Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Cykelfabriken växlar upp energiarbetet

Energislöseri och ineffektiv uppvärmning. Genom energikartläggningen kunde det småländska cykelföretaget Skeppshult hitta en rad energitjuvar och optimera produktionen.

Uppdaterad: 2017-12-22 Publicerad: 2017-05-09

Text: Emil Eriksson Bild: Skeppshultcykeln

Det klassiska märket Skeppshult är idag det enda företag som tillverkar cyklar i Sverige. Varje vecka produceras cirka 300 cyklar och för att behålla tillverkningen i Småland krävs att kostnaden per tillverkad cykel hålls nere, utan att tumma på kvaliteten.

Ett sätt att kapa kostnaderna är att minska energikostnaderna. Genom en av sina leverantörer genomförde företaget en energikartläggning med stöd av Energimyndigheten.

– Det är en tydlig rapport, där det i klartext står vad kostnaderna per år är under varje område, säger Fredrik Andersson, projektledare för energieffektiviseringsarbetet på Skeppshultscykeln.

Utöver att kartläggningen identifierar energianvändningen på olika energislag och områden så upptäcktes också rent slöseri. Vid härdugnen där lacken på cyklarna bränns fast visade det sig att timern var felaktigt inställd. Den startade redan vid midnatt och hade även gått dygnet runt på helgerna under fem månader.

Fakta

Företag kan få 50 000 kr i stöd för energikartläggning

Små och medelstora företag att ansöka om stöd på upp till 50 000 kronor för en energikartläggning via Energimyndigheten.

–Cirka 7 av 10 företag som genomfört en energikartläggning har fortsatt med energieffektiviseringsarbetet efter kartläggningen, säger Lara Kruse, handläggare på Energimyndigheten.

Stödet för energikartläggning är en del av det Nationella Regionalfondsprogrammet som medfinansieras av EU med syfte att bidra till en minskad energianvändning och en ökad tillväxt.

– Stödet har funnits i sin nuvarande form sedan 2015 och cirka 350 företag har fått sina ansökningar beviljade fram till slutet av april 2017. Och vi hoppas att  fler tar chansen att ansöka, säger Lara Kruse.

– Den felinställda timern hade kostat oss 80 000 kronor under de fem månaderna. De pengarna hade vi kunnat göra annat för och belastat miljön betydligt mindre, säger Fredrik Andersson.

I ventilationssystemet stod ett ventilationsspjäll felaktigt öppet och tog in kalluft, vilket sedan ett aggregat värmde upp. Detta bidrog till en extra kostnad på cirka 100 000 kronor under 2016.

Genom energikartläggningen kunde en rad förbättringsområden identifieras, till exempel företagets uppvärmning som sker via en gaspanna som har en låg verkningsgrad på cirka 70 procent. För att täcka värmebehovet på 495 MWh per år har det istället krävts 707 MWh per år, en merkostnad på cirka 177 000 konor och år.

Företaget har nu beställt en ny gaspanna eftersom kartläggningen visade att fortsatt användning av gas var det bästa alternativet, då det också behövs för övrig produktion. Nu tittar dock företaget på om det finns möjligheter att köpa in mer förnybar gas för att minska andelen fossila bränslen.

Man upptäckte även att uppvärmningen av kontorslokalerna kunde  effektiviseras genom att installera en elpanna. Med elpannan hoppas man kunna få ett bättre inomhusklimat i kontorsdelen genom att också leda en kylslinga till den. I och med det nya systemet skulle de anställda också kunna ställa temperaturen per kontor.

En av åtgärderna som identifierades i energikartläggningen var även att installera ett överordnat styrsystem. Systemet ska hålla koll på energianvändningen och kunna varna om energianvändningen avviker från det normala.

– Det är viktigt att få ordning på det nya systemet innan vi gör övriga energieffektiviserande åtgärder, förklarar Fredrik Andersson.

Skeppshult planerar också att byta ut belysningen: gamla armaturer från 80- och 90-tal ska bytas ut mot nya armaturer med LED. Dessutom ska närvarostyrning installeras. Tack vare det kommer belysningen också ge en bättre arbetsmiljö och man beräknas spara cirka 69 MWh om året.

Rekommenderat

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering
Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du ...
Effektivisering

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

återvinning
Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …