Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Fem miljarder till klimatåtgärder

Mer stöd till solceller, elfordon och gröna städer. Regeringen satsar fem miljarder kronor på klimatområdet under 2018.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-09-05

Text: Johan Wickström Bild: Shutterstock

Hela Sverige ska med i klimatomställningen och därför krävs det betydande investeringar inom klimatområdet, anser regeringen i sin budgetproposition för 2018. Bland annat kommer Klimatklivet förstärkas med 800 miljoner konor. Här kan kommuner, företag och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan.

Stödet till solceller förlängs och förstärks. Under 2017 tillkommer ytterligare 200 miljoner kronor och 2018 utökas stödet till 525 miljoner kronor. Regeringen vill också höja stödnivån från 20 till 30 procent av investeringskostnaden för solcellsanläggningen.

Satsningen på fossilfria transporter fortsätter, bland annat genom ett nytt ladda hem-stöd för elbilar. Även tillgången på snabbladdare längs de större vägarna ska ses över.

För att förenkla pendlingen i större stöder avsätts 350 miljoner kronor till en premie för köp av elcykel eller elmoped. Troligen kommer den hamna på cirka 25 procent.

Bland övriga punkter kan nämnas:

  • 300 miljoner kronor till Industriklivet som är ett program för att stödja effektiviseringsåtgärder i industrin.
  • 190 miljoner kronor till energi- och klimatrådgivningen, som därmed förstärks. Här blir det bland annat satsningar på integration genom rådgivning på fler språk än svenska.
  • 100 miljoner kronor för att stödja levande, gröna och hälsosamma städer.
  • 99 miljoner kronor till Hållbar konsumtion och produktion, bland annat stöd till cirkulär ekonomi och ekologiska produkter.

Rekommenderat

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande
Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Senaste

Energiförsörjning

Kraftig medvind för svensk-norska samarbetet

Elcertifikat

För tre månader sedan uppnåddes Sveriges och Norges gemensamma mål för elcertifikatsystemet. Utbyggnaden har gått så kvickt att målen för 2020 redan nåtts – ett och ett halvt år i förtid.