Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Därför ökar priserna på fossila bränslen igen

Priserna på fossila bränslen har ökat successivt under slutet av 2017. Vad beror det på? Energimyndighetens analytiker Rebecka Bergholtz lyfter de viktigaste trenderna i myndighetens årsrapport om de globala energimarknaderna.

Uppdaterad: 2018-02-09 Publicerad: 2018-02-09

Text: Johan Wickström Bild: Energimyndigheten, Shutterstock

Hur har oljepriset utvecklats under året som gick?
– Det har blivit en återbalansering från den kraftiga prisnedgången det senaste året, med ett snittpris på drygt 63 dollar per fat under november-december. En viktig faktor har varit att Ryssland och Opec har kunnat hålla fast i sitt avtal om att minska produktionen och därmed har priserna ökat.

Rebecka Bergholtz, Energimyndigheten.

Efterfrågan på naturgas ökar under 2017, varför?
– Efterfrågan har varit hög både i Europa och Asien. I Europa beror det bland annat på låga vattenlager i Spanien och lägre kärnkraftsproduktion i Frankrike. I Asien är det framför allt Kinas vilja att begränsa kolanvändningen för att få bättre luftkvalitet som lett till ökad efterfrågan på naturgas.

Kolmarknaden är på uppgång, hur kommer det sig?
– Ja, kolpriset har gått uppåt under slutet av året. I Europa beror det bland annat på striktare utsläppskrav, vilket medfört att vissa kolkraftverk fått stänga. Därtill har Kina indikerat att man vill minskat sin kolkraftsproduktion, samtidigt som Australien – som är en stor kolproducent – drabbades av oväder och strejker.

Oljepriser 2017

Visa: border_allVisa: show_chart

(Brent, USD per fat)

Månad Pris
Jan 54,6
Feb 54,9
Mar 51,6
Apr 52,3
Maj 50,3
Jun 46,4
Juli 48,5
Aug 51,7
Sep 56,1
Okt 57,5
Nov 62,7
Dec 64,3

 

Har Donald Trumps tillträde som president haft någon inverkan på kolpriserna?
– Det återstår att se hur mycket det påverkar. Men man kan konstatera att kol i kraftproduktion minskat väldigt mycket i USA de senaste åren – om det beror på en marknadsanpassning eller striktare regler är svårt att säga. Trumps politik kanske kan ge kolet en kortsiktig positiv effekt, men troligtvis är kolkraften på väg ut ändå.

Fakta

Fyra globala energifrågor att ha ögonen på under 2018 enligt Rebecka Bergholtz

– Utvecklingen av kärnkraften i Sydkorea och Japan som är stora importörer av LNG – hur kommer den globala gasmarknaden att påverkas av det?

– Den amerikanska skifferproduktionen av olja och gas –kommer den att fortsätta att öka?

– Framtiden för den franska kärnkraftsproduktionen – hur ska den utvecklas?

– Produktionsminskningsavtalet inom OPEC – kommer det att hålla hela 2018 och kommer det utvecklas något mer långsiktigt samarbete ur det?

Vad har hänt på den europeiska utsläppsmarknaden (EU ETS)?
– Priserna på utsläppsrätter har gått upp senaste halvåret och låg på runt 8 euro per ton i slutet av året. En anledning är att EU-länderna kunde enas om en fortsättning för utsläppsmarknaden efter 2021. Sedan har man kommit överens om att de utsläppsrätter som hamnar i marknadsstabilitetsreserven ska öka och på sikt helt plockas bort från marknaden.

Hur påverkas marknaden för förnybar energi av prisutvecklingen på fossila bränslen?
– Att priserna ökar för fossila bränslen är positivt för de förnybara energislag. Det ger mer utrymme åt förnybart att växa. Kostnaderna för förnybart har för övrigt sjunkit snabbare än många trodde tack vare skalfördelar, teknikutveckling och i vissa fall subventioner.

Rekommenderat

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande
Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Senaste

Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart

Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att …