Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Företaget som gör biogas av massaresterna

Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal för en anläggning.

Uppdaterad: 2018-10-29 Publicerad: 2018-10-29

Text: Gustav Juntti Bild: Meva Energy, nostal6ie/Shutterstock

Mellan kontoret i Göteborg och testanläggningen i Piteå växer en grundläggande del i Meva Energys affärsidé: skog. Men Meva är inget stort skogsbolag som hanterar träd, utan ett litet och högteknologiskt bolag som gör bränsle av överblivet material från skogsindustrin.

Bolagets standardanläggning är 15 gånger 15 meter stor och producerar 3,5 MW gas. Bränsle från restbiomassa – i Mevas fall sågspån och träflis – blandas med föruppvärmd luft som leds med luftström in i ett hett kärl. Med rätt mängd syre i den 900-gradiga reaktorn omvandlas biomassan till förnybar gas, som sedan kyls och kan användas som processbränsle eller för elproduktion.

Niclas Davidsson, VD för Meva Energy.

– Det finns andra som utvecklar liknande teknik för andra material, men ingen annan kan hantera finfraktionsbränslen som sågspån. Och acceptansnivån för bränslestorleken är så god att vi kan ta de bränslen andra ratar, säger Niclas Davidsson, VD för Meva Energy.

Detta betyder att Meva kan producera förnybar energi genom att förgasa skogsindustrins avfallsvirke, men även restprodukter från jordbruk som lämnas kvar på åkrar och förmultnar – exempelvis skalrester, bark och restfiber. En annan produkt som fungerar är risskal, som har en enorm potential i Asien.

Likt bränslet flödar in i reaktorn, strömmar förfrågningar om bränslesorter in från hela världen: olivkärnor från producenter i Libanon, kanadensiska skogsprodukter, restprodukter från gummi- och latexodlingar i Karibien, sydamerikanska jordbrukares avfall och risskal från Sydostasien.

Meva Energy står nu på gränsen till ett kommersiellt genombrott, enligt Niclas Davidsson. Målsättningen är att teckna avtal för leverans av en produktionsanläggning för gasproduktion under första halvan av 2019. Genom att installera anläggningen i anslutning till bränslekällan kan Meva hjälpa industrier av alla slag att skapa ett cirkulärt och lokalt energisystem.

Tekniken är relevant för industrier med stor konsumtion av naturgas eller gasol, exempelvis keramik och glas, men också stål- och cementproduktion. Mjukpappersbruk är en annan intressant sektor som man fokuserar mycket på i dag.

Mjukpappersproduktion – alltså servetter, blöjor, bindor och andra hygienprodukter – kräver varmluft för torkning. Men luften måste vara ren för att materialen inte ska binda sot- eller smutspartiklar.

Det strömmar in förfrågningar om bränslesorter från hela världen – från olivkärnor till risskal.

– Alla världens bruk använder i dag fossilgas för torkning. Istället för att svenska mjukpappersbruk köper naturgas från Norge eller Qatar möjliggör vi en decentraliserad gasproduktion ”innanför grindarna”. Vår teknik minskar deras exponering mot olje- och gaspriser men framförallt sänker den koldioxidavtrycken dramatiskt.

Tekniken utvecklades som så ofta inom akademin. De första forskningsprojekten, vid Luleå tekniska universitet och Energitekniskt Centrum, genomfördes redan 1995. Men det har varit en ”lång och knölig” resa för Meva.

– Vi har gått från akademisk forskning till labbförsök och vidare till fullskaliga testanläggningar, för att sedan få gå tillbaka till pilotstudier och nya labbförsök. Det är typiskt inom processteknikutveckling, och det måste man ha respekt för, säger Niclas Davidsson som började på Meva i mitten av 2014.

Fakta

Meva Energy

Affärsidé: Industriell gasproduktion från restbiomassa.

Startår: 2008.

Antal anställda: 11.

Den okonventionella tekniken har gett eko i omvärlden, trots att referensportföljen av projekt bara består av anläggningen i Piteå. Konkurrensen finns inte så mycket i andra bolag som i de risker kunder vill eller inte vill ta med nya tekniker.

I våras anordnade den tyska energimyndigheten Startup Energy Transition Awards där Meva bland totalt 400 tävlande blev en av tre finalister i kategorin ”Low carbon energy production”. Som enda svenska aktören att gå så långt fick Europeiska investeringsbanken (EIB) upp ögonen för Meva. EIB tillhandahåller ett särskilt låneinstrument för kunder som vill köpa oprövad och riskfylld teknik. Fem svenska företag har hittills blivit tekniskt godkända av EIB att kunna erbjuda låneinstrumentet till eventuella kunder. Skellefteåbaserade batteritillverkaren Northvolt är ett, tillsammans med Meva.

Framtidsutsikterna ser goda ut.
– Vi har globala och stora ambitioner med vår teknik. Om tio år tror jag att vi har installerat flera hundra anläggningar, kanske fler. Det innebär stora koldioxidbesparingar. En anläggning motsvarar en utsläppsreducering med 4 000 ton koldioxid, säger Niclas Davidsson.

Niclas Davidsson framhåller även Energimyndighetens medverkan på Mevas långa och krokiga resa.
– Förutom det finansiella stödet i början har myndigheten gett oss ett väldigt positivt stöd och tillgång till sitt nätverk. De kan relatera till många andra bolag som mött utmaningar. Det finns en generell känsla av att man vill något från myndighetens sida, det finns ambitioner, mål och hjärta, säger Niclas Davidsson.

Rekommenderat

Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Förnybart

Solelen växer stadigt i Sverige

Solel
Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.
Förnybart

Förnybar energi i fokus under robot-OS

First Global Challenge
Fyll på en spelplan med förnybar energi med hjälp av robotar. Så såg uppgiften ut för de ungdomar som deltog i det inofficiella OS i robotbygge i Mexico City i augusti.
Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande

Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Energiförsörjning

Gotland visar vägen i energiomställningen

Hållbart

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem.