Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Duschen som får vattnet att räcka längre

Vattenförbrukningen minskar med 90 procent samtidigt som energiåtgången kapas rejält. Nu siktar Orbital Systems på att exportera sin dusch.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2016-10-15

Text: Erik Hörnkvist Bild: André de Loisted

Även om din dagliga dusch inte varar längre än fem minuter kan det gå åt mer än 100 liter vatten. Står du däremot i Orbital Systems dusch räcker fem liter vatten lika länge.

Fakta

Orbital Systems

Grundades: 2012.

Antal anställda: 50.

Affärsidé: Utvecklar och producerar en energi- och vattenbesparande teknik som för närvarande är implementerad i duschar.

När vattnet rinner ut i golvbrunnen filtreras och renas det med hjälp av nanoteknologi och pumpas tillbaks till duschmunstycket. Hela tiden övervakar och analyserar en sensor vattenkvaliteten. Är det alltför förorenat byts det ut mot nytt vatten.

Samtidigt som vattenförbrukningen sjunker med upp till 90 procent så minskar också energianvändningen med upp till 80 procent eftersom det cirkulerande vattnet bara behöver toppas med lite värme.

Den ganska jordnära uppfinningen har sin upprinnelse i ett universitetsprojekt. Det var när företagets grundare Mehrdad Mahdjoubi studerade industridesign vid Lunds tekniska högskola som Nasa bjöd in till ett designprojekt. Uppdraget var att klara vattenförsörjningen under hemresan tillbaka från Mars, där det inte går att fylla på vattentankarna.

Efter projektet startade Mehrdad Mahdjoubi företaget 2012 och den första installationen skedde något år senare i kallbadhuset i Malmö. Idag har Orbital installerat totalt ett hundratal duschsystem i olika typer av anläggningar.

– Närmast förbereder vi oss på att börja exportera på riktigt. Vi riktar just nu framför allt in oss på Danmark och Tyskland där man har väldigt höga vatten- och elpriser, säger Mehrdad Mahdjoubi.

– Vår utveckling sker i rasande takt. Men att kunna behålla produktionen lokalt är en stor vinst, då kan vi integrera produktion och utveckling och mycket snabbare hitta nya effektivare processer, säger Mehrdad Mahdjoubi.

Att Orbital Systems började med just duschen är för att den står för störst del av förbrukning av varmvatten i hemmet.

– Men när nu tekniken blir allt mer mogen är det naturligt att titta även på andra delar av hushållets vattenförbrukning.

Rekommenderat

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik
Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.