Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Därför samlas världens energiaktörer i Malmö

Hur ska vi få fram flera innovativa lösningar för att skynda på energiomställningen?
Under Nordic Clean Energy Week 21–25 maj samlas energiministrar och branschaktörer från hela världen i Malmö och Köpenhamn för att diskutera och sprida framtidens energilösningar. Och alla är välkomna.

Uppdaterad: 2018-05-11 Publicerad: 2018-05-11

Text: Johan Wickström Bild: Energimyndigheten, Shutterstock

Smarta elnät, batteriforskning och hållbara städer. Det är tre av huvudområdena när Nordic Clean Energy Week (NCEW) går av stapeln i Malmö och Köpenhamn den 21-25 maj.

I centrum står två tunga energiministermöten: Mission Innovation (MI-3) i Malmö den 23 maj och Clean Energy Ministerial (CEM-9) den 24 maj.

Men parallellt med dessa möten kommer det bli ett hundratal olika event och konferenser, arrangerade av myndigheter, privata företag och organisationer. Samtliga med fokus på Energy Integration and Transition, som är temat för veckan.

Lars Braedstrup-Holm, Region Skåne.

– Det finns en röd tråd för alla evenemang som är kopplade till temat. Alla stora spelare kommer att vara på plats från nordiskt håll. Det här blir en möjlighet att visa upp nordiska och svenska lösningar för en större internationell publik, säger Lars Braedstrup, projektledare för NCEW och eventstrateg på Region Skåne, som anordnar veckan med stöd av miljö- och energidepartementet och Energimyndigheten.

CEM och MI är parallella samarbeten som leds av energiministrarna i G-20-länderna och de nordiska länderna. CEM lanserades efter klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 och har fokus på att snabba på takten i energieffektivisering och att öka mängden förnybar energi. Medan Mission Innovation, som initierades efter Parismötet 2015, syftar till att öka utvecklingen och spridningen av ny teknologi.

Tillsammans med energiministrarna kommer även delegationer från de olika länderna samt många privata aktörer från hela världen. Eftersom Sverige ligger i framkant när det gäller att utveckla nya energitekniker uppstod idén att arrangera en hel vecka med spännande och innehållsrika events där Sverige kan visa en del av sina satsningar inom området. Tanken är också att skapa möjligheter för samtal och erfarenhetsutbyte.

– Målet är att det ska bli en mötesplats där branschen kan träffas och utbyta erfarenheter. Vår ambition är att det ska vara en öppen mötesplats där man inte ska behöva anmäla sig. Almedalsveckan har varit en förebild. Även allmänheten är välkommen, säger Lars Braedstrup-Holm.

Och gemene man lär märka av eventen. Runt Malmö Live kommer det vara en del aktiviteter även utanför själva lokalerna. Bland annat ett loungetält med DJ samt en utställning om de globala målen.

– Vi har velat skapa mötesplatser på många håll runt om eventen. Det är oerhört viktigt att folk kan träffas och prata. Vi kommer också arrangera studiebesök i Malmös klimatsmarta stadsdelar, Hyllie och Hamnen.

Den som kör över bron till Köpenhamn kan också ta del av ett stort utbud på den danska sidan.

Energimyndigheten är med och anordnar veckan och står som arrangör för två av de fem så kallade arenorna med heldagsarrangemang kring ett tema. Energimyndighetens arenor är Smart Industry och Sustainable Heating and Cooling – två områden där Sverige kommit väldigt långt.

I dessa arenor har ledande svenska aktörer bjudits in för att berätta om sina erfarenheter, till exempel om stålindustrins arbete att ställa om till koldioxidfri produktion.

Josephine Bahr Ljungdell, Energimyndigheten.

– Med arenorna vill Energimyndigheten lyfta de viktigaste områdena för svensk del och visa de resultat vi uppnått för en internationell publik. Och alla områden är givetvis kopplade till de utmaningar som vi har framför oss inför övergången till ett förnybart energisystem, säger Josephine Bahr Ljungdell, internationell direktör på Energimyndigheten.

– Målet med våra arenor är att samla in rekommendationer som ska utmynna i ett medskick till ministrarna i deras fortsatta arbete.

Energimyndigheten anordnar också ett par sidevents om olika ämnen. Ett exempel är en konferens om vad som krävs för att utveckla hållbara produktionskedjor inom batteritillverkning, med fokus på återvinning och cirkulära produktionsmetoder. Detta arrangemang sker inom ramen för EU:s nystartade projekt Battery Alliance.

Fakta

Nordic Clean Energy Week

Nordic Clean Energy Week äger rum i Malmö och Köpenhamn 21-25 maj. Under veckan anordnas två internationella energiministermöten: Clean Energy Ministerial (CE9) och Mission Innovation (MI-3). Utöver detta blir det cirka 150 events och konferenser med fokus på energiomställning, till exempel smarta elnät, batteriutveckling och elfordon.

Hela programmet finns här.

Ett annat uppmärksammat svenskt initiativ är Belysningsutmaningen, som syftar till att få företag och organisationer att gå över till energieffektiv belysning. Kampanjen startade som ett led inom CEM och är nu global (Global Lightning Challenge) med ett mål om att byta 10 miljarder lampor.

Under Nordic Clean Energy Week kommer ett av eventen fokusera på just Belysningsutmaningen, där några av företagen som antagit utmaningen berättar om sina erfarenheter.

En annan fråga som Sverige driver är jämställdhet, som är en stor utmaning i energisektorn.
– Det är en viktig fråga som Sverige driver i ett nytt samarbete som vi startat med Kanada, säger Josephine Bahr Ljungdell.

Hon är väldigt förväntansfull efter många månaders hårt arbete och uppskattar det stora engagemang som lagts ned från alla inblandade aktörer.
– Jag hoppas att de som kommer hit kan få med sig en massa inspirerande idéer som de kan jobba vidare med på hemmaplan. Sedan är det givetvis ett värde för Sverige att vi lyfter fram svårt kunnande på det här sättet. På sikt kan våra lösningar skapa både nya svenska jobb och en hållbar tillväxt.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …