Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Ett knytkalas med globala samarbeten

Utsläppen av växthusgaser måste minska. Det enades världens länder om i Parisavtalet 2015. Många av världens energiministrar ställer sig bakom ytterligare ansträngningar för att få regeringar och det privata näringslivet att göra innovativa omställningar för att klimatmålen ska uppnås. Sverige är med och leder utvecklingen som nu tar nästa steg.

Uppdaterad: 2019-06-12 Publicerad: 2019-06-12

Text: Lotta Görling Bild: Energimyndigheten

I slutet av maj hölls ministermötena Clean Energy Ministerial 10 och Mission Innovation 4 i Vancouver i Kanada, och Sverige presenterade den globala utlysningen Mission Innovation Call 19 tillsammans med Österrike.

Sverige och Österrike leder tillsammans utvecklingen av plattformen ERA-NET Smart Eergy systems där det handlar om att stärka det europeiska samarbetet inom forskning och innovation.

– Plattformen koordinerar ett nätverk av 30 myndigheter från 24 EU-länder. Vi har årliga utlysnigar inom området smarta energisystem, berättar Fredrik Lundström, forskningshandläggare och programansvarig vid Energimyndigheten.

Fredrik Lundström, forskningshandläggare Energimyndigheten.

Med utgångspunkt från det befintliga nätverket planeras nu en gemensam multinationell utlysning inom ramen för Mission Innovation, MICall19. Den ska ses som en första test-utlysning på global nivå.

– Mycket myndighets- och forskarsamarbete av denna typ har tidigare skett genom Europa och med stöd från EU. Med MICall19 suddas gränserna ut och utlysningen blir istället en global och multinationell utlysning av medel för forskning och innovation inom området energilagringssystem. Genom ökad och förbättrad forskning och innovation accelererar vi utveckling mot hållbara energisystem globalt, säger Fredrik Lundström.

Ytterligare ett år behövs för att genomföra utlysning och sedan starta upp forskning vilket gör att projektresultatet tidigast syns efter fem till tio år.  Genom att bjuda in andra länder till en workshop på årets ministermöte har det långsiktiga planeringsarbetet redan kommit igång. Något som annars brukar kräva flera års planering.

– Till ministermötet i Chile nästa år hoppas vi kunna presentera nya projekt och påbörja nästa utlysning. Genom att utnyttja det pågående europeiska samarbetet bjuder vi in till en flygande start redan i år och kan korta den tiden med minst tre år, säger Fredrik Lundström.

För att locka med näringslivet är ambitionen att bygga en långsiktig kontinuerlig satsning för att från 2020 fortsätta att lansera årliga globala utlysningar i kombination med drivna verktyg som stöder aktiviteter och multinationella samarbeten.

Fakta

Leds av energiministrar

Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) är tätt sammankopplade samarbeten, som leds av energiministrarna i G20-länderna och de nordiska länderna. Syftet med de båda samarbetena är att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring lagstiftning som kan bidra till att påskynda energiomställningen och därigenom minska klimatpåverkan från energisektorn. De deltagande länderna står för 90 procent av investeringarna i hållbar energi och 75 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Några exempel på områden där internationellt samarbete nu intensifieras tack vare samarbetet är smarta elnät, elfordon, energieffektiva produkter och hanteringen av ökad andel variabel energi i elnäten.

– En satsning är att koppla nya marknader med nya partners. Länder på den afrikanska kontinenten har till exempel störst behov av ny energitillförsel. Där är inte det största behovet att ställa om energisystemet utan att bygga upp helt nytt. Hur hjälper vi Afrika då på bästa hållbara sätt? Ett globalt forum som kopplar samman innovationer och forskning är ett steg på vägen, och då passar MICall19 bra.

För att det hela ska fungera är samarbete och globala plattformar a och o. Ett krav i utlysningen är att aktörer från minst två länder samarbetar.

– Vi tänker oss att MiCall19 är som ett knytkalas, alla tar med sina kunskaper till bordet, smakar på allt för att plocka med sig nya erfarenheter och kunskaper som passar för ett långsiktigt samarbete och kunskapsutbyte, säger Fredrik Lundström.

Senaste