Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Företaget som minskade energianvändningen och höjde arbetsklimatet

Kostnadsbesparingar, miljövinster och ett bättre arbetsklimat. Det är resultatet för företaget Indexator Rotator Systems AB i Vindeln efter att ha genomfört en miljöstudie under 2018.

Uppdaterad: 2019-05-28 Publicerad: 2019-05-28

Text: Lotta Görling  Bild: Indexator Rotator Systems, Energimyndigheten

Företaget, som tillverkar rotatorer och tillbehör till skogs- och transportbranschen, genomförde redan tidigare, 2012 och 2017, energikartläggningar.

– Resultat av kartläggningarna blev ungefär som vi trodde, men för att komma vidare i arbetet med energieffektivisering behövde vi veta exakt vilka energitjuvar vi hade. Nästa steg blev att genomföra undermätningar, säger Staffan Engström, miljö- och kvalitetschef (som ses stå och tala med personalen på den översta bilden).

2016 gick de med i nätverket för energieffektivisering, EEnet, ett projekt som genomförs med stöd av Energimyndigheten och Energikontor Norr och ansökte om finansiering för att genomföra en miljöstudie. Energimyndigheten godkände ansökan och arbetet med miljöstudien startade januari 2018.

– Vi valde att fokusera på fyra områden: tomgångsförluster, ventilationsaggregatet TA11, systematisk och mer detaljerad uppföljning av energianvändningen och beteendeförändring, berättar Staffan Engström.

När det gällde att mäta tomgångsförlusten satte högkonjunkturen käppar i hjulen, produktionen gick på maxkapacitet under hela 2018.

– Men vi gjorde två mätningar, julafton och nyårsafton, som under 2018 inföll på måndagar. Det visade sig att vi hade en hög energiförbrukning trots att ingen var på plats. Just ventilationsaggregatet och kompressorerna var styrda för att arbeta som en vanlig måndag, trots helg. Totalt användes 29 elmätare och två värmemätare som gav svar på vilken utrustning och vad som drog energi.

Idag finns det bättre rutiner för att säkerställa att de maskiner och den belysning som går att stänga av stängs av när de inte används.

– Nu sitter det nya kammarfläktar i ventilationsaggregatet, den åtgärden gör att vi uppskattningsvis minskar energiförbrukningen med 40 000 kilowattimmar el och 240 000 kilowattimmar värme per år, säger Staffan Engström.

Fakta

Går att söka stödet

Miljöstudien visade en besparingspotential på 14,7 procent av total energiförbrukningen 2016 och 14,2 procent av totala energiförbrukningen 2017. Miljöstudier medfinansieras av EU. Stödet går att söka hos Energimyndigheten fram till 30 november 2019.

Även belysningen mättes, och en pilotgrupp i produktionen fick LED-belysning installerad. Det visade sig vara en riktig bra installation.

– Vi fick 30 procents bättre ljusflöde, och att byta ut all befintlig belysning kommer att betala sig inom 2,5 år. Vi kan behålla armaturen och bara byta ljuskällorna. Byte till LED kommer att ske under året, vi kikar just nu på offerter.

Under miljöstudien har Staffan Engström haft Mats Haraldsson, fastighets- och underhållschef med sig, men nu är det tänkt att hela företaget ska engagera sig.

– Under ett personalmöte hade vi energieffektivisering på agendan. Vi frågade vilka åtgärder vi kan göra för att minska energiförbrukningen, vad vi kan förändra med rutiner och beteende. Nu ska det skapas en arbetsgrupp för att ta hand om svaren och påbörja beteendeförändringen. Den delen har varit svårast att genomföra, just för att vi går på maxkapacitet i produktionen och har svårt att få loss tid, säger Staffan Engström.

 

Miljöstudien höjde arbetsklimat hos Indexator Rotator Systems AB i Vindeln.

Gerard Tuenter är handläggare på Energimyndigheten. Han sitter i gruppen som fattar beslut om stöd för att genomföra miljöstudier. Dessa studier har som syfte att hitta energieffektiva lösningar på ett komplicerat problem, till exempel värmeåtervinning från relativt låg temperatur processvärme.

Idag är det ett 50-tal företag runt om i Sverige som har, eller håller på med miljöstudier med hjälp av finansiering från Energimyndigheten. De kan ta allt från några månader upp till ett år, beroende på företagets storlek. Syftet för alla är detsamma – att energieffektivisera.

Gerard Tuenter, handläggare på Energimyndigheten.

– Indexator Rotator Systems energikartläggning visade på goda möjligheter att förbättra energianvändningen, men vissa frågor krävde en djupare utredning. Bland annat för att lösa frågan om vilka teknologier som behövdes, hur mycket de kunde spara och till vilken kostnad. För företaget är en miljöstudie ett relativt enkelt sätt att undersöka hur man bäst reducerar energianvändningen, ofta baserat på nya insikter och teknologi, vilket är intressant utifrån Energimyndighetens uppdrag, säger Gerard Tuenter.

Extra plus i kanten fick Indexator Rotator Systems eftersom de höll studien i egen regi, genom involvering av personalen som berördes av studien och visade att de har lärt sig att systematiskt och strukturerat förbättra sin process och energiprestanda.

– Det visar på ett stort engagemang och lovar på en långsiktig förbättring hos företaget. Dessutom blir det oftast oväntade mervärden som bättre arbetsklimat och sänkta underhållskostnader. Fördelar som kan överstiga beräknade energivinster, säger Gerard Tuenter.

För Staffan Engström och hans kollegor har miljöarbetet gett ringar på vattnet. Funderingar finns på hur man kan underlätta för de som pendlar från Umeå till Vindeln. Tågrälsen ligger strax utanför industriområdet men det finns ingen perrong.

– Om man kunde få tåget att stanna precis utanför vore det en stor vinst, men då gäller det även att tidtabellerna passar. Vi har lyft frågan om laddstolpar för elbilar och uppmuntrar till samåkning. Miljön är allas ansvar att vara rädd om, och om vi samtidigt kan göra besparingar för att vi minskar vår energiförbrukning, då är det ett extra plus, säger Staffan Engström.

Rekommenderat

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering
Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du ...
Effektivisering

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

återvinning
Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …