Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Från utredare till generaldirektör – ett yrkesliv i myndighetens tjänst

ENERGIMYNDIGHETEN 20 ÅR I år fyller Energimyndigheten 20 år. En person som varit med under hela resan är myndighetens tillförordnade generaldirektör Zofia Lublin. Under sina år inom den statliga energisektorn har hon sett ministrar, myndigheter och generaldirektörer komma och gå.

Uppdaterad: 2018-09-03 Publicerad: 2018-09-03

Text: Ola Westberg Bild: Emelie Otterbeck

Det började på det statliga Energiverket, där en färsk utredare vid namn Zofia Gonera (senare Lublin) 1989 fick jobb efter flytt från Polen till Sverige och studier i matematik och nationalekonomi vid Stockholms universitet. Ett examensarbete om de samhällsekonomiska kostnaderna av kärnkraftsavvecklingen öppnade dörrarna för en karriär inom den offentliga energisektorn, som under året toppats med ett uppdrag att kliva in som tillförordnad generaldirektör för Energimyndigheten.

Men låt oss ta det i tur och ordning. Zofia Lublins första jobb inom den svenska myndighetsvärlden var som utredare på Energiverkets prognosbyrå, en bra plantskola för tjänstemän som ville arbeta med både regeringsuppdrag och egeninitierade utredningar. Zofia Lublin beskriver det som en helt annan myndighetstid, där man gjorde utredningar därför att man tyckte att de var viktiga, oavsett om politiken hade beställt dem eller inte.

1991 bildades en ny förvaltningsmyndighet, Nutek, eller Närings- och teknikutvecklingsverket som det fullständiga namnet var. Den nya myndigheten var en sammanslagning av delar från tre andra myndigheter: Statens Industriverk, Styrelsen för teknisk utveckling samt Statens Energiverk. Uppdraget för Nutek var att stärka näringslivets förutsättningar och främja hållbar regional tillväxt, och energifrågorna var en del av det arbetet.

- Utredningar och förslag ska vara grundade i fakta och ett gediget arbete, och inte styras av beställarnas egna agendor och syften, säger Zofia Lublin

Efter några år började politiken och tidsandan svänga tillbaka till att energifrågorna nog behövde en egen myndighet. 1996 kom propositionen efter en blocköverskridande överenskommelse mellan socialdemokraterna, centerpartiet och vänstern, om att det skulle tillsättas en ny central energimyndighet. Året efter startade utredningen som skulle ta fram ”förslag till organisation, uppgifter, bemanning, kompetens och arbetsformer för en central myndighet för energifrågor och i övrigt förbereda inrättandet av denna”.

Utredningar och förslag ska vara grundade i fakta och inte styras av beställarnas egna agendor och syften.

– Jag satt faktiskt med i den utredningen som en av tre utredningssekreterare, och 1998 bildades Statens energimyndighet och det beslutades också att den skulle placeras i Eskilstuna, säger Zofia Lublin.

Zofia Lublin var en av de drygt 100 medarbetarna som följde med från Nutek till den nybildade myndigheten. Nu blev hon utredare på den nya myndighetens GD-stab.

– Under den första tiden gjorde vi alla lite allt möjligt. Ena dagen arbetade jag med utredningar, för att nästa dag vara talskrivare åt dåvarande generaldirektören, och parallellt med det hantera frågor om allt från gardiner och kontorsinredning, till det nya ärendehanterings- och diarieföringssystemet.

Verksamheten på den nybildade myndigheten kom snabbt igång. Inom energipolitiken fanns en vilja om att få in mer förnybar energi i systemet, och samtidigt även ha fokus på energieffektivisering. Båda delarna hade sin ansats i behovet av att täcka bortfallet av elproduktion när kärnkraftsreaktorer skulle stängas ner.

Fakta

Tre snabba – Zofia Lublin om:  

Sveriges möjligheter att nå klimatmålet?

– Klimatproblemet är globalt. Det är inte tillräckligt om Sverige gör sitt och når målet. Alla länder måste bidra.

Att leva som man lär?

– Jag använder knappast bilen och åker kollektivt för det mesta. Och så bor jag i ett modernt energieffektivt hus.

 Vad du kommer att sakna mest från Energimyndigheten?

– Sammanhanget och kollegorna.

På myndigheten fanns även nätavdelningen med ansvar för tillsyn av elnätsbolagen, tariffer och koncessionsgivning. Så småningom knoppades den delen av verksamheten av till att bli systermyndigheten Energimarknadsinspektionen.

1999 blev Zofia Lublin myndighetens stabschef, och 2004 utnämndes hon till chef för Analysavdelningen med ansvar för bland annat utredningar, prognoser, statistik och policyfrågor, en tjänst som hon stannat kvar vid fram till regeringen i våras utnämnde henne till tillförordnad generaldirektör, under rekryteringen av en ny generaldirektör till myndigheten efter att Erik Brandsma slutade våren 2018.

Har du aldrig funderat på att lämna det statliga och istället gå till näringslivet?
– Under tiden på Nutek så lämnade jag faktiskt det statliga för att prova på att arbeta som konsult, men jag var tillbaka på Nutek efter bara några månader. Konsultvärlden var inget för mig.

Varför inte?
– För att vara uppriktig så var jag inte bekväm med själva inriktningen. En sak som varit oerhört viktig för mig under mina år på myndigheter är opartiskheten. Utredningar och förslag ska vara grundade i fakta och ett gediget arbete, och inte styras av beställarnas egna agendor och syften.

Zofia Lublin fortsätter med att beskriva hur hon genom åren tagit på sig rollen att förtydliga och försvara myndighetens oberoende och opartiskhet såväl internt som externt. Det har ibland krävt tydlighet som inte alltid varit så bekvämt.

– Jo, det har blivit en hel del sådana diskussioner genom åren. Både med tidigare generaldirektörer och med externa aktörer. Men vårt uppdrag står och faller med vår trovärdighet, och den ska vi aldrig kompromissa med.

Vårt uppdrag står och faller med vår trovärdighet, och den ska vi aldrig kompromissa med.

Efter 20 år med Energimyndigheten och ännu fler år från Nutek och Energiverket har Zofia Lublin aviserat att hon går i pension till hösten. En given fråga är förstås om det finns några höjdpunkter från karriären som hon vill lyfta?

– Nej, inga enskilda händelser egentligen. Däremot förmånen att få arbeta med chefer och ledare som har trott på mig och gett mig utrymme att växa. Åsa Sohlman, min allra första chef på Energiverket, har varit en stor inspiration för mig. Både som ledare och som kvinna. Hon lärde mig att hela tiden se det som är bra i såväl utredningar som i medarbetare. Att sedan ha fått se mina egna medarbetare växa i sina roller och utvecklas till goda tjänstemän, experter och ledare känns som en bra kvittens.

– Min ledstjärna har alltid varit att skapa bästa möjliga förutsättningar för mina medarbetare att göra ett bra jobb. För om de inte har det, blir det heller inte ett bra resultat, och det faller tillbaka även på mig.

Men i höst väntar alltså livet som pensionär. Hur det kommer att bli vill Zofia dock inte spekulera i.

– Jag har knappt landat i vad det kan innebära att gå i pension. Men jag gissar att jag kanske kommer att ta på mig en del mindre uppdrag av olika slag, men i övrigt lägga väldigt mycket tid på vår trädgård som är min verkligt stora passion och fritidsintresse.

Rekommenderat

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.