Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Erik Brandsma fortsätter som generaldirektör

Från polariserad energidebatt till dialog och samordning. Så beskriver Erik Brandsma den förändring som skett i den svenska energisektorn under de senaste åren. Nu har han tackat ja till ett förlängt förordnande som generaldirektör för Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2017-12-11 Publicerad: 2017-12-07

Text: Ola Westberg Bild: Jennifer Glans

När regeringen vid en pressträff i mars 2012 informerade om vem Energimyndighetens nya generaldirektör skulle bli var det nog många som lyfte ett frågande ögonbryn eller två när de hörde namnet Erik Brandsma. Snudd på okänd i den svenska energibranschen.

Men sedan dess har det hänt mycket i Energisverige, och nu har både energibranschen, politiken och myndighetsvärlden lärt känna den  holländska hållbarhetsivraren vars ledord är pragmatism och dialog. I dagarna fattade regeringen beslut om att förlänga hans förordnande som generaldirektör för Energimyndigheten i ytterligare tre år.

Vi fick en pratstund med Erik Brandsma för att höra hans perspektiv på vad som hänt sedan han tillträdde som generaldirektör.

– Det är en helt ny spelplan jämfört med när jag blev aktuell för uppdraget. Det har skett, och sker, otroligt mycket inom energisektorn och vi på Energimyndigheten har spelat en stor roll i den förändring som pågår. Ibland som möjliggörare och ofta genom vår dagliga verksamhet.

– Vårt arbete kring forskningsfinansieringen, affärsutvecklingsstöden, satsningarna inom energieffektivisering och de underlag vi tog fram till energikommissionen som ledde fram till en energiöverenskommelse, är bara några exempel, säger Erik Brandsma.

När Erik Brandsma tillträdde som generaldirektör i maj 2012 var debatten om exempelvis kärnkraft väldigt polariserad. Man var antingen för eller emot. Men ingen ville prata om hur de faktiskt skulle lösa de utmaningar eller hinder som fanns för respektive synsätt. Man satt fast i sina energipolitiska skyttegravar. Liknande debattklimat fanns kring vattenkraft och vindkraft.

Vi har en unik roll, kompetens och möjligheter som få andra aktörer kan matcha.

Ett uppmärksammat exempel på Erik Brandsmas inriktning på dialog är när han tillsammans med Björn Risinger, då generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten och numera generaldirektör för Naturvårdsverket, initierade en dialog kring vattenkraften där alla aktörer fick komma till tals. Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten tog även fram en nationell strategi för hur man skulle kunna jämka EU:s miljökrav på vattenverksamhet med behovet av en robust elförsörjning från svensk vattenkraft. Även på andra områden började saker att förändras.

– Vår egeninitierade utredning Fyra framtider med långsiktiga och explorativa scenarier fick ett bra genomslag. Tillsammans med andra viktiga pusselbitar i vår verksamhet ledde den till att fler aktörer fick en bredare uppfattning om hur energifrågorna är en stor och viktig samhällsfråga och inte en avgränsad teknikfråga.

Vilka utmaningar står du och Energisverige inför härnäst?

– Vi har ett riksdagsval nästa år, och vi vet inte hur det kommer att påverka energipolitiken eller vårt uppdrag. Samtidigt pågår det stora energiomställningar inom svensk industri, inom både energisektorn och transportsektorn, samt inom försvaret. Och Energimyndigheten kommer att involveras på många sätt i allt detta – från forskning och innovation, till stöd och rådgivning på alla nivåer.

Erik Brandsma beskriver också att han upplever en större internationell efterfrågan än tidigare, och spår att Energimyndigheten och Sverige kommer att få se fler riktade gemensamma partnerskap med andra länder och att myndigheten kommer att få fler konkreta internationella uppdrag.

– Man kan se utvecklingen som sker nu utifrån en triangel bestående av klimat, innovation och energi, och där vi på Energimyndigheten finns i mitten. Där har vi en unik roll, kompetens och möjligheter som få andra aktörer kan matcha.

Efter vattendialogen, energikommissionen och samordningsuppdraget för fossilfri transportsektor ser Erik också ett annat område där samma dialog och samordning kommer att behövas.

– Skogen får en allt större betydelse och vi behöver bättre samverkan och dialog på EU-nivå. Vi i Sverige behöver bli bättre på att få de andra medlemsländerna förstå hur vi ser på hållbart skogsbruk, men vi behöver samtidigt också bli betydligt bättre på att förstå andra länders perspektiv på skogen som resurs. Det glappar en del i dag. Från båda håll.

Erik Brandsma efterlyser också en bättre samordning mellan myndigheterna som har uppdrag i närliggande ansvarsområden, framför allt i internationella sammanhang. I de internationella kontakterna behövs både samsyn och gemensamma prioriteringar för att svenska myndigheter ska kunna ta en roll i det internationella omställningsarbetet där många länder faktiskt sneglar på det som sker i Sverige.

Sedan intervjun genomfördes har Erik även blivit utnämnd till ordförande i regeringens miljömålsråd.

Rekommenderat

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik
Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.
Effektivisering

Ngenic utsett till Årets framtidsföretag

Utmärkelse
Energieffektiviseringsföretagen har utsett energiteknikföretaget Ngenic till Årets framtidsföretag för bland annat ”teknikkunskap, framåtanda och innovationslust”.

Senaste

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.