Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val. Energimyndigheten bidrar till att branschen samverkar för att skapa ett effektivt märkningssystem för hållbara transporter.

Uppdaterad: 2020-09-11 Publicerad: 2020-09-11

Text: Jakob Svärd Bild: iStock

Klimat- och hållbarhetsfrågor är i dag viktigare än någonsin för svenskarna. Samtidigt befinner sig vårt samhälle i en tid av genomgripande förändring, där all utveckling inte nödvändigtvis går i en mer hållbar riktning. 2018 började utsläppen från transportsektorn att öka igen efter att under en lång tid har varit på väg nedåt, framför allt på grund av en ökad lastbilstrafik.

Sverige har parerat för det här, bland annat genom att ställa krav på en viss mängd biobränsle i tanken under transporter. För att nå klimatmålet att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent från 2010 års nivåer till 2030, krävs det dock att man jobbar på fler fronter. Inte minst genom att göra det begripligt för både konsumenter och transportköpare vad som egentligen utgör en hållbar transport.

Det arbetet är nu i full gång. Sedan i maj i år förs en kontinuerlig dialog med transportsektorn, e-handeln och varuägare i syfte att ta fram branschgemensamma hållbarhetsmärkningar för gods- och e-handelstransporter.

– Med märkningarna hoppas vi kunna uppnå en mer fossilfri transportsektor och höja den sociala nivån inom sektorn. Genom att möjliggöra för transportköpare och e-handelskonsumenter att göra aktiva val hoppas vi att konsumentmakten ska påverka hela branschen positivt och driva utvecklingen åt rätt håll, säger Mårten Sjölin som representerar Transportföretagen och samordnar arbetet med hållbarhetsmärkning.

Med märkningarna hoppas vi kunna uppnå en mer fossilfri transportsektor och höja den sociala nivån inom sektorn

Enligt honom kommer de branschgemensamma hållbarhetsmärkningarna för transporter inte en dag för tidigt.

– E-handelskonsumenter är en snabbt växande grupp transportköpare som historiskt har inte haft någon tydlig information om vad de ska välja för att frakten ska vara hållbar. Det håller vi på att förändra nu.

Ett viktigt krav att ställa i arbetet med hållbarhetsmärkning för transporter är förstås det om en ökad andel fossilfria bränslen. Begreppet hållbarhet omfattar dock fler dimensioner än så.

Karin Sahlin, projektledare på Energimyndigheten.

– En åtgärd som skulle kunna påverka sektorn positivt är att förlänga leveranstiderna så att det går fler dagar innan paketet levereras till konsumenten. Det ger bättre möjligheter att få till en effektivare ruttoptimering, det gör det lättare att få in tåg i transportkedjan och att de olika trafikslagen har större möjlighet att nå en högre fyllnadsgrad. Det är inte bara utsläppen vi behöver jobba med för att göra transportsektorn mer hållbar, säger Karin Sahlin, projektledare på Energimyndigheten.

De ökade förväntningarna på snabba leveranser – där allt fler e-handelsaktörer använder så kallade ”same day deliveries”, omgående leveranser av varor du köpt på nätet, som en konkurrensfaktor – innebär inte bara ett problem för den som vill optimera val av transportslag. De leder också till psykosociala utmaningar.

– Vi ser att fokus på snabbhet skapar mycket stress och färre möjligheter att optimera transportnätet. Lika mycket som hållbara godstransporter är en fråga om att gå mot fossilfritt är det en fråga som handlar om psykosociala faktorer och arbetsmiljö. Det är mycket olyckor bland lagerarbetare och chaufförer i dag, som bidrar till att vi får svårare att optimera transporterna och öka fyllnadsgraden, säger Mårten Sjölin, och fortsätter:

– Därför tror vi att hållbarhetsmärkning för transporter kan fungera som en viktig motkraft mot de förväntningar och krav som finns kring snabbhet i dag. Det har präglat branschen de senaste åren, det blir hela tiden snabbare leveranser. Det lär bara öka ännu mer nu när Amazon kommer att etablera sig på marknaden.

Uni Sallnäs är universitetslektor på Linköpings universitet. Där driver man just nu ett treårigt forskningsprojekt kring hur man kan ta fram kunskap om hur e-handlare kan presentera klimatsmarta fraktalternativ på ett sätt som är begripligt för konsumenter.

Hon delar bilden av att för mycket fokus läggs på snabbare leveranstider i dag.

Uni Sallnäs, universitetslektor på Linköpings universitet.

– Ligger det snabbare alternativet som förstaval i en e-handel är det lätt att konsumenten väljer det eftersom man inte orkar undersöka valmöjligheterna. Där vore det bra om man istället kunde styra konsumenter till att vänta tre dagar eftersom det skapar förutsättningar för bättre planering och därmed kan bli bättre för klimatet. Ibland behöver man gods och varor snabbt men det är nog inte så ofta som vi tror att det är i dag. Där behöver branschen släppa på leveranstiden som en konkurrensfaktor, säger Uni Sallnäs.

Arbetet med att göra hela transportsektorn mer effektiv har dock bara börjat.

– En märkning av e-handelstransporter är under utredning och en förstudie har presenterats för den nordiska gruppen inom Svanen. Det är inte helt klart hur den kommer att se ut men arbetet har kommit långt. Det här är ett seriöst försök att få till branschöverskridande märkningar för e-handelstransporter. Om det blir verklighet så blir det enkelt för e-handelskonsumenter att välja hållbara transporter, säger Mårten Sjölin.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …