Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Företaget som gör biogas av massaresterna

Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal för en anläggning.

Uppdaterad: 2018-10-29 Publicerad: 2018-10-29

Text: Gustav Juntti Bild: Meva Energy, nostal6ie/Shutterstock

Mellan kontoret i Göteborg och testanläggningen i Piteå växer en grundläggande del i Meva Energys affärsidé: skog. Men Meva är inget stort skogsbolag som hanterar träd, utan ett litet och högteknologiskt bolag som gör bränsle av överblivet material från skogsindustrin.

Bolagets standardanläggning är 15 gånger 15 meter stor och producerar 3,5 MW gas. Bränsle från restbiomassa – i Mevas fall sågspån och träflis – blandas med föruppvärmd luft som leds med luftström in i ett hett kärl. Med rätt mängd syre i den 900-gradiga reaktorn omvandlas biomassan till förnybar gas, som sedan kyls och kan användas som processbränsle eller för elproduktion.

Niclas Davidsson, VD för Meva Energy.

– Det finns andra som utvecklar liknande teknik för andra material, men ingen annan kan hantera finfraktionsbränslen som sågspån. Och acceptansnivån för bränslestorleken är så god att vi kan ta de bränslen andra ratar, säger Niclas Davidsson, VD för Meva Energy.

Detta betyder att Meva kan producera förnybar energi genom att förgasa skogsindustrins avfallsvirke, men även restprodukter från jordbruk som lämnas kvar på åkrar och förmultnar – exempelvis skalrester, bark och restfiber. En annan produkt som fungerar är risskal, som har en enorm potential i Asien.

Likt bränslet flödar in i reaktorn, strömmar förfrågningar om bränslesorter in från hela världen: olivkärnor från producenter i Libanon, kanadensiska skogsprodukter, restprodukter från gummi- och latexodlingar i Karibien, sydamerikanska jordbrukares avfall och risskal från Sydostasien.

Meva Energy står nu på gränsen till ett kommersiellt genombrott, enligt Niclas Davidsson. Målsättningen är att teckna avtal för leverans av en produktionsanläggning för gasproduktion under första halvan av 2019. Genom att installera anläggningen i anslutning till bränslekällan kan Meva hjälpa industrier av alla slag att skapa ett cirkulärt och lokalt energisystem.

Tekniken är relevant för industrier med stor konsumtion av naturgas eller gasol, exempelvis keramik och glas, men också stål- och cementproduktion. Mjukpappersbruk är en annan intressant sektor som man fokuserar mycket på i dag.

Mjukpappersproduktion – alltså servetter, blöjor, bindor och andra hygienprodukter – kräver varmluft för torkning. Men luften måste vara ren för att materialen inte ska binda sot- eller smutspartiklar.

Det strömmar in förfrågningar om bränslesorter från hela världen – från olivkärnor till risskal.

– Alla världens bruk använder i dag fossilgas för torkning. Istället för att svenska mjukpappersbruk köper naturgas från Norge eller Qatar möjliggör vi en decentraliserad gasproduktion ”innanför grindarna”. Vår teknik minskar deras exponering mot olje- och gaspriser men framförallt sänker den koldioxidavtrycken dramatiskt.

Tekniken utvecklades som så ofta inom akademin. De första forskningsprojekten, vid Luleå tekniska universitet och Energitekniskt Centrum, genomfördes redan 1995. Men det har varit en ”lång och knölig” resa för Meva.

– Vi har gått från akademisk forskning till labbförsök och vidare till fullskaliga testanläggningar, för att sedan få gå tillbaka till pilotstudier och nya labbförsök. Det är typiskt inom processteknikutveckling, och det måste man ha respekt för, säger Niclas Davidsson som började på Meva i mitten av 2014.

Fakta

Meva Energy

Affärsidé: Industriell gasproduktion från restbiomassa.

Startår: 2008.

Antal anställda: 11.

Den okonventionella tekniken har gett eko i omvärlden, trots att referensportföljen av projekt bara består av anläggningen i Piteå. Konkurrensen finns inte så mycket i andra bolag som i de risker kunder vill eller inte vill ta med nya tekniker.

I våras anordnade den tyska energimyndigheten Startup Energy Transition Awards där Meva bland totalt 400 tävlande blev en av tre finalister i kategorin ”Low carbon energy production”. Som enda svenska aktören att gå så långt fick Europeiska investeringsbanken (EIB) upp ögonen för Meva. EIB tillhandahåller ett särskilt låneinstrument för kunder som vill köpa oprövad och riskfylld teknik. Fem svenska företag har hittills blivit tekniskt godkända av EIB att kunna erbjuda låneinstrumentet till eventuella kunder. Skellefteåbaserade batteritillverkaren Northvolt är ett, tillsammans med Meva.

Framtidsutsikterna ser goda ut.
– Vi har globala och stora ambitioner med vår teknik. Om tio år tror jag att vi har installerat flera hundra anläggningar, kanske fler. Det innebär stora koldioxidbesparingar. En anläggning motsvarar en utsläppsreducering med 4 000 ton koldioxid, säger Niclas Davidsson.

Niclas Davidsson framhåller även Energimyndighetens medverkan på Mevas långa och krokiga resa.
– Förutom det finansiella stödet i början har myndigheten gett oss ett väldigt positivt stöd och tillgång till sitt nätverk. De kan relatera till många andra bolag som mött utmaningar. Det finns en generell känsla av att man vill något från myndighetens sida, det finns ambitioner, mål och hjärta, säger Niclas Davidsson.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.