Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Energifylld dag i Almedalen

Under onsdagen i Almedalsveckan för Energimyndighetens seminarium om vägen till ett förnybart elsystem 2040. Vi var såklart på plats för att höra vilka frågor som diskuterades.

Uppdaterad: 2018-01-23 Publicerad: 2017-07-13

Text: Jonas Lannering Bild: Jonas Lannering

St:Lars kyrkoruin är inte vilken seminarielokal som helst. De pampiga stenväggarna ger en imponerande fond till det halvdagsseminarium där Energimyndigheten, tillsammans med flera systermyndigheter, bjöd in till diskussion om de utmaningar och möjligheter som uppstått efter energiöverkommelsen. Seminariets olika pass behandlade allt ifrån robustheten i det svenska kraftsystemet, till vilka elsäkerhetsproblem som är relaterade till energilagring.  Men det pass som drog allra mest folk var troligtvis det som handlade om vägen mot ett 100 procent förnybart elsystem 2040.

Seminariepasset inleddes men en frågestund till Lars Andersson, chef på Energimyndighetens enhet för förnyelsebar energi. Hans inledande budskap var tydligt.
– Det är viktigt att bli lite mer konkreta i den här frågan så fort som möjligt. Man måste putsa lite på kristallkulan och fråga vad det egentligen kommer att innebära med ett helt förnybart elsystem till 2040.

Inbjudna för att diskutera just detta var en panel bestående av Jenny Stiernstedt, miljö och energireporter, Johan Hassel, Global Utmaning, Linda Burenius Magnusson, OX2 och Håkan Agnevall, Volvo Bussar.

Mycket av diskussionen handlade om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att öka den andel energi vindkraften står för i framtiden.
– Vattenkraften är ryggraden i det förnyelsebara elsystemet idag, men för att klara målet i framtiden måste vi se till att utveckla vindkraften rejält. Jag tror att den kan stå för uppåt 60 TWh, eller uppåt 40-45 procent av elproduktionen i framtiden, menade Lars Andersson och påminde om att det kommer att kräva en bättre samverkan mellan berörda myndigheter såsom länsstyrelser, naturvårdsverket och Svenska Kraftnät.

Panelen var överens om att det behövs både fler och bättre vindkraftverk, som kan gå fler timmar och bidra med en större effekt än dagens cirka 3500 i varierande storlekar. Men hur kan vi öka volymen när det fortfarande finns ett visst lokalt motstånd när många vindkraftverk ska uppföras?

–Jag tror att vi måste jobba mer med acceptansfrågor. Det räcker inte alltid som argument med att det är bra för klimatet för att allmänheten ska bli mer positiv till vindkraft. I Danmark är man mest positivt inställda till vindkraft i hela världen, och där har man länge arbetat med andelsägande eller kooperativ som verktyg, menade Linda Burenius Magnusson, OX2.

Johan Hassel, VD för tankesmedjan Global Utmaning, tyckte att de flesta missar omfattningen och brådskan i klimatomställningen.
– Jag tror inte att alla förstår hur mycket som måste göras för att vi ska kunna nå ett helt förnybart energisystem. Vi fastnar i lite för små frågor och blir lite för imponerade av näringslivets goda exempel när det är väldigt mycket som måste systematiseras och skalas upp.

En sådan fråga handlar enligt Johan Hassel om vår syn på elpriser i framtiden, där han menar att det är helt självklart att energipriserna kommer att se helt annorlunda ut i ett förnybart system. Han fick medhåll av Lars Andersson.
– Det kommer att bli volatila priser och det måste vi våga stå för. Och det är såklart helt i sin ordning. I ett förnybart system ska priserna anpassas efter tillgången och det kommer att kräva mer av konsumenterna för att systemet ska kunna fungera. Ett förnybart elsystem blir heller aldrig helt färdigt, utan kommer att kräva en större omsättning där 4-5 TWh kommer att behövas bytas ut hela tiden, avslutade Lars Andersson.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.