Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Fordonsmarknaden är lite som Game of Thrones”

Hur påverkas transportmarknaden av elfordonens snabba utveckling? Omvärldsanalytikern Magnus Karlström lyfter fram den globala utvecklingen i ett nyhetsbrev för forskare – där redaktionen bevakar det mesta från forskning till marknad.

 

Uppdaterad: 2018-03-27 Publicerad: 2018-03-27

Text: Johan Wickström Bild: Shutterstock

Drygt 3 miljoner laddbara personbilar rullar på jordens vägar. Utvecklingen under senare år är oerhört snabb, med Kina som ett av de stora dragloken.

Hur påverkar elbilarnas framfart den traditionella fordonsindustrin? Kommer elfordonen minska miljöproblemen eller uppstår det nya problem? Och vilka tekniker kommer att gå vinnande ur den här intensiva globala dragkampen.

Magnus Karlström, forskare och omvärldsbevakare hos Swedish Electromobility Centre.

– Att bevaka fordonsmarknaden just nu är lite som att titta på Game of Thrones. Det är ganska kaotiskt men väldigt roligt, konstaterar Magnus Karlström, forskare och omvärldsbevakare hos Swedish Electromobility Centre, som är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon och laddinfrastruktur.

Han har bättre koll på den globala utvecklingen inom elbilssektorn än de flesta andra efter att ha ansvarat för det analyserande nyhetsbrevet OMEV (Omvärldsanalys Energieffektiva Vägfordon) i snart sju år.

Nyhetsbrevet, som finansieras av Energimyndigheten, kommer ut ett tre-fyra gånger i veckan och riktar sig till primärt till forskare på universitet, högskolor och företag och innehåller det mesta som är kopplat till elfordonens forskning och utveckling. Även direktiv kring angränsande områden som förnybara drivmedel är av intresse då det påverkar elektrifieringen.

– Vi väljer ut, analyserar och paketerar nyheter med fokus på den globala utvecklingen. Förhoppningen är att läsarna ska ha nytta av vad som händer i de angränsande områdena runt deras eget forskningsfält och få inspiration och idéer, säger Magnus Karlström.

Hur ser då trenderna ut på sikt när det gäller elfordon? Magnus Karlström vill egentligen inte svara direkt på denna fråga:
– Jag blir sämre på att välja ut och granska nyheter kritiskt om jag har en för tydlig bild om vad som borde hända. Därför går jag ogärna in i den typen av analyser, säger han.

Det har hänt otroligt mycket sedan jag började. Det här är området är ju så hett nu.

I nyhetsbrevet lyfter han istället fram forskningsrapporter, nya direktiv, försäljningsutveckling, policyarbete, nya styrmedel etc.  För nån dryg månad sedan skrev han till exempel om en rapport från konsultföretaget KPMG (Global Automotive Executive Survey 2018), där 900 chefer i fordonsindustrin har fått tycka till om framtiden.

Här framkom bland annat att cheferna tror att 50 procent av bilhandlarna slås ut till 2025 och att användningen av fordons- och användardata kommer att vara den viktigaste delen i fordonsindustrins affärsmodell i framtiden.

I analyserna på hemsidan lägger Magnus Karlström till egna kommentarer – ofta kort och kärnfullt, med en lite personlig tvist. Om KPMG:s rapport heter det till exempel: ”KPMG har gjort den här enkäten 19 gånger. Jag har läst ganska många. Trenderna har varit liknande de senaste fem åren. Tycker fortfarande att många av frågorna skulle vara svåra att svara på utan en ordentlig definition.”

Om du inte vill prata om de viktigaste trenderna – vilka frågor är extra intressanta att bevaka nu?
– Det finns så många aspekter att fundera kring, till exempel försäljningsvolymerna. Hur fort kan bilföretagen öka med den investeringstakt som gäller idag, är det tillräckligt mycket batteriproduktionskapacitet framöver? Sen tycker jag att hela laddinfrastruktursfrågan är intressant. Inte så mycket i Sverige, för vi har det bra förspänt, men om till exempel alla bilar i Tokyo ska vara elfordon – hur ska den infrastrukturen konstrueras, säger han.

Infrastrukturen brukar lyftas fram som en avgörande utmaning för att få snurr på marknaden för elbilar.
– Många pekar på den höga kostnaden, både när det gäller laddplatser och infrastruktur för vätgas. Men slår man ut den här typen av investeringar per bil blir det ändå ganska låga kostnader, konstaterar Magnus Karlström.

Fakta

Nyhetsbrevet OMEV

  • Nyhetsbrevet OMEV (Omvärldsanalys Energieffektiva Fordon) kommer ut 3–4 gånger i veckan och bevakar den globala utvecklingen av elfordon.
  • Till nyhetsbrevet, som är finansierat av Energimyndigheten, finns även en podd med aktuella forskningsintervjuer (går att ladda ned på iTunes och acast).
  • Läs mer på omev.se

 

Magnus Karlström kan ämnet från grunden. Han har disputerat på livscykelanalyser av just batterier och bränsleceller (2004) och har även arbetat med bränsleceller. Men för sju år sedan fick han möjligheten att ta över och ansvara för OMEV. I redaktionen ingår även Helena Berg och Jens Hagman, och därtill anlitar redaktionen ofta sakkunniga för att skriva om expertämnen.

– Det har hänt otroligt mycket sedan jag började. Det här är området är ju så hett nu, säger han.

Ett exempel är batterisektorn, där svenska Northvolts jätteinvesteringar kommit i fokus i de flesta medier. Men bakom de storslagna planerna väntar givetvis utmaningar. Nya batterikemier utvecklas – till exempel solid state-batterier, där elektrolyten är fast istället för att vara en polymer eller flytande.

– Det är en teknik där de möjliga fördelarna är att de kan ha större energidensitet, kan laddas snabbare och vara säkrare. Men det tar tid att utveckla batterier. Det är en evolutionär process där man successivt förbättrar alla delar i batteriet. Och jag tror Northvolt kommer ha möjlighet och flexibilitet att kunna anpassa till nya kemier, säger Magnus Karlström

– Men med det sagt så tror jag även att litiumjonbatterier kommer att vara volymprodukten länge än. Det tar lång tid att utveckla batterier, säger Magnus Karlström.

Sverige ligger långt fram på många sätt när det gäller elektrifiering av transportsektorn. Vi har till två av de stora tillverkarna av tunga fordon, Scania och Volvo, som lägger stora resurser kring forskning inom detta område. Och när det gäller marknadsandel av laddbara elbilar så var Sverige på tredje plats i Europa – efter Norge och Island. Sveriges marknadsandel var cirka 5,3 procent. Med bonus malus-systemet på plats kan utvecklingen gå än snabbare, i takt med bättre laddinfrastruktur och att nya modeller med längre räckvidd kommer in på marknaden, tror Magnus Karlström.

Efter så många år – är det verkligen fortfarande intressant att bevaka området?
– Ja, det här är ju den roligaste tiden hittills. Det är så mycket på gång. Jag är fortfarande nyfiken.

Har du elbil själv?
– Nej, jag har inte behov av att äga nån bil. Men jag är med i en bilpool – med elbilar.

Rekommenderat

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt
Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.