Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Elbusspremie hjälper Västtrafik att nå miljömål

Som ett led i miljöarbetet ska Västtrafik köra elbussar på så många busslinjer som möjligt i regionens orter med tätortstrafik. Elbusspremien från Energimyndigheten har varit till god hjälp över den ekonomiska tröskeln för att genomföra projektet.

Uppdaterad: 2019-02-19 Publicerad: 2019-02-14

Text: Kerstin Englund Bild: Thomas Hansson

Som ett led i Västtrafiks miljöarbete blir de eldrivna fordonen i kollektivtrafiken allt fler. Trafiken upphandlas genom tioåriga avtal där ett av målen är att öka det hållbara resandet i hela regionen. Elbusspremien har bidragit till att Västtrafik ska kunna nå uppsatta miljömål.

Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

– Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 80 procent fram till 2020, säger hållbarhetschefen Hanna Björk. Och 90 procent senast 2035. I dag ligger vi på en minskning med 70 procent, så vi är på god väg. All tätortstrafik beräknas vara elektrifierad senast 2030. Elbusspremien hjälper oss över den ekonomiska tröskeln, och det behövdes för att nå målen.

Men premien är också en viktig signal att regeringen satsar på detta och att vi är med och driver utvecklingen åt rätt håll. Även om det finns eldrivna bussar på många håll i landet så är tekniken inte helt utvärderad. Det saknas långsiktiga erfarenheter, och det finns mycket kvar att lära.

– Vi byter ut fordonsparken systematiskt och bearbetar de utmaningar som dyker upp. I Uddevalla kommer en linje med fyra tolvmetersbussar att drivas elektriskt från och med juni 2019. Även i Borås räknar vi med att ha en linje trafikerad med tio elbussar och ledbussar på 18 meter, säger Hanna.

Fakta

Elbusspremien

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Satsningen sträcker sig fram till 2023 och syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Från och med 1 februari 2018 gäller följande:
• Trafikföretag som bedriver kollektivtrafik med buss kan även söka elbusspremien.
• Storleken på elbusspremien beräknas på merkostnaden av elbussen istället för storleken.
• Ansökan om elbusspremie kan göras innan bussarna beställs. Det innebär att sökanden vet om de blir beviljad elbusspremien i förväg.
• Även mindre bussar från 15 passagerare och uppåt är berättigade till premien.
• Bränslecellsbussar är bidragsberättigade.

I Lidköping planeras för att hela innerstadstrafiken ska trafikeras med hjälp av 11 stycken tolvmetersbussar drivna med el. I Göteborg har de sedan en tid elbussar på flera ställen, och planerar från och med i oktober 2019 att trafikera en hel linje med elbuss, med hjälp av premien.

Elektrifieringen av kollektivtrafiken har kommit med vissa utmaningar. Bussarna är beroende av depåer och laddplatser i anslutning till trafiken, vilket kräver markytor. Det är något som Västtrafik inte förfogar över.

– Här måste kommunerna hjälpa till, poängterar Hanna. Laddplatser kan ju ligga antingen utefter linjesträckningen eller vid depåer vid ändhållplatserna. Vidare måste trafiken planeras på ett lite annorlunda sätt, där tiden för laddning av bussen är en parameter. Det är upp till våra avtalade trafikföretag att lösa dessa utmaningar. Under en övergångsperiod kommer kanske elbussarna att kosta lite mer än den traditionella trafiken, men på sikt kommer det troligen inte vara dyrare! Och det är helt nödvändigt att nå de uppsatta klimatmålen för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Rekommenderat

Transport

Stor potential att minska utsläpp med elvägar

Transport
Elvägar kan minska beroendet av fossila bränslen och Sverige ligger i framkant. Två tekniker för direktöverföring av el till tunga lastbilar har med framgång testats på allmänna vägar utanför Sandviken och vid ...
Transport

Eldrift i bergtäkten minskar utsläppen

Förnybart
Volvo CE:s demonstration med eldrivna och självkörande maskiner vid bergtäkten Vikan i Göteborg har visat att fossila bränslen nästan helt kan elimineras.
Transport

Mejeritransporter kör med full gas mot framtiden

Biogas
Det är inte bara elmotorn som ska göra transportsektorn hållbar. Flytande biogas spås bli en viktig pusselbit, inte minst gällande tunga transporter. Här är ett företag som går i bräschen.
Transport

Vinnande företag som förändrar vardagsresandet

Mobilitet
Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge har avgjorts. Tre starka vinnare som stack ut med sina idéer om att förändra vardagsresandet har utsetts. En av dessa är svenska ÅF Infrastructure.
Transport

Aitikbanan i drift: ”Ett väldigt lyckat projekt”

Elfordon
Kylan och energiförsörjningen har varit stora utmaningar för det unika projektet i i Aitikgruvan som ser ut att bli en succé för klimatet. ”Hela Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer att minska rejält tack ...
Transport

”Det är som att vara med i Truman Show”

Fordonsforskning
Hans Eric Melin från Circular Energy Storage hävdar att forskningen om återvinning av litiumjonbatterier har kommit betydligt längre i övriga världen än vad som förmedlas i Sverige och resten av Europa.
Transport

Smarta takluftriktaren ska sänka lastbilsutsläppen

Transport
Linköpingsföretaget Rumblestrip vill göra transportbranschen – och samhället – en tjänst. Deras intelligenta takluftriktare skulle kunna leda till stora bränslebesparingar – och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.
Forskning

Verktyg gör det möjligt att planera hållbarhet

Hållbarhetsverktyg
Att nya bostadsområden påverkar miljön är självklart, men hur och var de byggs gör skillnad. För att få bättre klarhet utvecklar Göteborgsregionen nu ett hållbarhetsverktyg.

Senaste