Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Därför ökar priserna på fossila bränslen igen

Priserna på fossila bränslen har ökat successivt under slutet av 2017. Vad beror det på? Energimyndighetens analytiker Rebecka Bergholtz lyfter de viktigaste trenderna i myndighetens årsrapport om de globala energimarknaderna.

Uppdaterad: 2018-02-09 Publicerad: 2018-02-09

Text: Johan Wickström Bild: Energimyndigheten, Shutterstock

Hur har oljepriset utvecklats under året som gick?
– Det har blivit en återbalansering från den kraftiga prisnedgången det senaste året, med ett snittpris på drygt 63 dollar per fat under november-december. En viktig faktor har varit att Ryssland och Opec har kunnat hålla fast i sitt avtal om att minska produktionen och därmed har priserna ökat.

Rebecka Bergholtz, Energimyndigheten.

Efterfrågan på naturgas ökar under 2017, varför?
– Efterfrågan har varit hög både i Europa och Asien. I Europa beror det bland annat på låga vattenlager i Spanien och lägre kärnkraftsproduktion i Frankrike. I Asien är det framför allt Kinas vilja att begränsa kolanvändningen för att få bättre luftkvalitet som lett till ökad efterfrågan på naturgas.

Kolmarknaden är på uppgång, hur kommer det sig?
– Ja, kolpriset har gått uppåt under slutet av året. I Europa beror det bland annat på striktare utsläppskrav, vilket medfört att vissa kolkraftverk fått stänga. Därtill har Kina indikerat att man vill minskat sin kolkraftsproduktion, samtidigt som Australien – som är en stor kolproducent – drabbades av oväder och strejker.

Oljepriser 2017

Visa: border_allVisa: show_chart

(Brent, USD per fat)

Månad Pris
Jan 54,6
Feb 54,9
Mar 51,6
Apr 52,3
Maj 50,3
Jun 46,4
Juli 48,5
Aug 51,7
Sep 56,1
Okt 57,5
Nov 62,7
Dec 64,3

 

Har Donald Trumps tillträde som president haft någon inverkan på kolpriserna?
– Det återstår att se hur mycket det påverkar. Men man kan konstatera att kol i kraftproduktion minskat väldigt mycket i USA de senaste åren – om det beror på en marknadsanpassning eller striktare regler är svårt att säga. Trumps politik kanske kan ge kolet en kortsiktig positiv effekt, men troligtvis är kolkraften på väg ut ändå.

Fakta

Fyra globala energifrågor att ha ögonen på under 2018 enligt Rebecka Bergholtz

– Utvecklingen av kärnkraften i Sydkorea och Japan som är stora importörer av LNG – hur kommer den globala gasmarknaden att påverkas av det?

– Den amerikanska skifferproduktionen av olja och gas –kommer den att fortsätta att öka?

– Framtiden för den franska kärnkraftsproduktionen – hur ska den utvecklas?

– Produktionsminskningsavtalet inom OPEC – kommer det att hålla hela 2018 och kommer det utvecklas något mer långsiktigt samarbete ur det?

Vad har hänt på den europeiska utsläppsmarknaden (EU ETS)?
– Priserna på utsläppsrätter har gått upp senaste halvåret och låg på runt 8 euro per ton i slutet av året. En anledning är att EU-länderna kunde enas om en fortsättning för utsläppsmarknaden efter 2021. Sedan har man kommit överens om att de utsläppsrätter som hamnar i marknadsstabilitetsreserven ska öka och på sikt helt plockas bort från marknaden.

Hur påverkas marknaden för förnybar energi av prisutvecklingen på fossila bränslen?
– Att priserna ökar för fossila bränslen är positivt för de förnybara energislag. Det ger mer utrymme åt förnybart att växa. Kostnaderna för förnybart har för övrigt sjunkit snabbare än många trodde tack vare skalfördelar, teknikutveckling och i vissa fall subventioner.

Rekommenderat

Energiförsörjning

Är vi redo för nästa storm?

Energiförsörjning
Alfrida har dragit fram över norra Europa och orsakat stor skada längs sin väg. Många blev strömlösa och som mest rapporterades uppemot 150 000 svenska elabonnenter ha varit utan elektricitet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Klimat

”Tänk två gånger innan du konsumerar”

Hållbarhetstalang
Tidningen Aktuell Hållbarhet utser varje år 33 hållbarhetstalanger under 33 år att hålla ögonen på. En av de som finns med på årets lista är Energimyndighetens Aleh Kliatsko. För Energivärlden berättar han ...
Klimat

Så kan svensk teknik minska de globala utsläppen

Energimyndigheten 20 år
Det räcker inte med innovativa idéer för att lösa klimatutmaningen. Sedan 2006 har Energimyndigheten stöttat startupbolag med kapital och nätverk för att de ska nå ut på den internationella marknaden – och ...
Klimat

Så hjälper Sverige till att kapa utsläpp i hela världen

Energimyndigheten 20 år
Runt om i världen står energieffektiva anläggningar eller produkter som kommit till stånd med hjälp av svenska pengar. Hittills har de minskat koldioxidutsläppen med 18 miljoner ton sedan Kyotoprotokollet trädde ikraft.
Klimat

Det här krävs för att klara klimatet

IPCC
Dagens åtgärder är långt ifrån inte tillräckliga för att klara klimatmålen. Energimyndighetens Sandra Lindström förklarar det viktigaste i den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.
Klimat

”Vi hade en tydlig uppgift – att ställa om energisystemet”

Energimyndigheten 20 år
Nya tuffa klimatmål och en infekterad kärnkraftsdebatt. Som förste generaldirektör för Energimyndigheten hade Thomas Korsfeldt en stor utmaning – att bygga upp myndigheten till det centrala navet i energiomställningen. Idag kan han ...
Klimat

På jakt efter innovativa företag inom miljöteknik

Innovation
Svenska företag inom miljöteknik håller sig väl framme i ett europeiskt perspektiv med stark innovationskraft, säger Kenneth Johansson, vd för InnoEnergy Scandinavia. Nu söker InnoEnergy nya företag för sin investeringsrunda i höst.

Senaste