Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Första steget mot fossilfria transporter

Energimyndigheten har tillsammans med fem andra myndigheter i uppdrag att ta fram en strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. I april ska förslaget lämnas till regeringen.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-03-13

Text: Johan Wickström Bild: Shutterstock

– Det har gjorts väldigt många utredningar med bra förslag. Men nu måste vi gå från ord till handling, säger Rebecka Marklund som tillsammans med kollegan Kristina Holmgren projektleder samordningsarbetet på Energimyndigheten.

Det var i regleringsbrevet för2016 som Energimyndigheten tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet och utarbeta en strategisk plan för omställningen.

På Energiutblick den 14 mars kommer ett antal prioriterade förslag i strategin att presenteras och diskuteras med branschaktörer.

– Vi ska lyfta några av förslagen och hoppas få inspel och synpunkter. Alla ska kunna bidra, säger Rebecka Marklund.

Arbetet med den strategiska planen började med att man definierade uppdraget och skapade en gemensam helhetssyn myndigheterna emellan.

– Vi har utgått från Miljömålsberedningens mål att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till 2030 och ett klimatneutralt samhälle senast 2045, säger Kristina Holmgren.

I 70-procentsmålet ingår dock inte flyg och utrikes sjöfart, men projektgruppen även tagit med dessa delar i arbetet. Arbetsgruppen samlade under våren 2016 även in en ett hundratal synpunkter från branschaktörer genom ett så kallat öppet forum på webben.

– Vi inledde arbetet med att beskriva vilka hinder som finns för att uppnå fossilfrihet. Det handlar till exempel om avsaknad av tydliga mål, regelverk som inte stödjer omställningen och EU-skatter. Det är ett oerhört komplext pussel att bena ut, säger Kristina Holmgren.

Sedan tidigare finns det många konkreta förslag från den så kallade FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg), en statlig utredning på drygt tusen sidor som kom 2013.

– Vi har plockat en hel del förslag från denna utredning. Det vi har gjort är att prioritera bland förslagen utifrån de effekter vi ser behöver uppnås för att åstadkomma en omställning. Vi har också föreslagit aktiviteter vi tycker man kan börja med de närmsta två–tre åren. Vi kan inte bara hålla på och utreda. Det måste hända också, säger Rebecka Marklund.

Den 28 april ska förslaget till den strategiska planen lämnas till regeringen. Energimyndighetens samordningsuppdrag sträcker sig dock till 2019. Energimyndigheten har 3 miljoner kronor öronmärkta per år fram till dess för att samordna uppdraget.

Rekommenderat

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt
Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.