Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Elbusspremie hjälper Västtrafik att nå miljömål

Som ett led i miljöarbetet ska Västtrafik köra elbussar på så många busslinjer som möjligt i regionens orter med tätortstrafik. Elbusspremien från Energimyndigheten har varit till god hjälp över den ekonomiska tröskeln för att genomföra projektet.

Uppdaterad: 2019-02-19 Publicerad: 2019-02-14

Text: Kerstin Englund Bild: Thomas Hansson

Som ett led i Västtrafiks miljöarbete blir de eldrivna fordonen i kollektivtrafiken allt fler. Trafiken upphandlas genom tioåriga avtal där ett av målen är att öka det hållbara resandet i hela regionen. Elbusspremien har bidragit till att Västtrafik ska kunna nå uppsatta miljömål.

Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

– Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 80 procent fram till 2020, säger hållbarhetschefen Hanna Björk. Och 90 procent senast 2035. I dag ligger vi på en minskning med 70 procent, så vi är på god väg. All tätortstrafik beräknas vara elektrifierad senast 2030. Elbusspremien hjälper oss över den ekonomiska tröskeln, och det behövdes för att nå målen.

Men premien är också en viktig signal att regeringen satsar på detta och att vi är med och driver utvecklingen åt rätt håll. Även om det finns eldrivna bussar på många håll i landet så är tekniken inte helt utvärderad. Det saknas långsiktiga erfarenheter, och det finns mycket kvar att lära.

– Vi byter ut fordonsparken systematiskt och bearbetar de utmaningar som dyker upp. I Uddevalla kommer en linje med fyra tolvmetersbussar att drivas elektriskt från och med juni 2019. Även i Borås räknar vi med att ha en linje trafikerad med tio elbussar och ledbussar på 18 meter, säger Hanna.

Fakta

Elbusspremien

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Satsningen sträcker sig fram till 2023 och syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Från och med 1 februari 2018 gäller följande:
• Trafikföretag som bedriver kollektivtrafik med buss kan även söka elbusspremien.
• Storleken på elbusspremien beräknas på merkostnaden av elbussen istället för storleken.
• Ansökan om elbusspremie kan göras innan bussarna beställs. Det innebär att sökanden vet om de blir beviljad elbusspremien i förväg.
• Även mindre bussar från 15 passagerare och uppåt är berättigade till premien.
• Bränslecellsbussar är bidragsberättigade.

I Lidköping planeras för att hela innerstadstrafiken ska trafikeras med hjälp av 11 stycken tolvmetersbussar drivna med el. I Göteborg har de sedan en tid elbussar på flera ställen, och planerar från och med i oktober 2019 att trafikera en hel linje med elbuss, med hjälp av premien.

Elektrifieringen av kollektivtrafiken har kommit med vissa utmaningar. Bussarna är beroende av depåer och laddplatser i anslutning till trafiken, vilket kräver markytor. Det är något som Västtrafik inte förfogar över.

– Här måste kommunerna hjälpa till, poängterar Hanna. Laddplatser kan ju ligga antingen utefter linjesträckningen eller vid depåer vid ändhållplatserna. Vidare måste trafiken planeras på ett lite annorlunda sätt, där tiden för laddning av bussen är en parameter. Det är upp till våra avtalade trafikföretag att lösa dessa utmaningar. Under en övergångsperiod kommer kanske elbussarna att kosta lite mer än den traditionella trafiken, men på sikt kommer det troligen inte vara dyrare! Och det är helt nödvändigt att nå de uppsatta klimatmålen för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Rekommenderat

Transport

Europa kraftsamlar för att ta täten i batteriracet

Batterier
Europa ska ta täten i den globala batteriproduktionen. Nu samordnar industrier runt om i EU sina insatser genom hela värdekedjan – från gruva till återvinning. I potten: en årlig marknad på 250 ...
Transport

Arlandas elväg lockade världens medier

Elväg
Invigningen av eRoadArlanda har inte gått obemärkt förbi. Medier från hela världen har rapporterat om vägen där el- och hybridfordon laddas medan de körs. Nu fortsätter arbetet för Energimyndigheten – med helt ...
Transport

Nya strömriktare kan ge energismartare tunnelbana

Tunnelbanor
Nya strömriktare i tunnelbanevagnarna kan kapa energiförlusterna i tågens drivsystem med drygt en tredjedel. På köpet blir drivsystemen både mindre och tystare. Det visar ett testprojekt som företaget Bombardier genomfört i Stockholm.
Transport

Eldrivna truckar ska kapa gruvans utsläpp

Gruvtransporter
Att transportera 70 miljoner ton berg upp från gruvan drar mycket diesel. Nu ska Boliden elektrifiera några av truckarna i koppargruvan Aitik i ett pilotprojekt. Fullt utbyggd kan projektet minska Sveriges koldioxidutsläpp ...
Transport

Nya elbusspremien kan sätta fart på marknaden

Elbilar
Från den 1 februari utökas stödet till elbussar. Premien blir högre och fler aktörer kan söka. En efterlängtad förändring, enligt Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.
Transport

Gröna testpiloter spred kunskap på Gotland

El-och gasbilar
150 personer sökte och fyra kallades. För ett halvår sedan började testpiloterna i Ratta Grönt. Nu utvärderar Region Gotland hur projektet har påverkat användandet och uppfattningen av förnybart bränsle och alternativa drivmedel ...

Senaste

Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt

Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.

Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart

Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att …