Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Företaget som gör biogas av massaresterna

Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal för en anläggning.

Uppdaterad: 2018-10-29 Publicerad: 2018-10-29

Text: Gustav Juntti Bild: Meva Energy, nostal6ie/Shutterstock

Mellan kontoret i Göteborg och testanläggningen i Piteå växer en grundläggande del i Meva Energys affärsidé: skog. Men Meva är inget stort skogsbolag som hanterar träd, utan ett litet och högteknologiskt bolag som gör bränsle av överblivet material från skogsindustrin.

Bolagets standardanläggning är 15 gånger 15 meter stor och producerar 3,5 MW gas. Bränsle från restbiomassa – i Mevas fall sågspån och träflis – blandas med föruppvärmd luft som leds med luftström in i ett hett kärl. Med rätt mängd syre i den 900-gradiga reaktorn omvandlas biomassan till förnybar gas, som sedan kyls och kan användas som processbränsle eller för elproduktion.

Niclas Davidsson, VD för Meva Energy.

– Det finns andra som utvecklar liknande teknik för andra material, men ingen annan kan hantera finfraktionsbränslen som sågspån. Och acceptansnivån för bränslestorleken är så god att vi kan ta de bränslen andra ratar, säger Niclas Davidsson, VD för Meva Energy.

Detta betyder att Meva kan producera förnybar energi genom att förgasa skogsindustrins avfallsvirke, men även restprodukter från jordbruk som lämnas kvar på åkrar och förmultnar – exempelvis skalrester, bark och restfiber. En annan produkt som fungerar är risskal, som har en enorm potential i Asien.

Likt bränslet flödar in i reaktorn, strömmar förfrågningar om bränslesorter in från hela världen: olivkärnor från producenter i Libanon, kanadensiska skogsprodukter, restprodukter från gummi- och latexodlingar i Karibien, sydamerikanska jordbrukares avfall och risskal från Sydostasien.

Meva Energy står nu på gränsen till ett kommersiellt genombrott, enligt Niclas Davidsson. Målsättningen är att teckna avtal för leverans av en produktionsanläggning för gasproduktion under första halvan av 2019. Genom att installera anläggningen i anslutning till bränslekällan kan Meva hjälpa industrier av alla slag att skapa ett cirkulärt och lokalt energisystem.

Tekniken är relevant för industrier med stor konsumtion av naturgas eller gasol, exempelvis keramik och glas, men också stål- och cementproduktion. Mjukpappersbruk är en annan intressant sektor som man fokuserar mycket på i dag.

Mjukpappersproduktion – alltså servetter, blöjor, bindor och andra hygienprodukter – kräver varmluft för torkning. Men luften måste vara ren för att materialen inte ska binda sot- eller smutspartiklar.

Det strömmar in förfrågningar om bränslesorter från hela världen – från olivkärnor till risskal.

– Alla världens bruk använder i dag fossilgas för torkning. Istället för att svenska mjukpappersbruk köper naturgas från Norge eller Qatar möjliggör vi en decentraliserad gasproduktion ”innanför grindarna”. Vår teknik minskar deras exponering mot olje- och gaspriser men framförallt sänker den koldioxidavtrycken dramatiskt.

Tekniken utvecklades som så ofta inom akademin. De första forskningsprojekten, vid Luleå tekniska universitet och Energitekniskt Centrum, genomfördes redan 1995. Men det har varit en ”lång och knölig” resa för Meva.

– Vi har gått från akademisk forskning till labbförsök och vidare till fullskaliga testanläggningar, för att sedan få gå tillbaka till pilotstudier och nya labbförsök. Det är typiskt inom processteknikutveckling, och det måste man ha respekt för, säger Niclas Davidsson som började på Meva i mitten av 2014.

Fakta

Meva Energy

Affärsidé: Industriell gasproduktion från restbiomassa.

Startår: 2008.

Antal anställda: 11.

Den okonventionella tekniken har gett eko i omvärlden, trots att referensportföljen av projekt bara består av anläggningen i Piteå. Konkurrensen finns inte så mycket i andra bolag som i de risker kunder vill eller inte vill ta med nya tekniker.

I våras anordnade den tyska energimyndigheten Startup Energy Transition Awards där Meva bland totalt 400 tävlande blev en av tre finalister i kategorin ”Low carbon energy production”. Som enda svenska aktören att gå så långt fick Europeiska investeringsbanken (EIB) upp ögonen för Meva. EIB tillhandahåller ett särskilt låneinstrument för kunder som vill köpa oprövad och riskfylld teknik. Fem svenska företag har hittills blivit tekniskt godkända av EIB att kunna erbjuda låneinstrumentet till eventuella kunder. Skellefteåbaserade batteritillverkaren Northvolt är ett, tillsammans med Meva.

Framtidsutsikterna ser goda ut.
– Vi har globala och stora ambitioner med vår teknik. Om tio år tror jag att vi har installerat flera hundra anläggningar, kanske fler. Det innebär stora koldioxidbesparingar. En anläggning motsvarar en utsläppsreducering med 4 000 ton koldioxid, säger Niclas Davidsson.

Niclas Davidsson framhåller även Energimyndighetens medverkan på Mevas långa och krokiga resa.
– Förutom det finansiella stödet i början har myndigheten gett oss ett väldigt positivt stöd och tillgång till sitt nätverk. De kan relatera till många andra bolag som mött utmaningar. Det finns en generell känsla av att man vill något från myndighetens sida, det finns ambitioner, mål och hjärta, säger Niclas Davidsson.

Rekommenderat

Förnybart

Gården där man mjölkar ut det mesta från solen

Solel
Solceller och nätkopplade batterier ger gården Vallsänge utanför Söderhamn ett mer hållbart och kostnadseffektivt energisystem. Forskningsprojektet ska förhoppningsvis leda till att fler lantbruk installerar anläggningar.
Förnybart

Hur mycket mer solenergi gav den soliga sommaren?

Solel
Årets soliga sommar har gjort att landets solpaneler gått varma och producerat mellan 13 och 18 procent mer el än 2017. Men hög värme är faktiskt inte bra för panelerna och soltimmar ...
Förnybart

Solceller blir standard på Riksbyggens nya fastigheter

Solceller
Alla nyproducerade bostadsfastigheter, såväl hyres- som bostadsrätter, ska ha solcellsanläggningar som standard. Den policyn har Riksbyggen antagit. Men bolaget har inte satt något mål och ramar för hur stor satsningen blir.
Förnybart

Solcellerna som också är takpannor

Solel
Det var dags att lägga om taket. Samtidigt ville fastighetsägaren Sven-Erik Carlsson komma igång med att producera sin egen solel. Den typ av takpannor han köpte löste båda delarna åt honom.
Förnybart

"Solceller kan nästan alla ha"

Solel
Ann-Christin Nilsson Cedermo är energi- och klimatrådgivare för Vadstena och Ödeshögs kommuner, och berättar hur arbetet som detta fungerar i dagsläget.
Förnybart

Så kan integrerade solceller få fart på marknaden

Bygg
Kalkylen för solceller har blivit allt bättre. Men det gäller om de monterats i rader ovanpå tak eller i solcellsparker. Men för att solceller verkligen ska bli en del av våra byggnader ...
Förnybart

Algskalen som ökar solcellernas effekt

Alger
Under miljontals år har algerna utvecklats för att absorbera ljus långt ner under havsytan. Nu utnyttjar Swedish Algae Factory evolutionens kraft för att producera mer effektiva solceller.
Förnybart

Corpower klarade stormvågorna – nu väntar marknaden

Vågkraft
Efter 18 månaders tuffa tester i rigg och i skotska havsvatten tar Corpower Ocean nästa steg. Nu får företaget 85 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att bygga vågkraftverk i full ...
Förnybart

Allt fler svenskar vill köpa solceller

Intervju
Efter att stödet till solel höjdes vid årsskiftet har antalet ansökningar tredubblats jämfört med samma tid under förra året. Samtidigt arbetar Energimyndigheten på flera plan för att underlätta för villaägare som vill ...

Senaste

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande

Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Energiförsörjning

Gotland visar vägen i energiomställningen

Hållbart

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem.