka Möllegården och som stämmer väl in med hållbarhetsambitionerna som präglar hela området, säger Ulrika Lindmark, vd för Science ­Village Scandinavia.

Giraffen har utvecklats av företaget InnoVentum. Poängen med Giraffen 2.0 är att det går att få en stabilare, mer jämn elproduktion än om man använder vind- eller solkraft var för sig. Solelen produceras i huvudsak dagtid under sommaren, medan vindkraften är starkare under de kyligare månaderna och under nätter, på grund av luftens högre densitet då. På så sätt jämnas elproduktionen ut över året och över dygnets timmar.

 

Giraffen 2.0, här utanför Science Village i Lund, kan producera cirka 14 000 kWh per år.

Giraffen 2.0 kan användas till exempel för att ladda elbilar, vid busshållplatser eller för att försörja sommarstugor och villor med el – antingen nätansluten eller i kombination med batteri.

Under 2014 fick InnoVentum 1,6 miljoner kronor i stöd från Energi­myndigheten.

– Giraffen är både en social och teknisk innovation. Dels kan den producera sol- och vindel i stadsmiljöer, dels har den en rolig design som kan väcka intresse för energifrågor hos nya målgrupper, till ­exempel hos ungdomar, säger Cristopher Walden, handläggare
på Energimyndigheten.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …