Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”En efterlängtad överenskommelse”

Ett helt förnybart elsystem till 2040 är ett av målen i sommarens energiuppgörelse. En efterlängtad överenskommelse, enligt Erik Brandsma på Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-08-15

Text: Johan Wickström Bild: Shutterstock

Det var i början av juni 2016 som fem av riksdagspartierna äntligen kunde enas om en långsiktig energistrategi över blockgränserna. En av huvudpunkterna i uppgörelsen är att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion 2040. Men samtidigt gäller fortfarande att det är tillåtet att ersätta de gamla kärnkraftverken med nya på befintliga platser – utan statligt stöd dock.

– Det är en typisk kompromiss. Det är bra att det inte stängs några dörrar. Vi vet inte hur teknikutvecklingen kommer se ut framöver, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma som är nöjd med överenskommelsen.

– Det här har skapat ett lugn på marknaden. Nu kan vi titta framåt med ett konstruktivt förhållningssätt.

Fakta

Fem partier medverkar i överenskommelsen

I energiöverenskommelsen ingår fem av riksdagspartierna: Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, ­Centerpartiet och Kristdemo­kraterna.

Systemet med elcertifikat ­utökas med 18 TWh i och med den nya överenskommelsen.

I uppgörelsen ingår även att ­skatten på termisk effekt avvecklas successivt med start 2017 och att fastighetsskatten på vattenkraft sänks stegvis under fyra år, från 2,8 till 0,5 procent.

När det gäller den förnybara energin ska systemet med elcertifikat förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

En del kritiker menar att det finns risk för ett överutbud på marknaden, men Erik Brandsma är inte orolig.

– Vi går mot en stor transition på elmarknaden, från gammalt till nytt, och då är det bättre att ha överproduktion än underproduktion. Vi kommer att ha säker tillgång till energi utan risk för avbrott.

Även energieffektivisering är en viktig del i uppgörelsen. Bland annat vill partierna att ett nytt effektiviseringsprogram liknande PFE för den elintensiva industrin införs och att ett nytt mål för energieffektivisering tas fram till 2030.

– Energimyndigheten kommer nog få en hel del nya uppdrag, till exempel att ta fram analyser och underlag, konstaterar Erik Brandsma.

Rekommenderat

Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt
Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.

Senaste