Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Därför ökar solelen i Heby

Heby är en av de mest solcellstäta kommunerna i Sverige räknat per capita. Vad är hemligheten bakom den snabba utvecklingen i den lilla Upplandskommunen?

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2016-06-30

Text: David Grossman Bild: Jennifer Glans

Den lilla kommunen med 13 500 invånare har verkligen satt sig på solcellskartan och är en av de mest solcellstäta i Sverige, i alla fall om man räknar installerad watt per capita. Förutom föreningens sex anläggningar som tillsammans skickar ut runt 560 000 kWh per år i elnätet har det tillkommit många privata anläggningar med cirka 300 watts effekt.

Panelerna monteras upp och kopplas in, sedan kan man lugnt luta sig tillbaka.

– Ett resultat av smittoeffekten, säger Kenneth Mårtensson, vd på kommunägda Sala-Heby Energi, SHE. En husägare sätter upp en panel och grannen följer efter. Vi köper in överskottet om det blir något över. De flesta har insett att bästa vinsten är att använda allt själv.

Drivkraft är också att Heby kommun har satt målet att vara nettoproducent av förnybar energi till 2030 och att all energi för uppvärmning är från förnybara och lokala energikällor. Men något exakt mål för hur stor del som ska komma från solen har man inte.

– Det tycks gå bra ändå, konstaterar Camilla Winqvist, miljöstrateg på Heby kommun. Och det är bättre att folk sprider information om solel mun-till-mun än att vi gör det.

Under ett år var familjen Lundin abassadörer så besökare kunde komma och se hur deras solcells- och vindkraftanläggning fungerade. – Vi har fått blodad tand och ska bygga ut med mer solceller, säger Maria Lundin, här med döttrarna Ebba och Tuva.

Hur kommer det sig då att Heby mitt i Uppland blivit så frälsta på solenergi? Enligt Kenneth Mårtensson är en förklaring de informationsmöten som hölls 2009, där energibolaget ville känna av intresset för att bilda en ekonomisk förening med syfte att producera solel.

Fakta

Solel i Sala & Heby ekonomisk förening

Föreningen bildades 2009 äger och driver sex solcellsanläggningar. Ägarna är för närvarande 231 medlemmar. All el säljs till marknaden, i detta fall lokala elbolaget Sala-Heby Energi. Produktionen under 2015 var ca 560 000 kWh.

Man har finansierat verksamheten med insatser från medlemmar, cirka tre miljoner kronor, lån och nationella bidrag och med energiförsäljning. Under 2015 sålde föreningen el för ca 250 000 kronor.

– Vi trodde på sin höjd att det skulle komma en handfull entusiaster. Det kom femtio personer till varje möte. Då förstod vi att det skulle växa och bli stort.

Jan Alriksson och Tommy Hofberg var med på det mötet.

– Jag gick dit för att jag är intresserad av miljöfrågor och för att jag vill vara i framkant när det handlar om ny teknik. Det kändes spännande, säger Jan Alriksson, nu suppleant i föreningens styrelse.

Han är idag pensionerad lantbrukare och har själv byggt en solcellsanläggning på gården och tillskottet gör honom självförsörjande på el från maj till september. Tommy Hofberg, som även han sitter i styrelsen, säger att han inte insåg hur enkelt det är att installera solenergi.

– Panelerna monteras upp och kopplas in, sedan kan man lugnt luta sig tillbaka. Det krävs ett minimum av underhåll och på våra anläggningar är det 25 års garanti. Jan och Tommy har två andelar var i föreningen inköpta för 5 000 kronor styck. Totalt är det 231 medlemmar i den ekonomiska föreningen varav en del även är boende utanför Sala och Heby.

– Jag brukar säga att det är bättre avkastning att lägga pengar i föreningen än på banken, säger Tommy Hofberg.

Drivkraften är förstås inte bara miljövinsten. Egen solel är oftast inte belagd med vare sig elskatt eller moms. Där ligger den stora vinsten mot att köpa el utifrån. Kalkylen är att investeringen börjar ticka plus efter cirka tre år. Finns det överskott, mest under sommarhalvåret, köper SHE in till ett bra pris –  i skrivandes stund 50 öre per kWh om man väljer fast pris, eller 30 öre plus spotpris om säljaren väljer det avtalet.

– Vi har inget intresse av att göra vinst på solel. Vårt och kommunens syfte är att gynna förnybar egen produktion, säger Kenneth Mårtensson.

Kommuner med högst installerad solcellseffekt som är godkänd för elcertifikat

 • W/invånare
 • 21,37
 • Berg
 • 27,45
 • Strängnäs
 • 27,84
 • Herrljunga
 • 32,06
 • Simrishamn
 • 32,07
 • Katrineholm
 • 34,92
 • Ödeshög
 • 38,10
 • Heby
 • 48,43
 • Arvika
 • 49,04
 • Boxholm
 • 52,9
 • Vadstena

Sala-Heby Energi driver även ett dotterbolag, Hesab, som säljer solcellspaket. Även här är policyn att priserna ska vara attraktiva. Kostnaden ligger på cirka 16 000–18 000 kronor per installerad kW. Priserna har tryckts ner rejält de senaste åren. När föreningen byggde sin första anläggning i Sala 2009 fick man betala fyra gånger mer än dagens pris.

– Våra köpare är ofta lite äldre privatpersoner som har pengar att investera och ser vinster i att på lång sikt producera egen el. Rätt många är lantbrukare, säger Marie Rydqvist, vd för Hesab.

I Solel i Sala & Heby ekonomisk förening har man uppnått målet som sattes på mötet för sju år sedan – att bygga en anläggning per år. För stunden finns inga planer på att sätta upp fler paneler. Nu ska medlemmarna bestämma om överskott ska delas ut och om hur man ska gå vidare med andra hållbara projekt.

– Själv skulle jag gärna se att vi kunde ordna en bilpool med elbilar. Vi har redan beslut om att köpa in elcyklar som kan hyras ut vid en camping i Sala, säger Tommy Hofberg. Någon skepsis om solelens förträfflighet finns inte hos dessa entusiaster.

– Jag minns att många inte trodde på varken berg- eller jordvärme när den tekniken dök upp. Nu ser vi bara början på en era med solceller, särskilt om man kan hitta bra och billiga metoder för att lagra kraften, säger Tommy Hofberg.

Ännu en hagelskur har passerat och det syns små solstrimmor när vi kommer till Östervåla några mil norr om Heby stad. Maria Lundin och hennes döttrar Ebba, 15 år och Tuva, 12 år har precis kommit hem från jobb och skola. Besök av journalister eller nyfikna är de vana vid. Kaffe och kakor står snabbt framdukade. Intresset beror på det vi ser utanför köksfönstret.

En solcellsanläggning och en vindsnurra där den sistnämnda för tillfället står helt still. Familjen Lundin är en sorts ambassadörer för att få fler intresserade av egenproducerad el, ett projekt som drogs igång av Heby kommun med stöd av Energimyndigheten och regionförbundet. En projektledare som bor i Östervåla fick nys om att familjen Lundin var intresserade och utan kostnad fick de anläggningarna på tomten. Motprestationen från familjen var att under två års tid ha öppet hus om intresserade ville lära sig mer om hur det fungerar. Maria Lundin har ingen aning om hur många besökare det varit – ofta har visningarna skötts av projektledaren när familjen varit på jobb och skola.

Själva projektet som i kommunen går under namnet Alfagrannar i Heby kommun är efter två år avslutat och anläggningarna tillhör familjen. Några medel för att köpa in placera ut fler anläggningar finns inte hos kommunen. Nu hoppas Camilla Winqvist att folk som köper anläggningar ändå öppnar upp för besök av grannar och nyfikna.

– Vi letar även efter företag som vill vara alfagrannar. Det finns många tak på lagerhus, kontor eller lador som lämpar sig för solceller. I kommunen finns även många gårdar med djur där solel är perfekt till att försörja elstängsel.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.