Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Första strategin för svensk havsenergi

Havsenergi är ett växande område där Sverige kan bidra med världsledande kompetens. Nu har Energimyndigheten för första gången tagit fram en samlad strategi för havsenergi.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-08-21

Text: Carl Johan Liljegren Bild: Fortum

Än så länge är havsenergi en relativt outnyttjad resurs men den globala potentialen är betydande. Dessutom kan havsenergi ge en relativt jämn elproduktion, vilket gör att den kan stabilisera produktionen i ett framtida elsystem med hög andel sol- och vindkraft.

Att havsenergi trots detta ännu inte slagit igenom stort beror på att tekniken – som innefattar energiomvandling från vågor, strömmar och tidvatten – ännu  är för dyr för att vara konkurrenskraftig.

Utvecklingen av havsenergi går emellertid framåt med många nya lovande lösningar. Inom vissa delar av vågkraft är Sverige kunskapsmässigt världsledande. Det gör att även om förutsättningarna för att utvinna havsenergi i Sverige är begränsade så finns det potential för export av svenskt kunnande och svenska produkter.

– För att ta till vara på möjligheterna på bästa sätt har Energimyndigheten i juli antagit en havsenergistrategi som kommer vara vägledande för myndighetens kommande satsningar inom området, säger Maria Olsson, en av de ansvariga för strategin.

Global produktionskapacitet (2016)

  • GW
  • 921
  • Förnybar energi (exkl vattenkraft)
  • 0,5
  • Havsenergi

Källa: Renweables 2017 – Global Status Report

En viktig del i den nya strategin är att ta tillvara och stötta den forskning som finns i Sverige och de innovativa företagen inom området, så att deras innovationer kan kommersialiseras. Sverige har även en väl utvecklad tillverkningsindustri, som gör att en del av värdekedjan redan finns på plats i landet.

Eftersom branschen ännu så länge är liten och resurserna begränsade är det viktigt med ökad samordning och samarbete mellan svenska företag, universitet och institut inom havsenergiområdet.

Avsikten med Energimyndighetens havsenergistrategi är att bygga vidare och fokusera på de svenska satsningarna på teknikkoncept som bedöms kunna vara redo för industrialisering innan 2030, då havsenergi kan väntas få ett globalt kommersiellt genombrott.

Rekommenderat

Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt
Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.
Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart
Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att ...
Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.

Senaste