Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Corpower klarade stormvågorna – nu väntar marknaden

Efter 18 månaders tuffa tester i rigg och i skotska havsvatten tar Corpower Ocean nästa steg. Nu får företaget 85 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att bygga vågkraftverk i full skala.

Uppdaterad: 2018-06-28 Publicerad: 2018-06-28

Text: Johan Wickström Bild: Corpower Ocean

Vågkraft har potential att ge runt 10 procent av världens samlade elanvändning, eller runt 2 000 TWh, enligt vissa uppskattningar. Dessutom kan vågkraften komplettera vind- och solkraft och bidra till en jämnare elproduktion och bättre stabilitet i näten.

Men trots många års pilotförsök är det en bit kvar till genombrottet för denna nya energikälla. De stora utmaningarna för de bolag som gett sig in i branschen är hur bojarna ska klara stormar och hur man ska minska materialmängden i förhållande till elproduktionen – och därmed kunna få ner elpriset till en konkurrenskraftig nivå.

Svenska Corpower Ocean, som tagit sin utgångspunkt i hur hjärtat fungerar, ser ut att bemästra båda dessa utmaningar. Under det senaste året har företagets demonstrationsboj – i halvskala (4 x 9 meter) – provkörts i en maskinhall på KTH i Stockholm med simulerade vågor. Därefter, under januari–juni 2018, har verket testats i hårda miljöer vid Orkneyöarna utanför Skottlands nordkust.

Patrik Möller, VD för Corpower Ocean.

– Testerna har gått mycket bra. En viktig del i vår teknik är att vi kan få bojarna att svänga i resonans med vågorna, oavsett våghöjd och frekvens. Detta utnyttjar vi för att öka effekten i normala sjötillstånd, medan vi stänger av förstärkningen och gör bojen transparent för inkommande energi i stormvågor. Detta ger stabil drift oavsett väder, säger Patrik Möller, vd på Corpower Ocean.

– Dessutom är våra produkter mer kompakta än tidigare verk. Våra bojar kan ge fem gånger mer energi per ton material jämfört med tidigare känd teknik.

Efter de lyckade testerna det senaste året får bolaget nu drygt 85 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att ta steget ut till kommersialisering. Ytterligare 150 miljoner konor förväntas från kommersiella investerare.

– Genom Energimyndighetens stöd ska vi nu bygga vårt första kommersiella kraftverk i full skala, 300 kW, som ska stå klar 2021. Nästa steg är en demonstrationspark med tre fullskaliga verk som ska kopplas samman, säger Patrik Möller.

Corpower Oceans demonstrationsboj är 9 meter lång och 4 meter bred. Den fullskaliga bojen kommer vara dubbelt så stor.

Corpower Oceans vågkraftverk består av en boj (60 ton, 8 x 18 meter) som flyter på ytan men som är fast förankrad i havsbotten. Vågrörelserna ger en linjär rörelse i en drivlina i bojen som omvandlas till rotation och sedan el med hjälp av generator.

Tekniken baseras på läkaren Stig Lundbäcks arbete kring hjärtats pump- och styrfunktioner. Liksom hjärtat använder hydrauliskt lagrad energi under fyllnadsfasen så använder Corpower en liknande teknik för att förspänna bojen mot ankaret på havsbotten.

Att Energimyndigheten stödjer Corpower ligger i linje med den havsenergistrategi som myndigheten tog fram våren 2017: att utveckla kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem som har potential till kommersialisering innan 2030.

En viktig del i vår teknik är att vi kan få bojarna att svänga i resonans med vågorna, oavsett våghöjd och frekvens.

– Potentialen för havsenergi finns inte vid de svenska kusterna. Men vår satsning inom detta område syftar till att lösa de globala klimatmålen och samtidigt på sikt gynna svensk export och skapa nya jobb i landet, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet för Hållbar el.

En viktig del för Energimyndighetens stöd är att Corpower följer en strukturerad verifieringsmetodik i fem steg, som är utvecklad av IEA:s program OES (Ocean Energy Systems). Tidigare har Energimyndigheten gett 25 miljoner i stöd för de första tre faserna. I kommersialiseringsfasen återstår steg 4 och 5: fullskaleprototyp och en demonstrationspark.

– De övriga faserna har gått bra så vi tror att denna innovativa teknik har stor potential. Det kan nog ta ett tiotal år till innan marknaden för vågkraft tar fart, men då vill vi att svenska företag som Corpower ska vara redo, säger Susanne Karlsson.

Patrik Möller drar en parallell till Danmarks satsning på vindkraft som gjort landet till en ledande nation inom det området.
– Vi skulle kunna göra samma resa med vågkraften genom ett bra samarbete mellan privata företag och offentliga myndigheter. Det är en oerhörd marknad som öppnar sig och än så länge är det öppet vilken vågkraftsteknik som kommer att dominera i framtiden, säger Patrik Möller-

Projektet pågår till och med december 2023. En rad olika platser har utvärderas för installationen av fullskaleanläggningarna, där valet nu står mellan Billia Croo i Skottland och Agucadoura i Portugal.

Rekommenderat

Förnybart

Gården där man mjölkar ut det mesta från solen

Solel
Solceller och nätkopplade batterier ger gården Vallsänge utanför Söderhamn ett mer hållbart och kostnadseffektivt energisystem. Forskningsprojektet ska förhoppningsvis leda till att fler lantbruk installerar anläggningar.
Förnybart

Hur mycket mer solenergi gav den soliga sommaren?

Solel
Årets soliga sommar har gjort att landets solpaneler gått varma och producerat mellan 13 och 18 procent mer el än 2017. Men hög värme är faktiskt inte bra för panelerna och soltimmar ...
Förnybart

Solceller blir standard på Riksbyggens nya fastigheter

Solceller
Alla nyproducerade bostadsfastigheter, såväl hyres- som bostadsrätter, ska ha solcellsanläggningar som standard. Den policyn har Riksbyggen antagit. Men bolaget har inte satt något mål och ramar för hur stor satsningen blir.
Förnybart

Solcellerna som också är takpannor

Solel
Det var dags att lägga om taket. Samtidigt ville fastighetsägaren Sven-Erik Carlsson komma igång med att producera sin egen solel. Den typ av takpannor han köpte löste båda delarna åt honom.
Förnybart

"Solceller kan nästan alla ha"

Solel
Ann-Christin Nilsson Cedermo är energi- och klimatrådgivare för Vadstena och Ödeshögs kommuner, och berättar hur arbetet som detta fungerar i dagsläget.
Förnybart

Så kan integrerade solceller få fart på marknaden

Bygg
Kalkylen för solceller har blivit allt bättre. Men det gäller om de monterats i rader ovanpå tak eller i solcellsparker. Men för att solceller verkligen ska bli en del av våra byggnader ...
Förnybart

Algskalen som ökar solcellernas effekt

Alger
Under miljontals år har algerna utvecklats för att absorbera ljus långt ner under havsytan. Nu utnyttjar Swedish Algae Factory evolutionens kraft för att producera mer effektiva solceller.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.