Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Corpower klarade stormvågorna – nu väntar marknaden

Efter 18 månaders tuffa tester i rigg och i skotska havsvatten tar Corpower Ocean nästa steg. Nu får företaget 85 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att bygga vågkraftverk i full skala.

Uppdaterad: 2018-06-28 Publicerad: 2018-06-28

Text: Johan Wickström Bild: Corpower Ocean

Vågkraft har potential att ge runt 10 procent av världens samlade elanvändning, eller runt 2 000 TWh, enligt vissa uppskattningar. Dessutom kan vågkraften komplettera vind- och solkraft och bidra till en jämnare elproduktion och bättre stabilitet i näten.

Men trots många års pilotförsök är det en bit kvar till genombrottet för denna nya energikälla. De stora utmaningarna för de bolag som gett sig in i branschen är hur bojarna ska klara stormar och hur man ska minska materialmängden i förhållande till elproduktionen – och därmed kunna få ner elpriset till en konkurrenskraftig nivå.

Svenska Corpower Ocean, som tagit sin utgångspunkt i hur hjärtat fungerar, ser ut att bemästra båda dessa utmaningar. Under det senaste året har företagets demonstrationsboj – i halvskala (4 x 9 meter) – provkörts i en maskinhall på KTH i Stockholm med simulerade vågor. Därefter, under januari–juni 2018, har verket testats i hårda miljöer vid Orkneyöarna utanför Skottlands nordkust.

Patrik Möller, VD för Corpower Ocean.

– Testerna har gått mycket bra. En viktig del i vår teknik är att vi kan få bojarna att svänga i resonans med vågorna, oavsett våghöjd och frekvens. Detta utnyttjar vi för att öka effekten i normala sjötillstånd, medan vi stänger av förstärkningen och gör bojen transparent för inkommande energi i stormvågor. Detta ger stabil drift oavsett väder, säger Patrik Möller, vd på Corpower Ocean.

– Dessutom är våra produkter mer kompakta än tidigare verk. Våra bojar kan ge fem gånger mer energi per ton material jämfört med tidigare känd teknik.

Efter de lyckade testerna det senaste året får bolaget nu drygt 85 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att ta steget ut till kommersialisering. Ytterligare 150 miljoner konor förväntas från kommersiella investerare.

– Genom Energimyndighetens stöd ska vi nu bygga vårt första kommersiella kraftverk i full skala, 300 kW, som ska stå klar 2021. Nästa steg är en demonstrationspark med tre fullskaliga verk som ska kopplas samman, säger Patrik Möller.

Corpower Oceans demonstrationsboj är 9 meter lång och 4 meter bred. Den fullskaliga bojen kommer vara dubbelt så stor.

Corpower Oceans vågkraftverk består av en boj (60 ton, 8 x 18 meter) som flyter på ytan men som är fast förankrad i havsbotten. Vågrörelserna ger en linjär rörelse i en drivlina i bojen som omvandlas till rotation och sedan el med hjälp av generator.

Tekniken baseras på läkaren Stig Lundbäcks arbete kring hjärtats pump- och styrfunktioner. Liksom hjärtat använder hydrauliskt lagrad energi under fyllnadsfasen så använder Corpower en liknande teknik för att förspänna bojen mot ankaret på havsbotten.

Att Energimyndigheten stödjer Corpower ligger i linje med den havsenergistrategi som myndigheten tog fram våren 2017: att utveckla kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem som har potential till kommersialisering innan 2030.

En viktig del i vår teknik är att vi kan få bojarna att svänga i resonans med vågorna, oavsett våghöjd och frekvens.

– Potentialen för havsenergi finns inte vid de svenska kusterna. Men vår satsning inom detta område syftar till att lösa de globala klimatmålen och samtidigt på sikt gynna svensk export och skapa nya jobb i landet, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet för Hållbar el.

En viktig del för Energimyndighetens stöd är att Corpower följer en strukturerad verifieringsmetodik i fem steg, som är utvecklad av IEA:s program OES (Ocean Energy Systems). Tidigare har Energimyndigheten gett 25 miljoner i stöd för de första tre faserna. I kommersialiseringsfasen återstår steg 4 och 5: fullskaleprototyp och en demonstrationspark.

– De övriga faserna har gått bra så vi tror att denna innovativa teknik har stor potential. Det kan nog ta ett tiotal år till innan marknaden för vågkraft tar fart, men då vill vi att svenska företag som Corpower ska vara redo, säger Susanne Karlsson.

Patrik Möller drar en parallell till Danmarks satsning på vindkraft som gjort landet till en ledande nation inom det området.
– Vi skulle kunna göra samma resa med vågkraften genom ett bra samarbete mellan privata företag och offentliga myndigheter. Det är en oerhörd marknad som öppnar sig och än så länge är det öppet vilken vågkraftsteknik som kommer att dominera i framtiden, säger Patrik Möller-

Projektet pågår till och med december 2023. En rad olika platser har utvärderas för installationen av fullskaleanläggningarna, där valet nu står mellan Billia Croo i Skottland och Agucadoura i Portugal.

Rekommenderat

Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Förnybart

Företaget som gör biogas av massaresterna

Biogas
Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal ...
Förnybart

Solelen växer stadigt i Sverige

Solel
Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.
Förnybart

Förnybar energi i fokus under robot-OS

First Global Challenge
Fyll på en spelplan med förnybar energi med hjälp av robotar. Så såg uppgiften ut för de ungdomar som deltog i det inofficiella OS i robotbygge i Mexico City i augusti.
Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.