Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Ett litet land med stora idéer”

När Costa Ricas nuvarande premiärminister tillträdde i maj förra året proklamerade han efter endast några dagar på posten att landet ska avskaffa användningen av fossila bränslen. En person som varit drivande i denna resa är klimataktivisten och rådgivaren Monica Araya.
– När presidenten sa att vår generation ska avskaffa fossila bränslen, kände jag ”det är så här det är att nå nirvana”, säger hon.

Uppdaterad: 2020-02-25 Publicerad: 2019-04-08

Text: Redaktionen Bild: Charles Wollertz, iStock

Monica Araya är aktivist, rådgivare och har arbetat med hållbarhetsfrågor över 20 år i både Costa Rica, där hon är född, och även internationellt. Araya har gjort ett Ted Talk som är översatt till över trettio språk och som har setts av en miljonpublik. Hon är grundare av flera organisationer där Costa Rica Limpia är den senaste i raden. Organisationens syfte är att främja hållbar utveckling utifrån medborgarens perspektiv.

När Costa Ricas president gjorde sitt uttalande om att landet ska bli fossilfritt fick Araya en plats som rådgivare i den arbetsgrupp som tog fram den omfattande och gedigna färdplanen för att nå målet. Hon menar att vissa viftar bort landets ambitioner och framgångar med att Costa Rica trots allt är ett litet land utan verkligt inflytande. Här menar Araya att mod är en av nycklarna till att lyckas med omställningen.

– Vi ursäktar oss inte. Vi är ett litet land med stora idéer. Någon måste driva utvecklingen framåt och inspirera andra att det är möjligt med en fossilfri värld, säger Monica Araya.

Costa Rica är ett land med fem miljoner invånare, utan armé och som är på väg att bli det första fossilfria landet i världen. Landet har idag en elproduktion som till hundra procent består av förnybara källor. Costa Rica har, liksom Sverige, väldigt goda förutsättningar för vattenkraftverk.

Faktum är att cirka 75 procent av landets totala elproduktion kommer från just vattenkraft. Resterande elproduktion står vindkraft för cirka 12 procent, geotermisk energi (från vulkaner) för cirka 12–15 procent och en mindre del kommer från sol- och bioenergi. Med de goda förutsättningarna för förnybar elproduktion har de även möjlighet att elektrifiera transportsektorn där lastbilarna är den största utmaningen idag.

Monica Araya ser positivt på utvecklingen framöver, hon menar att inom några år går alla kommunala transporter i Costa Rica på förnybart bränsle, eller el.

Monica Araya lyfter vikten av en större berättelse för att kunna lyckas med omställningen. Det räcker inte för den enskilde medborgaren att förändra sina vanor för klimatets skull utan själva vinsten med att förändra sitt beteende måste kommuniceras på ett mer konkret vis. I dagsläget är det ju så att de kollektiva transporterna faktiskt inte passar tiderna – eller ännu värre, inte kommer alls. Det är ineffektivt och förhindrar både tillväxt och människors nyttjande av kollektiva transporter, vilket gör att de tar bilen i stället. Det är en hygienfaktor att de ska fungera – att de dessutom blir fossilfria är en bonus.

Monica Araya gläds åt de stora hållbarhetssatsningarna på Costa Rica.

Till skillnad från Sverige behöver inte Costa Rica värma upp sina fastigheter men en utmaning som landet tampas med är avfallshanteringen. På vissa platser i landet finns inte den infrastruktur som en klimatsmart avfallshantering kräver i dagsläget, något som Araya menar är på gång att åtgärdas.

Planen för hur landet ska bli fossilfritt innehåller flera områden, bland annat elförsörjning, transporter, byggnation och jordbruk. Men planen innehåller även en strategi som sträcker sig över samtliga sektorer som handlar om grön ekonomi, mänskliga rättigheter, klass och genusperspektiv samt det kulturella skiftet kring att avskaffa fossila bränslen. Detta handlar om att ingen grupp ska hamna på efterkälken och det handlar om att förebygga eventuella konflikter. Det kulturella skiftet handlar om att utbilda en ny generation och skapa en förståelse och kunskap om en värld utan fossila bränslen. Araya menar att dessa tvärsektoriella områden är minst lika viktiga för att få med medborgarna på tåget, för att landet gemensamt ska arbeta för en hållbar värld.

Monica Araya är en av talarna på Energimyndighetens konferens Energiutblick. Här kan du lyssna till hennes Ted Talk.

Länk till Costa Rica Limpia:
https://www.costaricalimpia.org/

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …