Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Det är som att vara med i Truman Show”

Hans Eric Melin från Circular Energy Storage hävdar att forskningen om återvinning av litiumjonbatterier har kommit betydligt längre i övriga världen än vad som förmedlas i Sverige och resten av Europa.
– Vi har blivit omsprungna, säger han.

Uppdaterad: 2019-08-07 Publicerad: 2019-04-16

Text: David Berg Bild: Privat

Batterier är ett hett område inom fordonsindustrin just nu. Det visade sig inte minst på konferensen Energirelaterad fordonsforskning som Energimyndigheten arrangerade på Clarion Post Hotel i Göteborg i början av april.

Bland annat höll Hans Eric Melin, vd för konsultföretaget Circular Energy Storage, med fokus på rådgivning om batteriåtervinning, en dragning där han redovisade resultaten från en rapport han nyligen skrivit på uppdrag av Energimyndigheten.

– Forskningsläget inom själva återvinningen av litiumjonbatterier är tämligen väl täckt. Vi fann över 300 granskade artiklar med primärforskning där man lyckas återvinna aktiva material ur batterierna med hög effektivitet, i många fall över 99 procent, säger Hans Eric Melin i en kommentar till Energivärlden.

Vad som däremot fattas är forskning om värdekedjan från insamling till att avfallet blir till material för nya batterier.

– Vi står inför ett nytt läge. Det saknas applicerad forskning för litiumjonåtervinning helt enkelt för att det här saknas storskaliga anläggningar och processer att forska kring. Och utan dessa blir det svårt att bygga upp en konkurrenskraftig värdekedja för hållbara batterier, säger Greger Ledung, sakkunnig på Energimyndigheten.

Hans Eric Melin fyller i:
– Det behövs mer kunskap om allt från lösningar för insamling, transporter och hantering av batterierna.

När det gäller återanvändning av batterierna så är forskningsläget bättre än vad många tror men det finns fortfarande en stor potential att utveckla området med systematiska forskningsansatser.

– Återbruksvärdet på batterier är högre än återvinningsvärdet, därför är det återanvändningen som styr vart batterier tar vägen när de nått end-of-life. Detta är redan ett faktum inom portabla batterier som försvinner till Asien på grund av att det är där marknad finns. För fordonsbatterier går den utvecklingen fortfarande att vända.

Utöver att peka på var forskningsbehovet finns, kommenterade Hans Eric Melin vad han tycker måste förändras i forskningsprocessen.

– Det är inte ovanligt att forskare runt om i världen hävdar att återvinning av litiumjonbatterier endast är en marginell företeelse och att nästan alla batterier läggs på deponi. Det är verkligen inte sant. Det är bara att återvinningen främst sker i Asien dit även många av våra batterier exporteras.

Det behövs mer kunskap om allt från lösningar för insamling, transporter och hantering av batterierna

Under sitt föredrag visade Hans Eric också hur nyligen publicerade artiklar i både USA och Sverige listade återvinningsprocesser, som i flera fall aldrig existerat och som byggts på uppsatser från 2009. Att det enligt Circular Energy Storage finns över 30 företag i Kina som länge återvunnit batterier för att använda materialet i nytt katodmaterial har däremot gått västvärlden helt förbi.
– Ibland har det känts som att jag är med i Truman Show när jag besöker kinesiska anläggningar, men även läser koreanska eller kinesiska studier, eftersom så få här hemma verkar hålla med om att de verkligen finns på riktigt.

Hans Eric Melin anser att det måste ställas högre krav på hur man gör litteraturstudier och samlar in empiriskt material innan man börjar utveckla nya processer.

– Fler borde åka till Kina och se hur deras forskare och företag arbetar på plats. Det tror jag skulle vara nyttigt. Likaså så vore det bra med mer utbyte europeiska och asiatiska universitet emellan.

Här finns en forskningsöversikt om återvinning och återbruk av litiumjonbatterier att ta del av.

Fotnot: På bilden inspekterar Hans Eric Melin litiumkarbonat hos en kinesisk återvinnare.

Senaste

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik

Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.