Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”För att göra innovationer krävs det att du kan hantera människor”

Från problem till marknadslösning på 72 timmar. Efter ett 50-tal innovationsrace världen över vet Kaj Mickos vad som krävs för att hitta smarta och effektiva lösningar på stora problem. Till exempel för att minska energianvändningen i olika processer.

Uppdaterad: 2018-08-17 Publicerad: 2018-08-17

Text: Johan Wickström Bild: Energimyndigheten, Kaj Mickos

En applösning för att göra konsumenterna medvetna om miljökonsekvenserna av sina inköp, en digital sensor som läser av och upplyser om dammängden i värmepumpar och en t-shirt som visualiserar hur högt havsnivån står i förhållande till personen som bär plagget. Det var några av idéerna som kom fram efter det 30 timmar långa innovationsracet under Nordic Clean Energy Week i Malmö i slutet av maj.

Två internationellt sammansatta grupper med åtta personer i varje hade 30 timmar på sig att skapa lösningar på klimatutmaningen med utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

– 30 timmar är egentligen lite för kort tid. Vi brukar köra racen i 72 timmar för att få maximal effekt, säger Kaj Mickos, tidigare professor i innovationsteknik vid Mälardalens högskola som skapade konceptet innovationsrace i början av 2006.

Själva konceptet är ganska enkelt i teorin. Utgå från ett konkret problem – till exempel i ett företag. Ta fram en varierad grupp människor från företaget med olika erfarenheter och kunskaper om ämnet (till exempel teknik, distribution, marknad med mera) och låt dem sätta igång att hitta lösningar på problemet. I anslutning till gruppen ska det finnas tillgång till olika ämnesexperter samt en industridesigner och en processledare från Kaj Mickos team som bland annat övervakar gruppdynamiken, som är en mycket viktig faktor.

Innovationsrace i Malmö, 2018.

– Målet med innovationsracet är att gå från ett problem till en kraftfull marknadslösning – eller ett proof of concept – på 72 timmar. Och den här processen fungerar. Hittills har den resulterat i en mängd patentansökningar, säger Kaj Mickos.

Ett av exemplen är det energieffektiva munstycket från Altered som nu börjar nå marknaden och som vann Världsnaturfondens utmärkelse Climate Solver 2018 i våras. Grunden för detta företag såddes på ett innovationsrace på världsutställningen i Shanghai 2010.

– Idén låg först i träda några år, men på senare år har vattenfrågan blivit mer akut i allt fler länder. Då passar den här idén in väldigt bra, säger Kaj Mickos som uppmuntrade svärsonen Johan Nihlén att ta idén vidare för några år sedan.

Många gånger är det företag som vill genomföra innovationsrace för att de önskar lösningar på konkreta problem. En av de återkommande kunderna är Stena, där ett av racen bland annat resulterade i världens första vindkraftverk på ett fartyg. Men bland dem som testat innovationsrace finns även tjänsteleverantörer, till exempel sjukhus som vill förbättra sina processer i cancervården.

– Även tjänster kan vara innovationer. Tjänster kan inte fungera utan produkter och vice versa, säger Kaj Mickos som har följande definition på en innovation: en överraskande nyhet som når marknaden. En uppfinning som inte når marknaden är alltså ingen innovation.

Att Kaj Mickos hamnade på denna bana är lite av en slump. Från början läste han beteendevetenskap innan han började på Konstfack för att bli silversmed. Efter det hoppade han in som gymnasielärare några år innan han fick sluta på grund av att han saknade pedagogisk utbildning. Nästa anhalt blev ett byggnadssnickarjobb, där han blev varse en massa processer som borde kunna gå att göra bättre.

– Jag utvecklade ett par lösningar och innovationer och bestämde mig för att bli uppfinnare. Men när jag skulle sätta igång hände ingenting. Det var bara ett mörker. Inte en enda idé kom upp. Det var då jag förstod: du ska inte leta idéer – du ska leta efter problem. Och att skapa innovationer är ett grupparbete.

Han läste in en mängd forskning kring innovationsområdet för att hitta en modell eller ett system för process. Och det var detta arbete som sedermera resulterade i det första innovationsracet.

Det är hårt arbete, kunskap och finansiering som ligger bakom innovationer.

Idag tolv år senare har han genomfört ett 50-tal innovationsrace världen över, har grundat ett dussintal företag och har ett 30-tal patent. Och han har förstått det grundläggande:

– För att göra innovationer krävs det att du kan hantera människor. Det är människor som skapar förändring, inte tekniker eller affärsidéer. Utan människor händer ingenting.

Enligt Kaj Mickos är det avgörande för alla länder att snabba på innovationstakten, inte minst i dessa digitala tider då utvecklingen går så snabbt.
– Vi måste hitta nya sätt att bedriva våra förnyelseprocesser. Det ska vara organiserat, målstyrt och professionellt. Det är för allvarligt för att leka med. Folk tror att man får en underbar idé – men det här hårt arbete, kunskap och finansiering som ligger bakom innovationer.

Nu väntar två race i september för den målmedvetne svensk-finske innovatören och professorn. Men idéerna från Nordic Clean Energy Week har han släppt. De ansvarar Energimyndigheten för, där Andreas Stubelius är beställare av racet.

– Innovationsrace är en fantastisk idé. Vi måste jobba över gränserna och tänka nytt och agilt. Förhoppningsvis kan någon av idéerna från racet i våras resultera i ett nytt företag så småningom, säger Andreas Stubelius.

Rekommenderat

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande
Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Senaste

Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart

Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att …