Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Första strategin för svensk havsenergi

Havsenergi är ett växande område där Sverige kan bidra med världsledande kompetens. Nu har Energimyndigheten för första gången tagit fram en samlad strategi för havsenergi.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-08-21

Text: Carl Johan Liljegren Bild: Fortum

Än så länge är havsenergi en relativt outnyttjad resurs men den globala potentialen är betydande. Dessutom kan havsenergi ge en relativt jämn elproduktion, vilket gör att den kan stabilisera produktionen i ett framtida elsystem med hög andel sol- och vindkraft.

Att havsenergi trots detta ännu inte slagit igenom stort beror på att tekniken – som innefattar energiomvandling från vågor, strömmar och tidvatten – ännu  är för dyr för att vara konkurrenskraftig.

Utvecklingen av havsenergi går emellertid framåt med många nya lovande lösningar. Inom vissa delar av vågkraft är Sverige kunskapsmässigt världsledande. Det gör att även om förutsättningarna för att utvinna havsenergi i Sverige är begränsade så finns det potential för export av svenskt kunnande och svenska produkter.

– För att ta till vara på möjligheterna på bästa sätt har Energimyndigheten i juli antagit en havsenergistrategi som kommer vara vägledande för myndighetens kommande satsningar inom området, säger Maria Olsson, en av de ansvariga för strategin.

Global produktionskapacitet (2016)

  • GW
  • 921
  • Förnybar energi (exkl vattenkraft)
  • 0,5
  • Havsenergi

Källa: Renweables 2017 – Global Status Report

En viktig del i den nya strategin är att ta tillvara och stötta den forskning som finns i Sverige och de innovativa företagen inom området, så att deras innovationer kan kommersialiseras. Sverige har även en väl utvecklad tillverkningsindustri, som gör att en del av värdekedjan redan finns på plats i landet.

Eftersom branschen ännu så länge är liten och resurserna begränsade är det viktigt med ökad samordning och samarbete mellan svenska företag, universitet och institut inom havsenergiområdet.

Avsikten med Energimyndighetens havsenergistrategi är att bygga vidare och fokusera på de svenska satsningarna på teknikkoncept som bedöms kunna vara redo för industrialisering innan 2030, då havsenergi kan väntas få ett globalt kommersiellt genombrott.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.