Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Fler eldrivna bussar på Göteborgs gator

Genom samverkansprojektet Electricity rullar sedan två år tillbaka tio eldrivna bussar på linje 55 i Göteborgs stad. Nu förlängs testperioden till 2020 samtidigt som antalet bussar ska bli fler.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-07-10

Text: Susanna Sköld Bild: Electricity

I en hållbar stad behöver fler åka kollektivt och minska buller och utsläpp. Det har varit målet med samverkansprojektet Electricity som sedan 2013 arbetat för att testa och utveckla nya lösningar för hållbara transporter och en hållbar stadsutveckling.

Det kanske mest uppmärksammade resultatet av det pågående arbetet i projektet är tio helt eller delvis eldrivna bussar som sedan 2015 rullar i demonstrationstrafik på linje 55 i Göteborg.

– Göteborg har en stark fordonsbransch och är Nordens logistiknav. Det innebär att vi har fördelen att tidigt få vara med och testa möjligheterna med framtidens teknik. Det är spännande och vi lär oss mer tillsammans med samverkansparterna i Electricity än på egen hand, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör i Göteborgs stad.

Fakta

Electricity

Electricity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas. Samarbetspartners är Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Ericsson, Älvstranden Utveckling, Keolis, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter. Läs mer på goteborgelectricity.se

Projektet var tidigare tänkt att avslutas år 2018, men efter den lyckade demonstrationen av trafiken på linje 55 kommer det istället att förlängas med ytterligare två år till 2020.

Fram till dess ska antalet eldrivna bussar på Göteborgs gator bli ännu fler.

– Vi vet att invånarna i Västra Götaland vill ha fler elbussar, och att de som idag reser med elbussarna på linje 55 är väldigt nöjda, säger Ulrika Frick, ordförande i Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd som ansvarar för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland.

De nya bussarna kommer att sättas in i samband med Volvo Ocean Race 2018 och är då tänkta att gå i demonstrationstrafik mellan Nordstan och Frihamnen. Därefter är tanken att de ska trafikera linje 16 som kommer att utrustas med laddinfrastruktur och hållplatsfunktioner för elektrifierad högkapacitetstrafik. Bland annat kommer Göteborg Energi bygga nya laddstationer vid Eriksbergstorget och Sahlgrenska sjukhuset.

– Omställningen av transportsektorn är nödvändig om vi ska klara av att skapa ett hållbart samhälle och framtidens städer. Vi behöver införa hållbara transporter av både människor och gods i våra städer. Därför känns det väldigt roligt att vi nu utökar verksamheten inom Electricity och att vi börjar titta på lösningar kring automation som kan bidra till att göra eldrivna fordon ännu mer effektiva, säger Niklas Gustafsson, Volvokoncernens chef för hållbarhetsfrågor.

Rekommenderat

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.