Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Därför växer solelen mer i vissa kommuner

I kommuner som är positiva och gör det enkelt för dem som vill installera solel installeras också fler anläggningar. Taxor och krångliga bygglovskrav har dämpande effekt.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-10-04

Text: David Grossman Bild: Johan Nygren/ Energikontoret i Mälardalen

Uppdraget var att göra en översyn av regelverk, rutiner och taxor för solel i Mälardalens 27 kommuner. Och kanske var inte resultaten så överraskande för projektledarna Sofie Orvestedt och Fredrik Wedelstam på Energikontoret i Mälardalen. Man visste att kommunerna hade olika regler, inte minst för bygglov. Nu handlade det om att få det på pränt.

Sofie Orvestedt, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

I enkäten som skickades ut till kommunerna var en av frågorna: Krävs det bygglov för solceller? En kommun svarade ”Nej, bygganmälan krävs”, övriga 22 som svarade på enkäten skrev ”det beror på”.

– Svaren visade på stor variation för att få bygglov eller helt slippa bygglov. Det kan handla om vinkeln för panelen på taket eller hur stor plats panelen tar av takets yta. Vissa kommuner har alltid bygglov för anläggning på mark, andra aldrig, säger Sofie Orvestedt.

Några av kommunerna tar inte ut taxa – andra gör det. Undersökningen visade även att informationen om solel på kommunernas hemsidor är av olika kvalitet. Det var bara en tredjedel av kommunerna som hade tydlig information om solceller på sin hemsida. Nästan hälften av kommunerna svarade att information ges om ”någon ringer”.

Det verkar tydligt att det finns ett samband mellan kommunens inställning och antal anläggningar som installeras. De två kommunerna som producerar mest solel beräknat per capita i området är Katrineholm och Heby. I de två kommunerna är det fritt att installera på en- och tvåbostadshus, i Heby även på ekonomibyggnader och på mark. Man har bra information på sina hemsidor och dessutom politiker och föreningar som är engagerade i frågan.

– Vi ser det som positivt att Boverket utreder förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solpaneler. Ett uppdrag som ska redovisas senast 31 oktober 2017. Mindre krångel och gemensamma riktlinjer i hela Sverige kommer att underlätta för såväl installatörer som brukare, säger Fredrik Wedelstam.

Energirådgivarna måste synas mer än att bara svara i telefon. De ska komma ut mer och skapa intresse för solel.

En viktig roll för att driva på utvecklingen har de lokala energi- och klimatrådgivarna som finns i de flesta kommuner. Under Solforum påpekade en del talare att rådgivarna inte ger så många bra råd och att folk istället söker sig till olika forum för att hitta information.

– Energirådgivarna måste synas mer än att bara svara i telefon. De ska komma ut mer och skapa intresse för solel, säger Alvar Palm, projektledare på hållbar utveckling Väst och delaktig i Insatsprojekt för solceller.

Projektet med stöd av Energimyndigheten utbildar och tränar rådgivare, i teknik, aktiviteter, kommunikation (till media) och inte minst uppsökande arbetssätt.

– Solsafarin är en bra metod för att skapa intresse. Då kan folk besöka en familj som installerat en anläggning och på plats få reda på hur en anläggning fungerar i verkligheten. Och energirådgivarna får möjlighet att fördjupa kunskapen och svara på frågor, säger Alvar Palm.

Rekommenderat

Energiförsörjning

Med fokus på morgondagens elsystem

Artikel
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Förnybart

Företaget som gör biogas av massaresterna

Biogas
Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal ...
Förnybart

Solelen växer stadigt i Sverige

Solel
Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.

Senaste

Forskning

Gotland – pilot för förnybart energisystem

Artikel

Gotland kan komma att användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Som ett led i detta har Vattenfall, på uppdrag av Energimyndigheten, genomfört en förstudie om hur mer …

Transport

Svensk-franska synergier till grön batteriproduktion

Artikel

För att klara omställningen i transportsektorn krävs det gröna batterier. Här kan Europa gå i täten med Sverige i framkant. Batteriproduktion är också en av delarna i det svensk-franska samarbetet för innovation …

Effektivisering

Programmet som hjälper fastighetsägarna att effektivisera

Fastigheter

Boende- och byggsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. Och det finns stora möjligheter att effektivisera. För att främja och snabba på den här utvecklingen stödjer forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 …