Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Företaget som minskade energianvändningen och höjde arbetsklimatet

Kostnadsbesparingar, miljövinster och ett bättre arbetsklimat. Det är resultatet för företaget Indexator Rotator Systems AB i Vindeln efter att ha genomfört en miljöstudie under 2018.

Uppdaterad: 2019-05-28 Publicerad: 2019-05-28

Text: Lotta Görling  Bild: Indexator Rotator Systems, Energimyndigheten

Företaget, som tillverkar rotatorer och tillbehör till skogs- och transportbranschen, genomförde redan tidigare, 2012 och 2017, energikartläggningar.

– Resultat av kartläggningarna blev ungefär som vi trodde, men för att komma vidare i arbetet med energieffektivisering behövde vi veta exakt vilka energitjuvar vi hade. Nästa steg blev att genomföra undermätningar, säger Staffan Engström, miljö- och kvalitetschef (som ses stå och tala med personalen på den översta bilden).

2016 gick de med i nätverket för energieffektivisering, EEnet, ett projekt som genomförs med stöd av Energimyndigheten och Energikontor Norr och ansökte om finansiering för att genomföra en miljöstudie. Energimyndigheten godkände ansökan och arbetet med miljöstudien startade januari 2018.

– Vi valde att fokusera på fyra områden: tomgångsförluster, ventilationsaggregatet TA11, systematisk och mer detaljerad uppföljning av energianvändningen och beteendeförändring, berättar Staffan Engström.

När det gällde att mäta tomgångsförlusten satte högkonjunkturen käppar i hjulen, produktionen gick på maxkapacitet under hela 2018.

– Men vi gjorde två mätningar, julafton och nyårsafton, som under 2018 inföll på måndagar. Det visade sig att vi hade en hög energiförbrukning trots att ingen var på plats. Just ventilationsaggregatet och kompressorerna var styrda för att arbeta som en vanlig måndag, trots helg. Totalt användes 29 elmätare och två värmemätare som gav svar på vilken utrustning och vad som drog energi.

Idag finns det bättre rutiner för att säkerställa att de maskiner och den belysning som går att stänga av stängs av när de inte används.

– Nu sitter det nya kammarfläktar i ventilationsaggregatet, den åtgärden gör att vi uppskattningsvis minskar energiförbrukningen med 40 000 kilowattimmar el och 240 000 kilowattimmar värme per år, säger Staffan Engström.

Fakta

Går att söka stödet

Miljöstudien visade en besparingspotential på 14,7 procent av total energiförbrukningen 2016 och 14,2 procent av totala energiförbrukningen 2017. Miljöstudier medfinansieras av EU. Stödet går att söka hos Energimyndigheten fram till 30 november 2019.

Även belysningen mättes, och en pilotgrupp i produktionen fick LED-belysning installerad. Det visade sig vara en riktig bra installation.

– Vi fick 30 procents bättre ljusflöde, och att byta ut all befintlig belysning kommer att betala sig inom 2,5 år. Vi kan behålla armaturen och bara byta ljuskällorna. Byte till LED kommer att ske under året, vi kikar just nu på offerter.

Under miljöstudien har Staffan Engström haft Mats Haraldsson, fastighets- och underhållschef med sig, men nu är det tänkt att hela företaget ska engagera sig.

– Under ett personalmöte hade vi energieffektivisering på agendan. Vi frågade vilka åtgärder vi kan göra för att minska energiförbrukningen, vad vi kan förändra med rutiner och beteende. Nu ska det skapas en arbetsgrupp för att ta hand om svaren och påbörja beteendeförändringen. Den delen har varit svårast att genomföra, just för att vi går på maxkapacitet i produktionen och har svårt att få loss tid, säger Staffan Engström.

 

Miljöstudien höjde arbetsklimat hos Indexator Rotator Systems AB i Vindeln.

Gerard Tuenter är handläggare på Energimyndigheten. Han sitter i gruppen som fattar beslut om stöd för att genomföra miljöstudier. Dessa studier har som syfte att hitta energieffektiva lösningar på ett komplicerat problem, till exempel värmeåtervinning från relativt låg temperatur processvärme.

Idag är det ett 50-tal företag runt om i Sverige som har, eller håller på med miljöstudier med hjälp av finansiering från Energimyndigheten. De kan ta allt från några månader upp till ett år, beroende på företagets storlek. Syftet för alla är detsamma – att energieffektivisera.

Gerard Tuenter, handläggare på Energimyndigheten.

– Indexator Rotator Systems energikartläggning visade på goda möjligheter att förbättra energianvändningen, men vissa frågor krävde en djupare utredning. Bland annat för att lösa frågan om vilka teknologier som behövdes, hur mycket de kunde spara och till vilken kostnad. För företaget är en miljöstudie ett relativt enkelt sätt att undersöka hur man bäst reducerar energianvändningen, ofta baserat på nya insikter och teknologi, vilket är intressant utifrån Energimyndighetens uppdrag, säger Gerard Tuenter.

Extra plus i kanten fick Indexator Rotator Systems eftersom de höll studien i egen regi, genom involvering av personalen som berördes av studien och visade att de har lärt sig att systematiskt och strukturerat förbättra sin process och energiprestanda.

– Det visar på ett stort engagemang och lovar på en långsiktig förbättring hos företaget. Dessutom blir det oftast oväntade mervärden som bättre arbetsklimat och sänkta underhållskostnader. Fördelar som kan överstiga beräknade energivinster, säger Gerard Tuenter.

För Staffan Engström och hans kollegor har miljöarbetet gett ringar på vattnet. Funderingar finns på hur man kan underlätta för de som pendlar från Umeå till Vindeln. Tågrälsen ligger strax utanför industriområdet men det finns ingen perrong.

– Om man kunde få tåget att stanna precis utanför vore det en stor vinst, men då gäller det även att tidtabellerna passar. Vi har lyft frågan om laddstolpar för elbilar och uppmuntrar till samåkning. Miljön är allas ansvar att vara rädd om, och om vi samtidigt kan göra besparingar för att vi minskar vår energiförbrukning, då är det ett extra plus, säger Staffan Engström.

Rekommenderat

Effektivisering

Svante snabbar på tempot i energiomställningen

Fossilfritt
En katalysator som vill snabba på energiomställningen och ta bort onödiga hinder för företag och kommuner. Som samordnare för Fossilfritt Sverige har Svante Axelsson en central roll för att Sverige ska bli ...
Effektivisering

Plaståtervinning kan omvandla kemiindustrin

Plastavfall
I Stenungsund har kemiföretagen gått samman för att utveckla energieffektiva och innovativa lösningar som kan minska behovet av fossila råvaror. Bland visionerna finns återvinning av plast och fler biobaserade råvaror.
Effektivisering

9 hoppfulla trender i energiomställningen

Fossilfritt
Sverige ska bli fossilfritt till 2045 är regeringens mål. Och vi har kommit en bra bit på väg, visar en ny rapport från Fossilfritt Sverige.
Effektivisering

Här är årets nyheter inom energiområdet

Energiomställningen
Bidrag till elcyklar och ladda hemma-stöd är några av nyheterna på energiområdet inför 2018. Här är fyra områden där det blir mer pengar att hämta för den som investerar grönt.
Effektivisering

Industrins tuffa väg till nollutsläpp

Nollutsläpp
Industrin står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att nå målet om noll i nettoutsläpp till 2045 krävs långsiktiga styrmedel och nya tekniska lösningar, till exempel att använda ...
Effektivisering

Erik Brandsma fortsätter som generaldirektör

Energimyndigheten
Från polariserad energidebatt till dialog och samordning. Så beskriver Erik Brandsma den förändring som skett i den svenska energisektorn under de senaste åren. Nu har han tackat ja till ett förlängt förordnande ...
Effektivisering

Så tog Hägglunds tag i industrins glömda energitjuv

Tryckluft
Tryckluft är en dyr energiform som står för cirka 10 procent av industrins elförbrukning. Enkla effektiviseringsåtgärder blir snabbt en lönsam affär. På Hägglundsområdet i Örnsköldsvik har en översyn av tryckluftsanvändningen kapat energinotan ...
Effektivisering

Svenska kraftnät ser över den egna energianvändningen

Effektivisering
Även hos experter på att transportera el finns möjligheter till energieffektivisering. Hos Svenska kraftnät har ett omfattande arbete skett med att kartlägga energianvändningen i anläggningarna från norr till söder. Resultatet blev också ...

Senaste

Conyers Resigns Amid Sexual Harassment Allegations

Conyers Resigns Amid Sexual Harassment Allegations

Enlarge this imageSeveral ladies have accused Rep. John Conyers, that is the most senior member of Congre s, of verbal abuse, inappropriate touching and groping above a long time.J. Scott Applewhite/APhide captiontoggle captionJ. Scott Applewhite/APSeveral gals have...

‘World’s Wealthiest Woman,’ Liliane Bettencourt, Dies At ninety four

'World's Wealthiest Woman,' Liliane Bettencourt, Dies At ninety four

Enlarge this imageL'Oral cosmetics heire s Liliane Bettencourt died someday late Wednesday or early Thursday on the age of 94.Jacques Brinon/APhide captiontoggle captionJacques Brinon/APL'Oral cosmetics heire s Liliane Bettencourt died sometime late Wednesday or early...

Huge Companies Say They may Carry on To offer Well being Programs For their Employees

Huge Companies Say They may Carry on To offer Well being Programs For their Employees

Enlarge this Kevin Huerter Jersey imageGregory Baldwin/Ikon Images/Getty ImagesGregory Baldwin/Ikon Images/Getty ImagesThe shrinking unemployment price has actually been a balanced change of functions for individuals with job-based insurance plan. Eager to catch the...