Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Elbrist eller elöverskott?

Det är nog få som har missat debatten som syns i media just nu. Eller snarare diskussionen om elöverskott och elbrist, på en och samma gång. Energimyndighetens utredare Anna Andersson förklarar hur det hela hänger ihop.

Uppdaterad: 2019-10-25 Publicerad: 2019-10-25

Text: Lotta Görling Bild: Energimyndigheten och Mostphotos

– Sverige som helhet har ett överskott av el sett över ett år och allt pekar på att den svenska nettoexporten blir rekordstor i år. Men att leverera detta överskott till alla delar av Sverige begränsas av bristande elnätskapacitet i vissa regioner, säger Anna Andersson.

Elbrist handlar om att det i vissa delar av Sverige är fullt i elnätet och att det är svårt eller omöjligt att ansluta nya elanvändare, som till exempel nya bostadsområden eller industrier som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet. Det betyder dock inte att befintliga elanvändare kommer att bli utan el.

Anna Andersson

Vad är skillnaden mellan kapacitetsbrist och effektbrist?

– I debatten nämns kapacitetsbrist vilket inte är samma sak som effektbrist, som också debatteras ibland. Kapacitetsbrist handlar i aktuellt fall om elnätskapacitet och finns på lokal/regional nivå. Effektbrist betyder att det på nationell nivå inte går att möta effektbehovet när användningen är som högst under ett år, vanligtvis under någon timme när det är som kallast. Fast det har aldrig hänt i Sverige ännu.

Men det finns tillgång till nätkapacitet på andra platser om man lyfter blicken. Företaget Northvolt anlägger batterifabriken i Skellefteå som har gott om nätkapacitet och etablerar utvecklings- och testcentret i Västerås som inte har lika god nätkapacitet. Att bygga nya elnät är en process som kan ta upp till tio år.

– Att etablera en större serverhall kan likställas med att koppla in en ny mellanstor stad på det befintliga elnätet, vilket ger större förståelse för utmaningen, säger Anna Andersson.

Fakta

Vi reder ut begreppen

Elenergibrist – uppstår vid en långvarig situation, då den samlade tillförseln inte förväntas motsvara det samlade behovet av elenergi över tid.

Effektbrist – inträffar när tillgänglig elproduktion och import av el inte är tillräcklig för det aktuella elbehovet, det vill säga när efterfrågan på el är större än det för tillfället går att producera eller importera.

Kapacitetsbrist – elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Kommer vi i framtiden att bli beroende av import?

– Beror på vad man menar med importberoende. Vi utbyter hela tiden el med våra grannländer vilket gör oss beroende av handeln redan idag. Det kommer inte att upphöra i framtiden. Utlandsförbindelser gör det möjligt att på ett mer resurseffektivt sätt möta Sveriges efterfrågan på el och är nödvändiga för vår leveranssäkerhet både idag och i framtiden. Omställning till mer förnybar och väderberoende elproduktion kommer att kräva större flexibilitet, och då är import och export en viktig del för att balansera elsystemet, säger Anna Andersson.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.