Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Fossilfritt Sverige: ”De kommande åren blir avgörande”

Regeringen gav nyligen initiativet Fossilfritt Sverige klartecken att förlänga arbetet fram till december 2024. För samordnaren Svante Axelsson är det glädjande att regeringen vill fortsätta satsa.
– Nu sätter vi fart med nästa fas, de kommande fyra åren kommer att bli avgörande för hur långt vi ska nå, säger Svante Axelsson.

Uppdaterad: 2020-06-22 Publicerad: 2020-06-22

Text: Lotta Görling Bild: Fossilfritt Sverige

Målet är att Sverige ska bli första fossilfria landet i världen, och målsättningen är satt till 2045. För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle det året krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet.

– Men för alltför många av de företag, organisationer och kommuner, som anknutit sig till initiativet, handlar det om mycket kortare tid än så. De allra flesta har som målsättning att vara fossilfria till 2030 eller 2035. Efter Parisavtalet började många arbeta för att ställa om sin produktion, det gäller att vara fortsatt konkurrenskraftig när omställningen är ett faktum. Kraften att förändra underifrån är imponerande, säger Svante Axelsson.

Fossilfritt Sverige agerar som mäklare mellan regering och näringsliv. Initiativet går ut på att samla aktörer för att få ihop ett gemensamt fossilfritt spår som leder rätt. Bland annat har de sett till att olika branscher tagit fram färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. De 21 färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar på en internationell marknad.

– Men färdplanerna identifierar också hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare på hur arbetet kan underlättas från myndigheter och politiskt håll. Med förlängningen klar kommer fokus nu bli på att ta fram strategier för att se till att färdplanerna genomförs så effektfullt som möjligt. Att regeringen låter oss rida på det momentum som vi så uppenbart byggt upp sedan 2016 är vi oerhört tacksamma för.

Fakta

Startade inför klimatmötet i Paris

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet, som idag samlar över 450 aktörer, är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Fokus under de kommande åren kommer även ligga på att stötta näringslivet i att använda färdplanerna för att påskynda omställningen till fossilfritt efter coronakrisen. Dessutom fortskrider arbetet med hur den offentliga upphandlingen kan driva omställningen framåt. Fossilfritt Sverige utmanar kommuner att vara med.

– Vi talar gärna om att det är svårt med omställning, men historiskt sett har vi lyckats bra flera gånger. Ta till exempel ozonskiktet, försurningen, koldioxidskatten och nu digitala möten, där tekniken, som tidigare utgjorde ett hinder, är ett minne blott. Vi behöver lyfta goda exempel och visa att vi kan ställa om.

Så fort det är möjligt att genomföra fysiska träffar så kommer det att genomföras en resultatkonferens där näringsliv och politiker möts.

– Under konferensen får de redovisa vad som har gjorts, hur det har genomförts och vad de kommer att göra för att därefter ge feedback till varandra. Allt för att lyfta fram både synergier och friktioner.

Största utmaningen just nu är den långa handläggningstiden hos olika instanser, bland annat kommunerna.

– Tillståndsprocesser måste gå snabbare och vi kan dra lärdom av när det faktiskt går snabbt. Näringslivet och industrin är redo för omställning, men de kan inte ställa om när inte förberedelser för tillstånd är klara.

Sverige har, tillsammans med Indien, startat en global ledarskapsgrupp under FN:s paraply för att driva på den internationella omställningen.

– Vi bidrar med vår kunskap, vårt arbetssätt och tekniska framgångar i en global HUB för omställning inom den tunga industrin.

För att på ett enkelt och informativt sätt visa upp en positiv klimatbild av Sverige håller Fossilfritt Sverige på med en storytelling som kommer att bli klar under sommaren.

Näringslivet och industrin är redo för omställning, men de kan inte ställa om när inte förberedelser för tillstånd är klara.

– Det blir cirka 20 bilder med texter, som berättar om flera goda exempel, både historiskt och i nutid. Vi behöver hyvla ner problembilden av att det är svårt att ställa om. Vi vill istället visa att vi människor kan och att vi har gjort det förr. Mentalt tror vi inte att det är möjligt, men historiskt sett har vi lyckats och det är den bilden vi vill förmedla, att det går att ställa om till ett fossilfritt samhälle, säger Svante Axelsson.

Bildtext: Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, arbetar för att få ihop det gemensamma fossilfria spåret. 

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …