Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Det är svårt för unga att påverka hållbarhetsarbetet”

Nordic Clean Energy Week lockade stora delar av världens energiaktörer till Malmö. Men även hållbarhetsambassadörerna på gymnasieskolan Spyken var på plats, Tilda Moberg och Julia Andersson. Här berättar de om sina intryck från energiveckan.

Uppdaterad: 2018-05-31 Publicerad: 2018-05-31

Text: Tilda Moberg & Julia Andersson Bild: Tilda Moberg, Julia Andersson, Peter Malmqvist

Hur kommer det sig att ni var på plats på Nordic clean energy week?

Julia Andersson

–  Vi två, samt andra elever på skolan, har blivit utvalda till hållbarhetsambassadörer, ett uppdrag som innebär att vi har fått extra utbildning om FN:s globala mål. Detta för att kunna engagera elever och lärare att arbeta för att uppnå de globala målen främst på vår skola. Som hållbarhetsambassadörer har vi bland annat pratat med kocken på skolan för att föra en dialog om hur vi kan minska matsvinnet. Vår uppgift är helt enkelt att föra fram idéer och förslag på elevnivå. Därför fick vi chansen att åka till Nordic Clean Energy Week.

Tilda Moberg

Vad var mest spännande att lyssna på?

– Det var ju väldigt många olika seminarier och föreläsningar att välja mellan, och de var så klart inte riktigt på vår utbildningsnivå. Men det gjorde inte så mycket eftersom det var intressant att utmanas.  Det mest intressanta föredraget var ett angående effektivisering av elnätet genom användning av batterier. Det finns så många nya och innovativa lösningar som ännu bara ligger i projektfas och genom sådana här mässor kanske de kan hitta samarbetspartners eller få finansiering.

Några övriga intryck?

–  Det var kul att alla möjliga människor från olika positioner i samhället var inbjudna, både politiker, företagsledare och vi unga. För det kan kännas mycket svårt som ung att veta hur man ska kunna vara med att påverka i de här stora hållbarhetsfrågorna, som el och uppvärmning. Men här fanns det en chans att få kunskap om hur många företag arbetar mot en hållbar framtid inom olika områden. Företagen kan även inspireras av varandra på mässan för det är ju just så, genom att utbyta idéer, som vi kan utveckla nya lösningar.

Rekommenderat

Klimat

Nyupptäckta hinder för att införa koldioxidlagring

Forskning
Klimatutmaningen är enorm och det räcker sannolikt inte att bara minska utsläppen av koldioxid. För att uppnå målet i Parisavtalet behöver världen enligt FN:s klimatpanel IPCC även fånga in och lagra koldioxid.

Senaste