Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Energikontor Norr gör en solklar insats för klimatet

Att vara en bra samarbetspartner och att ingå i långsiktiga projekt är något som Energikontor Norr gjort till sitt signum efter att ha funnits i 20 år.
– Mycket av vårt arbete handlar om att samverka med andra aktörer, säger vd Katarina Delsing.

Uppdaterad: 2019-10-04 Publicerad: 2019-10-04

Text: Lotta Görling Bild: Energikontor Norr

Varje år nomineras ett antal eldsjälar i hållbarhetens Europa till det prestigefyllda Roger Lerón-priset. Ett pris som stiftats av Fedarene, ett europeiskt nätverk med över 70 medlemmar bestående av energiaktörer och lokala/regionala energikontor, däribland Energikontor Norr, som i år nominerat Lars Andrén.

– För oss var det en självklarhet att nominera solpionjären Lars Andrén som genom sina otaliga föreläsningar runt om i Sverige har inspirerat människor kring förnybar energi och inte minst solenergi i alla dess former. Han har dessutom framgångsrikt använt sina nätverk för att informera och påverka politiker och andra beslutsfattare, säger Katarina Delsing, vd Energikontor Norr.

Priset – som stiftats av europeiska nätverket Fedarene med över 70 medlemmar bestående av energiaktörer regionala energikontor däribland Energikontor Norr – hyllar framträdande insatser som bidrar till utvecklingen av hållbar energi på EU-, lokal och regional nivå.

Fakta

Roger Lerón-priset

Priset har arrangerats årligen av Fedarene, med start sedan 2014, och är döpt efter organisationens tidigare ordförande. Syftet är att ge erkännande till den avgörande roll som aktörer på regional och lokal nivå spelar i utvecklingen av hållbar energi.

Lars Andrén, som driver det egna bolaget DrivKraft Andrén AB, har under de senaste 20 åren nått ut till drygt 450 000 personer genom ett stort antal föreläsningar och workshops. När han inte föreläser skriver han böcker och deltar i expertpaneler åt olika tidningar och skriver en och annan krönika i olika forum.

– Att bli nominerad är oerhört hedrande och ett extra fint bevis på att mina föreläsningar inspirerar och ger eko även utanför Sveriges gränser.

Solpionjären Lars Andrén: ”Bara att få vara en av 13 nominerade är en högvinst i sig”.

När Energivärlden pratar med Lars Andrén har han fått reda på att han inte gick vidare till finalen, som går av stapeln i Bryssel den 9 oktober.

– Men bara att få vara en av 13 nominerade är en högvinst i sig. Det är extra värmande när Energikontor Norr valde att nominera mig som varit en fin samarbetspartner under alla dessa år.

Att ingå i långsiktiga projekt och vara en bra samarbetspartner och är något som Energikontor Norr gjort till sitt signum efter att ha funnits i 20 år.

– Vi som arbetar på landets nordligaste energikontor är ett team med varierande bakgrund och kompetenser. Mycket av vårt arbete genomförs i olika projekt och uppdrag där vi samverkar med andra aktörer. Vi hjälper företag och kommuner i energiomställningen och i deras strategiska energi- och klimatarbete för ett mer hållbart näringsliv och offentlig sektor, berättar Katarina Delsing.

Energikontor Norr har bland annat skapat ”Energiluppen”, ett verktyg där kommunerna enkelt kan hämta statistik, data och nyckeltal rörande energitillförsel och energianvändning för Norrbotten och Västerbotten. Statistiken visas i form av överskådliga grafer, tabeller och kartbilder. All data finns på kommunnivå och länsnivå, och den går i vissa fall att jämföra med hela landet.

Fakta

Energikontor Norr

Energikontor Norr startade 1997, då under namnet Nenet, inom ramen för EU:s SAVE-program. Verksamheten ombildades år 2000 till ett icke vinstdrivande aktiebolag genom att kommuner i Norrbotten gick in som aktieägare i bolaget. Från december 2009 är Region Norrbotten delägare med hälften av aktiekapitalet. Samtidigt valdes en helt ny styrelse med kompetens inom bland annat energi, näringsliv, politik, FoU, jämställdhet och samhällsutveckling.

Men det är inte bara till kommuner och andra offentlig aktörer som Energikontor Norr vänder sig, utan de arbetar gärna med regionens företag.

– Idag finns krav på att företag ska agera hållbart och samhället, beställare, kunder och anställda förväntar sig att företag tar ett ansvar för människa och miljö. Det finns många bevis på att hållbart företagande är lönsamt, men de mindre företagen har svårare att hinna med.

Katarina Delsing, vd Energikontor Norr

Därför sjösattes projektet ”Konkurrenskraft 2030 – Affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus för ökad energieffektivitet i mindre, små och medelstora företag”.

– Det riktar sig till företag med upp till 50 anställda där vi tittar på hur hållbarhet kan integreras i företagens affärsstrategi. Projektet sker i samverkan med bland annat Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet samt Företagarna Norrbotten, fortsätter Katarina Delsing.

Andra projekt som Energikontor Norr arbetar med handlar bland annat om energieffektivisering av fastigheter, solel för lantbruk, transporter och utveckling av cleantech-sektorn.

– Vi har ett fantastiskt nätverk och en bred kompetens, och jag får äran att arbeta med de främsta medarbetarna som möjliggör att vi kan fortsätta år efter år att arbeta för en hållbar framtid, säger Katarina Delsing.

Lars Andrén fortsätter att föreläsa om solenergi som han gjort sedan 80-talet.

– Jag blev ingen rockstjärna men jag fullkomligt älskar att stå på scenen, att föreläsa om solel och solvärme är mitt sätt att uppnå rockstjärnestatus. Utmaningen nu är få upp intresset för solvärme. När jag började föreläsa så pratade jag mest om solvärme, och därefter solel. Nu är det tvärtom, solel dominerar frågeställningarna men vi får inte glömma solvärmen, säger solentreprenören från Falkenberg.

Han fortsätter entusiastiskt att berätta om sitt nära samarbete med många av landets energikontor och Energi- och Klimatrådgivare.

– Jag har genom mitt mångåriga samarbete med energikontoren och landets alla Energi- och Klimatrådgivare praktiskt tagit fått se hela Sverige och mött många, många solintresserade privatpersoner, företagare och andra. Det är verkligen en förmån att få förkunna solenergi i den här typen av samarbetsformer, avslutar Lars Andrén.

Rekommenderat

Klimat

10 nya innovationer i energiomställningen

Energiomställningen
Organiska solceller, klimatgardiner och vindkraftstorn i trä. Det är några av de 30 lösningar som fått dela på Energimyndighetens innovationsstöd på totalt 42 miljoner kronor. Den gemensamma nämnaren: alla kan bidra till ...
Klimat

Höjt stöd till solceller

Vårproposition
Stödet till solceller höjs med 170 miljoner kronor och elfordonspremien utvidgas till att även gälla utombordsmotorer. Det är några av nyheterna i regeringens vårproposition.
Klimat

Sveriges elproduktion går på högvarv

Elmarknad
Elproduktionen ökade till toppnivåer under 2017 och ledde till en kraftig ökning av exporten av el. Det visar färsk statistik från Energimyndigheten.
Klimat

Därför ökar priserna på fossila bränslen igen

Marknadsanalys
Priserna på fossila bränslen har ökat successivt under slutet av 2017. Vad beror det på? Energimyndighetens analytiker Rebecka Bergholtz lyfter de viktigaste trenderna i myndighetens årsrapport om de globala energimarknaderna.
Klimat

Rätt brasteknik gynnar både hälsa och klimat

Vedeldning
Miljoner svenskar myser framför den öppna spisen under den kalla vintern. Men visste du att vedeldning även beräknas ligga bakom 1 000 dödsfall om året? Därför har Energimyndigheten och Naturvårdsverket nu tagit ...
Klimat

Högt tryck i EU-politiken på energiområdet

EU-politik
Under hela 2017 har det pågått ett intensivt arbete på miljö- och energidepartementet för att förverkliga energiöverenskommelsen.  Överenskommelsen gör att det nu går att arbeta med en större helhetssyn än tidigare, sade ...
Klimat

”Energifrågan påverkar alla hållbarhetsmål”

Agenda 2030
I Agenda 2030 har FN slagit fast 17 globala hållbarhetsmål. Energimyndighetens verksamhet berör alla mål. Lina Kinning, ansvarig för Agenda 2030-arbetet på Energimyndigheten, förklarar hur myndigheten arbetar för att uppnå målen.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.